Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Boligforeningernes strategi for samarbejde med biblioteker og medborgercentre ……

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Boligforeningernes strategi for samarbejde med biblioteker og medborgercentre ……"— Præsentationens transcript:

1 Boligforeningernes strategi for samarbejde med biblioteker og medborgercentre ……

2 Skal boligorganisationerne og biblioteker samarbejde ? Kan vi det ? Vil vi det? Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at styrke borgerne? Dannelse – oplysningstiden er en lang fortsættelse i de store almene boligområder.

3  Information/vejledning/læring god ide` i disse typer områder.  Hos os diskuterer vi, kan medborgercentre være ud over bibliotekets åbningstid ? I weekender om aftenen og medborgercentre kan jo også udspille sig uden for Biblioteket fx. mere mobilt eller i et beboerhus i et område ?

4  Dette set ud fra at isolationen, spørgsmålene og myterne dannes når alle vi andre ikke er i områderne.  oplysning, information, uddannelse og netværk er vores fælles opgave.

5  Hvordan ser jeg borgernes verden udspille sig i Vollsmose? Hvad er den sociale kapital?  9 almene boligafdelinger/ 5000 er børn/ unge under 18 år.  3500 antal boliger fordelt på tre boligorganisationer.  10 000 beboere på størrelse med Nyborg by.

6  9 landsbyer med hver sin historie og sit naboskab  Tre folkeskoler som har 1200 elever  Det er opgjort til at børn i en af de store boligafdelinger på ca. 500 lejemål frekventerer 25 forskellige skoler.  Stor udfordring at styrke information og naboskab i de store boligområder i DK, når udgangspunktet er ovenstående.

7  Der har ikke være en lærer/forældre været med til at danne det kit der skal til for at skabe tolerance og accept af hinanden som børn og familier  Hvilke behov har beboerne ?  Børnefamilier, med små eller store børn, etniske voksne med ringe skolebaggrund ?

8  Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at servicere beboerne ?  Det kræver en accept af hinandens virke og accept af hinandens opgaver.  I det boligsociale er der i mange år arbejdet ud fra, at beboerne skal kunne selv eller have hjælp til at kunne selv

9  Vigtigt at hver institution har øje for sin kerne ydelse.  Fag specialister– stå inde for den, sådan at bibliotekaren ikke skal være sundhedsformidler og omvendt.

10  Vigtigt vi i boligområder af denne karakter, bevarer en høj faglighed om at være bibliotek, skole, daginstitutioner, boligorganisation mm  Hele tiden være obs på hvem er borgerne og hvem er modtageren.

11  En historie fra det virkelige liv.  Altid gået på bibliotek som lå i et stort alment byggeri, boede i randområdet. Biblioteket fremstod mere og mere forfaldent og meget larm fra brugerne eller børn, men havde faktisk de nye bøger alligevel. Kommet igennem 25 år. Stoppede den dag hvor en bibliotekar spurgte om hun skulle udfylde en seddel for hende? Kiggede underne på personalet og sagde nej, det kan jeg da godt selv – hvorfor spøg du ? Jamen det kunne da godt være hun ikke kunne også ville bare tilbyde at hjælpe.  Går jo ikke og denne bruger kommer aldrig igen. Vigtigt at folk får den service de skal have og de læses inden den tilbydes.

12  Hvordan samarbejdes der med borgerinformation i Vollsmose?  Bliver ofte personafhængigt, men så må man forsøge at det overlapper til resten af biblioteket /medbrogercentret.  Hvorfor kan det lade sig gøre nu ?  Der viste sig et behov hos Boligorganisationerne/Helhedsplanen i Vollsmose og den anden part er så åben for det samarbejde der byder sig.

13  Boligorganisationerne har en aktivitet der hedder Miljøambassadørerne i Vollsmose.  Et projekt der har udviklet sig de sidste 3 år.  Et undervisningsprojekt der tager udgangspunkt i formidling af miljø, emner som el, vand,varme, rengøringsmidler, hvor der tages udgangspunkt i beboernes eget liv og familie. 

14  Kvinderne bliver tillagt en  aktiv rolle i kommunikationen i Vollsmose  Sikre at kvinderne får større viden om miljømæssige elementer i samfundet.  At give dem kompetencer til at formidle deres nye viden  At udvikle deltagerne til rollemodeller i lokalsamfundet og dermed bryde deres relative isolation

15  Arbejdet med Miljøambassadører bør ses som strategier i det boligsociale arbejde, med udvikling af netværk og ressourcer blandt beboere  Vigtigt at skabe rammer for beboeres egen udvikling og give ansvar og ejerskab, men dette kan vi gøre bedre sammen !

16  Udviklet sig til, at der skulle dannes et agenda center for miljøinformation i området.  Var påbegyndt at etablere dette center alene som boligorganisation, men straks kom spørgsmålet ?  Hvordan skulle vi sikre en borgerdeltagelse ?

17  Talte sammen, havde et konkret ønske om samarbejde.  Biblioteket/Jytte fandt det faldt i tråd med det som foregår i Medborgercentret.  Der bliver nu en Miljø-plet. Som der findes en sundhedsplet.

18  Beboerne skal uddannes til, at kunne vejlede og rådgive. (30 kvinder)  Jytte har foreslået at ejendomspersonalet også får en plet, det ser vi på…  Spareprogram for 55 familier fortsætter, kan være et fælles projekt ?  De første 45 familier er grundlag for hvad der kan spares i el

19  Hvis alle sparer kan det blive til 1.133 ton CO2 svarende til 4,2,mill. Kroner.  Vi har rigtigt meget at byde på sammen og det bliver dobbelt gevinst for beboerne.  Tingene tager tid


Download ppt "Boligforeningernes strategi for samarbejde med biblioteker og medborgercentre ……"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google