Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Almene boliger og tilgængelighed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Almene boliger og tilgængelighed"— Præsentationens transcript:

1 Almene boliger og tilgængelighed
Københavns Handicapråd Jens Elmelund Administrerende direktør i KAB

2 Hvem er KAB? KAB administrerer ca almene boliger for 36 bolig-organisationer Ca almene boliger i Københavns Kommune Samvirkende Boligorganisationer Boligselskabet AKB, København Brumleby KAB ejer ingen boliger Boligerne ejes af boligorgani-sationerne Boligorganisationerne køber bolig-administration af KAB

3 KAB’s løfte

4 Hvordan får man en tilpasset almen bolig?
Den almindelige venteliste Interne venteliste Kommunal anvisning Kommunen hjælpe med at skaffe en passende bolig Ældreboliger og plejecentre er kun en løsning for ældre plejekrævende borgere Ændring af den nuværende almene bolig Kommunen bekoster en boligændring Handicappede kan have fortrinsret i visse boligafdelinger

5 Tilgængelighed i KAB’s boliger
Alle boliger i KAB er mærket efter til-gængelighed Man kan søge efter boliger efter mærkning på Skalaen går fra A til D - hvor A er bedst tilgængelighed, D er dårligst A = kørestolsboliger (ca. 6 %) B = rollatorboliger (ca. 9 %) C = boliger til gangbesværede (ca. 29 %) D = andre boliger (56 %) Man kan også søge bolig på Landsbygge-fondens

6 Ændring af boligen Borgere eller forældre til børn med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for nødvendige boligændringer hos kommunen Ændringer og vedligehold af boligen bekostes af kommunen Påvirker derfor ikke huslejen Omfattende ændringer betyder dog at boligen skal ommærkes Sker i samarbejde mellem kommunen og boligorganistionen

7 Renoveringer og tilgængelighed
I disse år foregår en massiv renovering af den almene boligmasse, herunder for-bedringer af tilgængeligheden Investeringsramme på 5,7 mia. kr. fra 2014 – 2016 Et af Landbyggefondens kriterier er ofte, at der etableres bedre tilgænge-lighed i et antal boliger

8 KAB-fællesskabets boligmasse

9 Huslejer i KAB-fællesskabet i 2012

10 Tilgængelighed og renovering
Husleje Tilgængelighed Renovering Boligens alder

11 Alment nybyggeri og tilgængelighed
Nybyggeri har højere husleje end ældre almene boliger Huslejen må ikke bliver så høj, at kun et fåtal kan betale boligen (almen familiebolig må maks. koste kr. pr. m2 i 2014) Bygningsreglementet Fastsætter krav til nybyggeri Alle boliger beliggende på 2. sal er derover skal have elevatorer Niveaufri adgang fra alle yderdøre til friarealer Ved byggeri til ældre og handicappede stilles helt særlige tilgængelighedskrav Stiller ikke krav til boligens udformning ved almene familie boliger

12 Flere tilgængelige boliger i København
Hvordan sikrer vi, at der er tilgængelige boliger nok? Tænke tilgængelighed tidligt ind i nybyggeri og renoveringer - det er billigere, at gøre det ”rig-tigt” første gang! Italesætte tilgængelighed ift. afdelings- og orga-nisationsbestyrelser – få boligorganisationer har en tilgængelighedspolitik Kommunen kan registrere, hvor boligændringer er gennemført og hvilke ændringer der er gennemført - styrker anvisningen Flere målrettede udviklingsprojekter Bedre tilgængelig skaber ”bedre boliger for alle”

13 Følager - nyt plejecenter for blinde og svagtseende
Boligselskabet AKB, København skal opføre et ny plejecenter i Valby Dansk Blindesamfund er inddraget 100 plejeboliger samt 30 ældreboliger Tilhørende fælles- og servicearealer samt et aktivitets og dagcenter Byggeriet forventes påbegyndt i 2. halvår af 2015 Følager vil ligge godt placeret i forhold til butikker, familieboliger og offentlig transport Tæt på Ny Ellebjerg Station

14 Almene boliger og tilgængelighed
Københavns Handicapråd Tak for ordet!


Download ppt "Almene boliger og tilgængelighed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google