Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde Uddannelsen og optagelse af ny årgang Velkommen til !!!HUSK HUSK HUSK!!! Fredagsbar d. 20. marts på Double Rainbow – et godt sted at blive.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde Uddannelsen og optagelse af ny årgang Velkommen til !!!HUSK HUSK HUSK!!! Fredagsbar d. 20. marts på Double Rainbow – et godt sted at blive."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde Uddannelsen og optagelse af ny årgang Velkommen til !!!HUSK HUSK HUSK!!! Fredagsbar d. 20. marts på Double Rainbow – et godt sted at blive klogere og en mulighed for at networke. !!!HUSK HUSK HUSK!!! Fredagsbar d. 20. marts på Double Rainbow – et godt sted at blive klogere og en mulighed for at networke. ANSØGNINGSFRIST Søger du ind på Super8? Vi skal have din ansøgning senest Fredag d. 27/3 kl. 21:15. ANSØGNINGSFRIST Søger du ind på Super8? Vi skal have din ansøgning senest Fredag d. 27/3 kl. 21:15.

2 Aftenens program Introduktion til Super8 Uddannelsens fortid Hvordan fungerer Super8 nu (uddannelsens indhold: undervisning, produktion, socialitet) Super8 i resten af filmlandskabet Studielivet Forpligtigelser som årgang Nye initiativer – at udvikle uddannelsen Optagelsesprocessen/Ansøgning Spørgsmål Martin Fugl (producer, årgang 2013) Troels Engelbrecht (manuskriptforfatter, årgang 2013) Alexander Sagmo (instruktør, årgang 2013) Spørgsmål Fri snak og lidt at drikke

3 Uddannelsens fortid Grundlagt i 2002 Grundlagt som et alternativ til Den Danske Filmskole Grundlagt med etableringsstøtte fra Den Vestdanske Filmpulje Formål: At samle og uddanne talentfulde filmskabere i Vestdanmark At give Jylland en filmuddannelse på lige fod med Super16 Formen: (Professionel) frihed med ansvar for egen uddannelse (og fremtid). – Stadigvæk essensen for uddannelsen den dag i dag!

4 Super8 nu STRUKTUR: – Super8 er en forening  En foreningsuddannelse. Foreningens medlemmer er de studerende på uddannelsen. Alle medlemmer, er foreningens bestyrelse (ledelse). Demokratiske foreningstraditioner og danske foreningslove  Alle bestemmer. Øverste instans, som er forretningsudvalget: Formand, næstformand og kasserer. Vælges på generalforsamling hvert eneste år - alle medlemmer har stemmeret. Klassiske foreningsregler kombineres med uddannelsens (foreningens) egne vedtægter. Læs dem: Uddannelsen/dokumenter (årgang 2011) GENERELT: LÆS HJEMMESIDEN

5 Super8 nu UDDANNELSEN (jf. vedtægter for årgang 2015) : 3 år – dog først færdiguddannet når afgangsfilm er færdigproduceret. Baseret i Aarhus – vi er Jyllands filmskole! Fungerer som en professionel uddannelse baseret på hårdt arbejde. ELEVERNE SKABER DAGLIGDAGEN – ELEVERNE FORMER UDDANNELSEN! DAGLIGDAGEN (jf. vedtægter for årgang 2015) : Kombination af undervisning, møder og produktioner UndervisningMøderProduktionerSpecielt Tavleundervisnining Forelæsninger Workshops Øvelser Gruppearbejde Enkeltmandslektioner Om udvikling Om undervisning Om praktisk Førsteårsfilm Midtvejsfilm Afgangsfilm Diverse ekstra Festivaler Filmfester Branchefester Andre uddannelser Københavnermøder Promoveringsopgaver

6 Super8 nu jf. vedtægter for årgang 2015 Undervisning:1-2 gange i ugen, aften (fælles)Besluttes – Faggruppe/enkelt:Arrangeres ved siden af.Besluttes Møder:1-2 gange i månedenEfter behov Produktioner:Kører over en måned til flere år!Efter produkt Specielt:Studierejser etc. Udvikling og promoveringSituationsbestemt UndervisningMøderProduktionerSpecielt Tavleundervisnining Forelæsninger Workshops Øvelser Gruppearbejde Enkeltmandslektioner Om udvikling Om undervisning Om praktisk Førsteårsfilm Midtvejsfilm Afgangsfilm Diverse ekstra Festivaler Filmfester Branchefester Andre uddannelser Københavnermøder Promoveringsopgaver

