Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2

3 Gødningstype Pct. amidUdb.+ merudb. Hkg/ha Kg N til at erstatte 100 kg N I NS 27-4 150 N i NS 27-4095,4100 138 N i DanGødning46-4,2107 147 N i N-3250-2,6106 147 N i N-32 + Inh.50-0,9101 150 N i Urea100-3,2116 LSD2,9- 12 fs. i vinterhvede 2008-2010 (Oversigten 2010)

4 Udbringningstidspunkt Medio april Ultimo april Medio maj Fht. for udbytte (100=NS 27-4) 100 N i NS 27-4100 74 N i DanG909796 74 N i DanG+Ag949695 100 N i N-3294100103 100 N i N-32+Ag97100 100 N i urea95101100 100 N i urea+Ag99100101 3 forsøg i vinterhvede 2011, Oversigten 2011, s. 216

5

6 Gødningstype Antal forsøg Rel. Udbytte Relativ optimal N-mængde Ammoniumnitrat10100 Urea1096,1119 UAN1095,5130 Urea +AG 5005101,0109 UAN + AG 500596,5110 Resultat af forsøg i vinterhvede i Storbritanien 2004-2005. Planteavlsorientering nr. 07-595

7 Er amidholdige gødninger et alternativ til ammoniumnitrat- baserede gødninger?

8 Forudsætninger: N-tildeling100 kg/ha Kornpris130 kr./hkg Proteinpris0 kr./pct.enh.protein Merudbytte12 kg kerne pr. kg N Pris NS 27-49,00 kr. kg N

9 Relativ effekt af gødning 10095908580 Relativ gødn.pris 100 109117126135 95 104112121130 90 99107116125 85 94102111120 80 8997106115 Forholdstal for omkostningen i forhold til ammoniumnitrat: UreaFl. gødning 104 99 121 116

10 Er amidholdige gødninger et alternativ til ammoniumnitrat- baserede gødninger? Urea skal være 40 pct. billigere Flydende gødninger skal være 10 pct. billigere Optimeret anvendelse af amidholdige gødninger: Udbringning i koldt vejr (<10 grader) Udbringning kort tid før mere end 5 mm nedbør

11 Er der en økonomisk fordel ved tilsætning af Agrotain til amidholdige gødninger? Tilsætningen af Agrotain til Urea skal koste under 1,50 kr. pr. kg N Tilsætningen af Agrotain til fl.gødning skal koste under 0,75 kr. pr. kg N Den samlede pris for kvælstof i amidgødning + Agrotain skal være billigere end i ammoniumnitrat

12

13 Oversigten, 2011, s. 219

14

15

16

17 Gødskning af vinterraps  Tilfør kalium og magnesium efterår – kig på jordtype og Kt, Mgt  Anvend NPKS-gødning, hvis der er behov for N i handelsgødning  Gylle fungerer som grundgødskning!  Tilfør bor på sandjord og lerjord med højt Rt!  Tilfør bor tidlig forår frem til medio april:  I borholdig handelsgødning (tjek indhold)  Ved udsprøjtning af Solubor eller lignende

18 Stort N-behov i vårbyg - normalt i vinterhvede Magnesium til vinterhvede og vinterraps viser ikke signifikante merudbytter N-sensor interessant på store husdyrbrug Merudbytte og god miljøeffekt af tidlig såning af vinterhvede Efter- og mellemafgrøder Sortsforskelle i olieræddike i optagelse af kvælstof Positiv effekt på udbyttet i efterfølgende afgrøde Optagelse på 17-21 kg N pr. ha i mellemafgrøder Andre gødningsforsøg


Download ppt "Leif Knudsen, chefkonsulent, VFL D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011 Forsøg med handelsgødning Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google