Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TR - Basiskursus 2009. Forhandler Foregangs m/k Konfliktløser Bindeled (medlemmer – IMAK) Bindeled (ledelse - medlemmer) Kontrollør Lovfortolker Formidler.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TR - Basiskursus 2009. Forhandler Foregangs m/k Konfliktløser Bindeled (medlemmer – IMAK) Bindeled (ledelse - medlemmer) Kontrollør Lovfortolker Formidler."— Præsentationens transcript:

1 TR - Basiskursus 2009

2 Forhandler Foregangs m/k Konfliktløser Bindeled (medlemmer – IMAK) Bindeled (ledelse - medlemmer) Kontrollør Lovfortolker Formidler af informationer ”Trøster” TRs ROLLER

3 ansvarlig modig initiativrig kreativ troværdig humoristisk villig til forandringer TR’S EGENSKABER OG KOMPETENCER TR skal være:

4 tillid til egne og fællesskabets muligheder kulturel og historisk forståelse helhedsforståelse strategisk forståelse fagpolitisk forståelse kollektiv bevidsthed gennemslagskraft sproglig kompetence overenskomstforståelse lovforståelse selvindsigt/selvkritik fagpolitiske holdninger TR skal have

5 evne til at tænke og handle visionært evne til at formidle evne til at lytte evne til samarbejde evne til at kunne løse problemer/konflikter evne til at sætte grænser evne til at give/få/kræve medbestemmelse evne til at reflektere TR skal også have

6 kendskab til arbejdsretslige forhold kendskab til personaleretslige forhold kendskab til aktuelle og konkrete samfundsforhold kendskab til mødeledelse kendskab til forhandlingsteknik kendskab til skolens styrelse kendskab til beslutningsprocesserne TR skal desuden have

7 Ledelsesretten Den frie antagelsesret Den frie afskedigelsesret Retten til at udstede reglementariske bestemmelser Retten til at give direktiver for udførelsen af arbejdet Retten til at placere arbejdstiden indenfor de overenskomstmæssige rammer Arbejdsgiverens fortolkningsprivilegium

8 Ledelsesretten Retten til at lede og fordele arbejdet og til at anvende en efter deres skøn passende arbejdskraft, skal udøves på en sådan måde, at de ansattes overenskomstmæssige rettigheder ikke krænkes. Lovgivningen f.eks. tjenestemandsloven, arbejdsmiljø- lovgivningen, folkeskoleforordningen mv. Overenskomsten TR- aftalen Andre aftaler Aftalen om medbestemmelse og medindflydelse samt retningslinier fastsat i henhold til denne. Begrænsninger i ledelsesretten:

9 Hvem bestemmer hvad? samarbejdsudvalget pædagogisk råd skolebestyrelsen

10 REGELHIERARKIET I Grundloven Folketingslov Landstingslov og landstingsforordning Bekendtgørelser Cirkulærer II Aftaler indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og Grønlands Hjemmestyre Aftaler indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og KANUKOKA Aftale indgået mellem forhandlingsberettiget organisation og en kommune

11 Rettigheder og pligter Ret til at være omfattet af en aftale, tjenestemandslovene eller en overenskomst Ret til bolig Ret til bohaveflytning Ret til at vide, hvor man er ansat Ret til løn herunder tillæg Ret til at stige i løn Ret til pension Ret til at kende sin arbejdstid Ret til tjenestefrihed ved sygdom mv. Ret til barsel Hvilke rettigheder:

12 Rettigheder og pligter Ret til ferie Ret til feriefrirejse/feriefond Ret til en tillidsrepræsentant Ret til organisering Ret til at få rettigheder beskrevet i et ansættelsesbrev Hvilke rettigheder fortsat:

13 Rettigheder og pligter Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for stillingen og såvel i som udenfor stillingen vise sig værdig til den agtelse og tillid,som stillingen kræver. Det samme gælder overenskomstansatte, selvom det ikke står i overenskomsten. Pligter:

14 Rettigheder og pligter Tilsynspligt Samarbejdspligt Tavshedspligt Pligt til at tåle ændringer i stillingen Pligt til at sikre at evt. bibeskæftigelse ikke påvirker arbejdet Eksempler på pligter:

15 Regler om ansættelse og ansættelsesformer Regler om opslag for tjenestemænd og OK- ansatte uddannede lærere Regler for opslag for timelærere Før ansættelse:

16 Regler om ansættelse og ansættelsesformer Tjenestemandsansættelser Overenskomstansættelser Timelæreransættelser Ansættelse af pensionerede tjenestemænd Ansættelse på særlige åremål Ansættelse på åremål Ansættelse i særlige vikariater Kombinationsansættelser Ansættelsesformer:


Download ppt "TR - Basiskursus 2009. Forhandler Foregangs m/k Konfliktløser Bindeled (medlemmer – IMAK) Bindeled (ledelse - medlemmer) Kontrollør Lovfortolker Formidler."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google