7 Super8 nu I Praksis Undervisning: Alle eleverne (eller et etableret udvalg) ansætter undervisere for enkelte aftener. Ledelsen ved AFV og Filmby Aarhus er dog altid tilknyttede og lige i nærheden. Produktion: Man starter HELT fra bunden: Historie, søge midler, økonomi, sætte hold, locations, skuespillere etc. etc. Man lær’ at lave film – ved at lave film! At stå på egne ben (med god støtte i ryggen). Økonomi til undervisning og foreningsaktiviteter – ikke grundlæggende produktion: Foreningen søger penge sammen ved diverse fonde.

8 Super8 nu

9

10 HVAD BETYDER: ” (jf. vedtægter for årgang 2015) ”? I som ny årgang kan gøre med Super8 lige hvad i vil! (Når i overtager).

11 Super8 nu Man overtager uddannelsens vedtægter – og igennem en proces erfarer man som årgang, at der måske er ting man vil ændre på. – Uddannelsens længdeFra 2 år til 3 år – Antal produktionerFra 2 til 3 – Antal elever der skal optages – Optagelseskrav og metode – Kontingent – det kommer vi lige ind på – STRUKTUR! – Mere selvstændige og rebelske/mere klassisk skole – Graden af samarbejde med talenter, professionelle virksomheder – Etc.

12 Super8 nu STUDIETIDEN: 1. semester Efteråret 2015 Introduktion Undervisning Møder 2. semester Foråret 2016 Undervisning Førsteårsfilm Overdragelse Møder 3. semester Efteråret 2016 Undervisning Midtvejsfilm Møder 4. semester Foråret 2017 Midtvejsfilm Afgangsfilm 5. semester Efteråret 2017 Undervisning Afgangsfilm Møder Ny årgang 6. semester Foråret 2018 Afgangsfilm Møder Overdragelse Færdiggørelse ? Afgangsfilm Studierejser, møder med diverse selskaber, filmfester, premierer og lignende ligger ikke fast - men kommer ved siden af.

13 Super8 nu Støtte, samarbejdspartnere og protektorer – Aarhus er Danmarks nye filmby – byen vil Super8! Aarhus Filmværksted – ”Familie”, udvikling, lokaler, faciliteter, økonomi, udstyr, undervisning, rådgivning Den Vestdanske Filmpulje – Økonomi Filmby Aarhus – Lokaler, udstyr og netværk, rådgivning. ”En af deres uddannelser” Filmselskaberne i byen – Co-produktion, udstyr, faciliteter, undervisning Zentropa – Protektor: co-produktion, konsulenthjælp, faciliteter, rådgivning etc. Nordisk Film – Økonomi Det Danske Filminstitut – Anerkendelse – blå stempling – Super8 er på lige fod med alle andre!

14 Super8 nu Udvikling udvikling udvikling……. Københavnske samarbejdspartnere og forbindelser – BeoFilm, Meta Film, Nimbus Film, (Filmfyn) etc. Etc. En selvstændig uddannelse – i et stærkt udviklende samarbejde

15 Super8 i resten af filmlandskabet Networking is everything! – Former eleverne – Former uddannelsen Udviklingen i Aarhus = Styrker vores position Hvad har vi (som de andre ikke har) ? – Friheden – Fighter vilje AARHUS OG JYLLAND

16 Super8 i resten af filmlandskabet VI HAR DET RIGTIG GODT – VI NYDER STOR ANERKENDELSE: Festivaler Kunstneriske niveau Samarbejde Internationale KVALITET OG PROFESSIONALISME

17 Studielivet Hvad giver Super8 dig? – En faglig uddannelse som enten producer, manuskriptforfatter, el. instruktør – Et stærkt netværk – i filmbranchen som anerkender din uddannelse – Hår på brystet – Muligheden for at arbejde professionelt i den danske filmbranche – Personlig udvikling Hvad forventer Super8 af dig? – Forpligtigelser – At Super8 har højeste prioritetAnden uddannelse og arbejde er ok – At man er klar til at gå all inMan skal ofre sig og bruge meget tid – At man udvikler, synliggør, networkerSuper8s fremtid er jer! – At man møder op!Mødepligt/deltagelsespligt – At man er seriøs om sin fremtidSuper8 er ikke en hobby – tager tid!

