Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com."— Præsentationens transcript:

1 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com Innonet Lifestyle – Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning Kort præsentation af hovedkonklusionerne på 2 undersøgelser: 1)Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland *) 2)Den gode innovation i krisetider i bolig og beklædningsbrancherne**) Hvorfor satse på de kreative brancher? højere værditilvækst end andre brancher – god investering Store internationale vækstmuligheder – verden skal være deres ”legeplads” *) analyse udarbejdet af konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 –kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af 645 virksomheder i RM. **) analyse udarbejdet af Århus Universitet/HIH for Innovationsnetværket - Livsstil Bolig & Beklædning 2010 (sammenholdt med undersøgelse fra 2008) – kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af 223 og 213 virksomheder i hele landet

2 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com Innonet Lifestyle – Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning Der er behov for professionalisering af de kreative virksomheders interne forretningsmæssige fundament, navnlig hvad angår forretningsstrategi/ virksomhedsledelse, markedsføring og kommunikation, økonomi og administration. Der er behov for bedre og nye former for kobling til hele bredden af innovationskilder - Netværk og samarbejdsrelationer mellem virksomheder (brancheinternt såvel som mellem brancher og med kultursektoren) - Kobling mellem virksomheder og forsknings‐ og uddannelsesmiljøer - Åbning/styrkelse af kanaler for international inspiration - Rådgivningstilbud/forretningsstøtte til henholdsvis iværksættere og etablerede vækst‐ og udviklingsorienterede kreative virksomheder etc. Der er et uudnyttet potentiale for udvidelse af markedet for virksomhedernes ydelser. En højere udnyttelsesgrad forudsætter kompetenceløft på såvel udbuds‐ som efterspørgselssiden. Der er i varierende grad behov for konsolidering af erhvervsstrukturen inden for de omfattede brancher – ikke mindst som forudsætning for øget internationalisering. Der er behov for udvikling af en specifik erhvervsudviklingsstrategi for de kreative erhverv i tæt kommunalt-regionalt –nationalt og kulturelt samspil

3 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com Innonet Lifestyle – Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning

4 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com Innonet Lifestyle – Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning antal bolig og beklædningsvirksomheder *) under 5 ansatte: 6.171, mellem 5 og 200 ansatte: 1.553, mere end 200 ansatte: 48. 3. største eksporterhverv – mere end 80 % af omsætningen fra eksport. Design og kreativitet er primære parametre -Konsolidering -Mange små er forsvundet og færre nye er kommet til -Endnu større behov for: moderne og professionel ledelse og strategi, effektivisering af logistik, organisation og produktion, nye produkter, nye markeder for at bevare konkurrenceevnen -3 ud af 4 har haft nedgang i efterspørgelsen, beskæftigelsen og indtjeningen (hver 3. virksomhed på mere end 20%) -Mere end halvdelen synes konkurrencesituationen er blevet forværret -Forventer forbedringer i omsætningen men ikke beskæftigelsen -Øget fokus på produkt- og markedsføringsinnovationen -Men generelt har den manglende efterspørgsel har haft negativ indflydelse på ressourcer til at arbejde med innovation -Primære former for samarbejde har været med andre i værdikæden, før flere eksterne *) beklædning, tekstil, møbler, træ og en gros

5 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com Innonet Lifestyle – Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning ”i storm bygger nogle læhegn og andre vindmøller” ”Den gode innovation” har været de virksomheder der har satset på flere typer af innovation på en gang – flere er sat i spil. Dem som har klaret sig dårligst, har været de virksomheder, der ikke har arbejdet med innovation og selvsamme viser sig ikke at have en strategiplan.

6 Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com Innonet Lifestyle – Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning Anbefaling: 1) en nedbrydning af traditionelle grænser mellem kulturpolitik og erhvervspolitik 2) Koordinering af lokal, region, national og international indsats 3) Målrettet rådgivning (forretningsudvikling, eksport, innovationstyper) 4) Advisor – mentor- bestyrelseskorps med komplementerende kompetencer 5) Info og demonstrationsprojekter om konsoliderings og samarbejdsfordele, matchmaking


Download ppt "Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning Birk Centerpark 40 DK - 7400 Herning + 45 9616 6200 www.innonetlifestyle.com www.innonetlifestyle.com."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google