Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Godt -Bo-miljøerne kan opleve at udfordringer løses hurtigt -Bedre kendskab til hinandens arbejde og forudsætninger -Information gensidigt er udviklet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Godt -Bo-miljøerne kan opleve at udfordringer løses hurtigt -Bedre kendskab til hinandens arbejde og forudsætninger -Information gensidigt er udviklet."— Præsentationens transcript:

1 Godt -Bo-miljøerne kan opleve at udfordringer løses hurtigt -Bedre kendskab til hinandens arbejde og forudsætninger -Information gensidigt er udviklet -Borgere der udfordrer begge systemer kan der samarbejdes om. -Personkendskab er vigtigt / uformelle netværk kan løse vanskelige situationer. -Møder mellem samarbejdspartnere begynder at få struktur og opleves udbytterige.

2 Mindre godt -Samarbejdsmøder social / distriktspsykiatri i mindre omfang end tidligere. -Nedlæggelse af modulerne / stamafdelinger ( diagnoseopdelt ) -Markant flere bliver afsluttet af distrikstspsyk. og overgår til egen læge -Behov for en markant profilering af O.P team -O.P. team mangler ( rødovre,Glostrup,Albertslund )

3 Mindre godt Den 15. nov. får jeg en mail fra TC (medarb) der skriver, at XX forventes udskrevet i denne uge. XX har brug for § 85 støtte. AH og TC ( medarb ) var med til mødet på PC. Jeg ringer til TC og fortæller, at jeg ikke har tid til at kigge på sagen før den efterfølgende uge, hvilket TC er indforstået med. TC fortæller, at de ( social - psykiatrien) bliver presset ude fra PC Glostrup og at XX skal bruge støtten for at kunne klare sig selv. Borgeren ringer flere gange til mig og omvendt og det lykkes til sidst at få talt med Ulla fredag den 19. nov ( sagsbehandler rådhus ) Vi oplever i Bomiljøet, at der stadig er udfordringer ift. udskrivelser. Et eks.; XX er efter eget ønske blevet indlagt på P72, og da personalet i anden anledning dagen efter skal til møde på afd. tager situationen lige pludselig en anden drejning, og så bliver XX udskrevet og skal med hjem. Dette til trods for, at det var en helt anden beboer det skulle have drejet sig om. XX ønskede ikke udskrivelse. ( afdelingsleder )

4 Get your priorities right! The central mission of the organisation must move from simply treating symptoms to directly helping people achieve their preferred life goals

5 A new relationship between ‘them’ and ‘us’ Based on a recognition of our common humanity and a respect for the individual


Download ppt "Godt -Bo-miljøerne kan opleve at udfordringer løses hurtigt -Bedre kendskab til hinandens arbejde og forudsætninger -Information gensidigt er udviklet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google