18 Studielivet Udvikling, synliggørelse og networking – Årgang 2013 – Forlænget uddannelsen – Skærpet krav til deltagelse i undervisning – Udvidet undervisningsmængden – Samarbejdsaftaler med Zentropa, Nordisk Film, Danske Filminstruktører etc. – Samarbejde med Skuespillerskolerne – fester, undervisning sammen etc. – Styrket samarbejdet med de øvrige filmuddannelser i Danmark. – Ny hjemmeside: Super8-kataloget – Styrkelse af samarbejde med virksomheder og filmselskaber. – Studierejser/tur til Cannes, Berlin, København, Odense – ”Super8 – det er dem der er tossede nok til at lave spillefilm!” I SKAL FORTSÆTTE UDDANNELSENS UDVIKLING

19 Fakta før optagelse af elever Ikke SU berettiget endnu! Kontingent: 100 kr. pr./måned Manglende undervisningsdeltagelse kan betyde at man bliver smidt ud af uddannelsen – eller må gå en årgang om.

20 Optagelsesprocessen/ansøgning Hvem kan gå på Super8? Den introverte, den ekstroverte, kunstnertypen, mainstreamtypen! Ved optagelse af nye elever, lægger vi vægt på: Kunstnerisk talent – vi er en eliteuddannelse Åbenhed, ærlighed, personlighed Kommunikationsevner Modenhed Vilje, lyst og engagement Delvis faglige erfaringer og livserfaringer Vi lægger ikke vægt på: Om vi kender dig – personer i komiteen kan erklæres inhabile Om du kan råbe højt Din geografiske placering, etnicitet, religion, alder eller køn! – Forbehold omkring geografi: Tydeliggøre at du er klar til at flytte/pendle. – Forbehold omkring alder: Man kan være talentfuld med ikke klar. (producer: 18 år)

21 Optagelsesprocessen/ansøgning LÆS: http://super8.dk/elever/optagelse/http://super8.dk/elever/optagelse/ – ALT om optagelsesprocessen – Link til Ansøgningskrav (øverst)

22 Optagelsesprocessen/ansøgning Ansøgningskrav – selve ansøgningen: INSTRUKTØR: HOVEDDOKUMENT:Præsentation af dig selvMax 2400 anslag, eller 1½ minuts video I præsentationen må du meget gerne, ud over at skrive om dig selv, også skrive hvorfor du søger ind på Super8. Husk at være ærlig! CV (filmografi, teater, skole etc.)Max 2400 anslag, eller 1½ minuts video BILAG 1:Link til og kort beskrivelse af filmFilmværker som du har instrueret! Gerne Vimeo (andre tubes). Helst ikke downloads. Der er Ingen krav til længde og antal, vi forbeholder os dog retten til at spole hvis det er for omfattende. Vælg et eller to forslag på ca. 15 minutter i alt – som du mener, er repræsentativt for dit talent og din stil. Er alle dine værker længere end 15 minutter, så tydeliggør i bilag 1 hvis der er specifikke minuttal vi skal forholde os til. BILAG 2:En synopsisMellem 1200-7200 anslag Du bestemmer selv formatet. En historie du brænder for at fortælle!

23 Optagelsesprocessen/ansøgning Ansøgningskrav – selve ansøgningen: PRODUCER: KRAV (Ledende funktion. Ansvar for økonomi, produktion, forsikringer, arbejdsforhold osv.): -Minimumsalder 18 år. -Man har været ledende producer/projektstyrer/produktionsleder på minimum ét færdigproduceret filmisk værk/kreativt projekt. Projektet skal have haft et budget. -Man har erfaringer fra et produktionsselskab eller et betydeligt godt kreativt netværk. -Man har erfaring med budgethåndtering.

24 Optagelsesprocessen/ansøgning Ansøgningskrav – selve ansøgningen: PRODUCER: HOVEDDOKUMENT:Præsentation af dig selvMax 2400 anslag Skriv f.eks. lidt om: - Hvorfor du søger ind på Super8 - Hvad du mener at du kan bidrage med til Super8 - Hvor meget tid du forventer at bruge på Super8 - Hvilke udfordringer og muligheder du ser i Super8 - Hvordan du mener Super8 kan udvikle dine kompetencer som producer - Hvor du ser dig selv om 5 år - Hvilke udfordringer du mener en producer har CV (filmografi, teater, skole etc.)Max 2400 anslag BILAG 1:Link til og kort beskrivelse af EN filmFilmværk som du har produceret!ELLER Dokumentation for kreativt projektLedende og økonomisk ansvar BILAG 2:Budget og finansieringsplanEn film du har lavet eller gerne vil lave ProjektbeskrivelseBeskriv projektet/produktionen

25 Optagelsesprocessen/ansøgning Ansøgningskrav – selve ansøgningen: MANUSKRIPTFORFATTER: KREATIV ÅBENHED: -Passionen for at fortælle og formidle er enormt vigtig. -ALLE former for skriftlige ildsjæle er velkomne – også selvom du ikke har skrevet et manuskript før!

