Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 & 2 lektion: Samfundet og samfundsfag – hvad er det?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 & 2 lektion: Samfundet og samfundsfag – hvad er det?"— Præsentationens transcript:

1 1 & 2 lektion: Samfundet og samfundsfag – hvad er det?
1 & 2 lektion i undervisningsforløbet ”Samfundet og samfundsfagets fagområder” baseret på kapitel 1 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Forlaget Columbus udg.

2 Dagsorden Hvad er samfundet og hvad er samfundsfag
Hvilke aktuelle nyhedshistorier præger medierne? Kan vi finde samfundet og samfundsfag i en nyhedsudsendelse? Fagområder og samfundet. Mindmap

3 Samfundsfag handler om samfundet
Men hvad er samfundet?

4 Samfundet kan defineres som
Et menneskeligt fællesskab. En gruppe mennesker, der har noget tilfælles, fx fælles normer, værdier og/eller forestillinger.

5 Samfundsfag undersøger menneskelige fællesskaber
- Men hvordan?

6 Fagområder POLITOLOGI ØKONOMI SOCIOLOGI Fx socio- økonomi Fx globali-
sering Fx økonomisk politik Fx politisk sociologi POLITOLOGI

7 Sociologi Definition: Videnskaben om det sociale liv, dvs. hvordan samfundet fungerer som helhed og hvordan enkelte individer agerer i samfundet.

8 Introduktion til sociologi

9 Sociologi Videnskaben om det sociale liv.
Hvordan fungerer samfundet som helhed, og hvordan agerer det enkelte individer i samfundet. Det handler fx om, hvilken social status individerne har, og hvilke sociale mønstre der er i samfundet.

10 Centrale sociologiske begreber
Sociale relationer er det der forbinder mennesker og får dem til at holde sammen i grupper. Socialisation betyder, at vi mennesker ”opdrages” til at blive en del af samfundet. Sociale aktører er mennesker med forskellige sociale relationer. Sociale strukturer er sociale relationer vi opfatter som stabile. Sociale roller er de positioner og den status, som forskellige personer har i samfundet. Identitet betyder, at vi er bevidste om, at vi er et menneske med følelser, tanker, sanser, fornuft osv., der er anderledes end andre mennesker.

11 Sociologisk magt Hvem har det bedste sociale netværk?
Hvem er i stand til at definere, hvilke normer, netværk, relationer, mønstre osv. der er værdifulde i samfundet?

12 Økonomi Definition: Videnskab om, hvordan ressourcerne anvendes og fordeles i et samfund

13 Knappe ressourcer Der er knappe - og ikke ubegrænsede - ressourcer i samfundet Fx er der ikke ubegrænset føde, ubegrænsede transportmidler eller gratis telekommunikation. Derfor prioriteres samfundets ressourcer.

14 Centrale økonomiske begreber
Markedet er det sted, hvor køber og sælger mødes og udveksler varer og tjenester. Penge er et middel, der gør det lettere at udveksle ressourcer og kommunikere på markedet. En vare er et materielt produkt fx en telefon, et hus eller et computerspil. En tjeneste er et ikke-materielt produkt, fx en times massage eller en lektion i samfundsfag.

15 Økonomisk magt Hvem har den bedste adgang til varer og tjenester?
Hvem er i stand til at definere, hvad der er værdifuldt?

16 Politologi Definition: Videnskaben om, hvordan et samfund træffer forpligtende beslutninger i fællesskab

17 Politologi – handler om at træffe fælles beslutninger
Private beslutninger Offentlige anliggender Hvem vil du være kærester med? Hvad for noget tøj vil du gå med? Hvilken religion vil du tro på? Hvem vil du stemme på? Hvad vil du købe? Hvad skal vi gøre med fru Jensens brækkede arm? Hvad gør vi med kriminelle? Hvis du bliver invalid? Hvis et andet land truer med at invadere Danmark? Skal Danmark forsvare sig med atomvåben?

18 Definition af politologi
Videnskaben om, hvordan et samfund træffer forpligtende beslutninger i fællesskab. Politologi handler fx om partier og lovgivning, samt politiske holdninger, interesser og konflikter

19 Politisk magt Hvem kan bestemme, hvad der er vigtigt at få på den politiske dagsorden, og Hvilke beslutninger skal der træffes, fx hvilke love.

20 Centrale begreber indenfor politologi
Demokrati er den styreform, hvor befolkningen har indflydelse på beslutningerne. Politiske aktører er sociale enheder, der fx forsøger at påvirke lovgivningen eller befolkningens holdninger i et land. Der kan nævnes forskellige aktører fx: Partier er en vigtig politisk aktør, der forsøger at tage stilling til og påvirker de politiske beslutninger i et land. Folketinget der er den lovgivende magt. Regeringen der er den udøvende magt. Interesseorganisationer forsøger, at påvirke, Folketinget og regeringen til at træffe bestemte beslutninger.

21 Fælles opsamling – se næste slide!
Øvelse Placér jeres mindmap fra 1. lektion indenfor de forskellige fagområder. Fælles opsamling – se næste slide!

22 Fælles opsamling ØKONOMI SOCIOLOGI POLITOLOGI


Download ppt "1 & 2 lektion: Samfundet og samfundsfag – hvad er det?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google