Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Genveje til trivsel Kirsten Marie Bovbjerg Lektor, ph.d., DPU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Genveje til trivsel Kirsten Marie Bovbjerg Lektor, ph.d., DPU."— Præsentationens transcript:

1 Genveje til trivsel Kirsten Marie Bovbjerg Lektor, ph.d., DPU

2 Temaer Nye tendenser i arbejdet Det nye arbejdsliv De nye paradokser Grænseløs udvikling! Uendelige potentialer! Det individuelle eneansvar

3 Arbejdsetik På vej mod en ny forståelse! Den traditionelle arbejds-etik Passe sit arbejde Komme til tiden Kvalifikationer Pligt Kollegialitet Korpsånd Klare ledelsesforhold (bureaukratisk) Den nye arbejdsetik Være i udvikling Forandringsparat og fleksibel Kompetencer I pagt med virksomheden Teamorienteret Engageret Leder sig selv Tager ansvar for eget arbejde

4 Human Ressource Management Arbejder med de menneskelige ressourcer og disses udvikling Motivation er udsigt til udvikling både fagligt og personligt Ideen om medarbejderens behov for selvrealisering

5 Personlig vækst Den nye medarbejder Et vækstprojekt Det personlige engagement Organisationens ønske om at understøtte medarbejderens vækst

6 De indre ressourcer i den globale konkurrence “A broad encompassing view of learning should aim to enable each individual to discover, unearth and enrich his or her creative potential, to reveal the treasure within each of us. This means going beyond an instrumental view of education (…) to one that emphasizes the development of the complete person, in short learning to be.” Jacques Delors.Tidligere EU- formand

7 Nye teknikker! Hvad forstås ved nye teknikker? Samtaler foregår i bestemte rammer, der tildeler leder og medarbejder bestemte roller. MUS Udvikling Coaching Et fremtidsperspektiv Et bestemt syn på arbejdslivet

8 De nye teknikkers rationale Ligesom kroppen næres af mad, næres personligheden i sund retning gennem opmærksomheden, påskønnelse og feedback. Ved at give medarbejdere maksimal interesse støttes medarbejderne i at udvikle sig i den retning som er værdifuld for såvel gruppen som personer.

9

10 Fra pligt til pagt Pagten mellem medarbejder og virksomhed "Essensen af denne pagt er, at organisationen forpligter sig på at støtte den fulde udvikling af hver enkelt ansat, og en modsvarende forpligtethed overfor organisationen fra den ansattes side." (Peter Senge)

11 Nye tendenser i arbejdet Sygemeldinger stiger Stigende oplevelser af stress Manglende balance mellem arbejde og familieliv Oplevelse af at konflikter mellem medarbejdere stiger Manglende indflydelse i arbejdet: mål- rammestyring

12 Motivation - engagement ”Motivationen har sejret ad helvede til.” Kurt Kørner, chefpsykolog, Danfoss, i indledning til Thomas Milsted: ”Stress”

13 Det nye arbejdslivs paradokser Mange af de arbejdsmiljøtiltag som er blevet realiseret de senere år, turde man knap drømme om for 20 år siden De ideer man har haft om det gode arbejdsmiljø er på mange måder blevet realiseret Hvorfor stiger omfanget af arbejdsmiljøproblemer?

14 Fjern stressorerne!

15 Det nye arbejdsmiljøarbejde Rettet mod psykisk arbejdsmiljø Uklare årsags- sammenhænge Service-arbejde Videns-arbejde Har ofte et udviklingsaspekt

16

17 Lær at leve med stress!

18

19 Det handler om selvværd!

20

21

22 Marked for stress-management: Hvad er den mulige diskurs for stress? Hvilke metoder vil virksomheder betale for? Vil de altid være orienteret mod vækst?

23 Det nye arbejdsliv Det bedste Udvikling i arbejdet Teamarbejde Indflydelse på eget arbejde Det hele menneske, engagement i medarbejderen Det værste Udviklingstvang Teamarbejde Eneansvar for eget arbejde! Følelsesmæssig omklamring

24 Hvorfor siger medarbejdere ikke fra? Manglende selvværd Frygt Kollegial pres fra teams Leders mål for afdeling Muligheder for forhandling af arbejdsvilkår?

25 De nye organisationer i det globale marked Organisationerne skal være fleksible og responsive for ændringer i markedet og den globale udvikling. Man forventer at samfundet er på vej mod eller blevet et viden samfund, hvor viden hurtigt forældes derfor skal moderne medarbejdere hele tiden uddannes.

26 Centrale temaer i det moderne arbejdsliv 1.Udvikling: personligt og fagligt Medarbejderen skal være i en livslang proces af forandring for at være up to date i en foranderlig verden. Den attraktive medarbejder er selv opsøgende i sin forandringsproces. Medarbejderen ser ikke nogen adskillelse mellem faglig og personlig udvikling. 2.Kapacitet Medarbejderen skal afdække sine ressourcer, være optimal i forhold til opgaven. Hvilke aktuelle kompetencer er i brug. 3. Potentiale Medarbejderes skal overveje hvilke uudnyttede ressourcer som vedkommende kunne være i besiddelse af. Hvis de uudnyttede ressourcer tages i brug kan arbejdsindsatsen blive betydelig større!


Download ppt "Genveje til trivsel Kirsten Marie Bovbjerg Lektor, ph.d., DPU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google