26 Optagelsesprocessen/ansøgning Ansøgningskrav – selve ansøgningen: MANUSKRIPTFORFATTER: HOVEDDOKUMENT:Præsentation af dig selvMax 4800 anslag, eller 3 minuts video Ingen krav til form eller indhold Skriv f.eks. lidt om: - Hvorfor du søger ind på Super8 - Hvad du mener at du kan bidrage med til Super8 - Hvor meget tid du forventer at bruge på Super8 - Hvilke udfordringer og muligheder du ser i Super8 - Hvordan du mener Super8 kan udvikle dine kompetencer som manuskriptforfatter - Hvor du ser dig selv om 5 år CV (filmografi, teater, skole etc.)Max 2400 anslag BILAG 1:Dokumentation for tidligere værkSkriftligt værk (film/drama/prosa/roman/poesi) BILAG 2:En synopsisMax 4800 anslag Filmisk fortælling du brænder for at realisere. Formatet er frit (kortfilm, animation, spillefilm)

27 Optagelsesprocessen/ansøgning Aflevering – DIGITALT: Ansøgningen afleveres som pdf eller doc/docx. Ansøgningen afleveres i én enkelt mail – enten som samlet fil eller flere filer! Vedhæfter du flere filer så kald dem: ”Hoveddokument”, ”Bilag 1”, ”Bilag 2” etc. Emnetitel: Dit navn – intet andet. Du modtager en bekræftigelsesmail! – FYSISK: Brug ikke hæfteklammer, gerne clips. Man kan godt søge ind på mere end én linje: – DIGITALT: Ansøgningerne afleveres i én enkelt mail – hver ansøgning samlet eller flere filer! Samlet: Kald dokumenterne ”Instruktør”, ”producer”, ”manuskriptforfatter”. Enkelte filer: ”Hoveddokument – instruktør”, Hoveddokument – producer” etc. – FYSISK: Afleveres samlet i et brev – tydeliggør hvilke dokumenter der hører til hvor.

28 Optagelsesprocessen/ansøgning Om optagelsesprocessen – prøver, samtaler etc. – Hvad optagelsesprocessen præcist kommer til at indeholde er ikke fastlagt endnu. Vi, i samarbejde med professionelle fra branchen, vurderer processen ud fra de ansøgninger vi får! – TRYG OG BEHAGELIG OPLEVELSE FOR ALLE ASPIRANTER! – LÆS http://super8.dk/elever/optagelse/ GRUNDIGT! Alt hvad i kan komme igennem står på denne side.http://super8.dk/elever/optagelse/ – Helt sikkert: Samtale mellem dig og optagelseskomiteen. – Optagelseskomiteen består af elever samt repræsentanter fra branchen – alle vil dig det bedste – Det er IKKE sikkert at i bliver kaldt til samtale – hvis i ikke bliver det så modtager i naturligvis en udførlig begrundelse. – Bliver i kaldt til samtale, så vil i få en udførlig beskrivelse af det videre optagelsesforløb.

29 Optagelsesprocessen/ansøgning PowerPoint ligger på hjemmesiden: http://super8.dk/elever/optagelse/ http://super8.dk/elever/optagelse/ ANSØGNINGSFRIST:27. marts, klokken 21:15 Send til: – Digital:1518@Super8.dk1518@Super8.dk – Fysisk:Filmbyen 2, 8000 Aarhus C Spørgsmål efter i aften:info@super8.dk eller 26 17 32 90info@super8.dk Fredagsbar:20. marts på Double Rainbow – find begivenheden på vores facebookside

30 Spørgsmål ?


Download ppt "Informationsmøde Uddannelsen og optagelse af ny årgang Velkommen til !!!HUSK HUSK HUSK!!! Fredagsbar d. 20. marts på Double Rainbow – et godt sted at blive."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google