Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Blodområdet i Region Syddanmark Møde i Bloddonorernes Landskomite

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Blodområdet i Region Syddanmark Møde i Bloddonorernes Landskomite"— Præsentationens transcript:

1 Blodområdet i Region Syddanmark Møde i Bloddonorernes Landskomite
ved Bo Libergren Møde i Bloddonorernes Landskomite den 22. november 2014 Grand Hotel, Odense

2 Region Syddanmark 1,2 mio. indbyggere i regionen 4 sygehusenheder
1 fuldt udbygget klinisk immunologisk afdeling (Odense) og klinisk immunologiske funktioner med blodbanksvirksomhed placeret i Sønderborg, Vejle og Esbjerg 21 Bloddonorkorps

3

4 Strukturændringer på blodområdet
Sundhedsstyrelsens rapport om planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen fra 2007 og specialeudmelding i 2008 har også haft strukturelle konsekvenser for blodområdet 2007-rapport har medført færre sygehuse Specialeudmelding i 2008 har medført, at de immunologiske afdelinger i RSD er blevet samlet under én fælles faglig ledelse Arbejdsgruppe med repræsentanter fra sygehusene blev nedsat i forlængelse af specialeudmelding for at udarbejde plan for fælles faglig organisering

5 Blodområdet Arbejdsgruppen anbefalede i 2009, at følgende tre funktioner blev samlet på Odense Universitetshospital: Produktionen af blod Smittemarkørscreeninger af bloddonorer Blodtypebestemmelse af bloddonorer og blodtypekontrol af blodportioner Arbejdsgruppen kom ligeledes med anbefalinger for bloddonationsområdet

6 Arbejdsgruppens faglige og økonomiske argumenter for at samle funktioner på blodområdet
Øget kvalitet i patientbehandlingen jf. formålet med Sundhedsstyrelsens specialeudmelding Overblik over blodforsyningen og større buffer Større muligheder for specialiseret produktion Robusthed i forhold til indførelse af nye processer og behandlinger Optimering af arbejdsgange Tilgodese læge- og bioanalytikermangel Tilgodese Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger om samling af regionsfunktioner Driftsoptimering i forhold til udstyr, produktion og analyser, uddannelse, kvalitetskontrol og personale

7 Region Syddanmarks bloddonationsmodel
Færre sygehuse og dermed færre faste tappesteder Anskaffelse af mobile enheder, som kan anvendes tæt på arbejdspladser og bopæle (Regionsrådsbeslutning 1. marts 2010)

8 Tapning i den fynske blodbus

9 Blodbusserne i Region Syddanmark
Blodbussen på Odense Universitetshospital Kørt i mere end10 år Base i Odense Dækker Fyn, Langeland og Ærø De gode erfaringer fra blodbussen på Fyn var begrundelsen for at indkøbe blodbusser til at dække andre områder i regionen Blodbussen på Sydvestjysk Sygehus Opstart 2. januar 2012 Base i Esbjerg Dækker fra primo 2015 alle tapninger i hele optageområdet for Sydvestjysk Sygehus

10 Blodbus på Sygehus Lillebælt
Blodtapningen på Sygehus Lillebælt har også fået et mobilt supplement 1. november 2014 Blodbussen har base på Kolding Sygehus De fire faste medarbejdere på blodbussen er to sygeplejersker og to falckreddere, som alle sammen har stort kørekort Den nye blodbus vil servicere bloddonorerne i Fredericia, Give, Haderslev og Middelfart og modtage bloddonorer pr. dag Blodbussen tilbyder aftentapninger ca. en gang om måneden i Fredericia, Middelfart og Haderslev til klokken 19 om aftenen

11 Presse i forbindelse med indvielse af blodbus på Sygehus Lillebælt (1/11-14)
Ledende bioanalytiker Dorthe Elkjær Nielsen, Sygehus Lillebælt: ”Bloddonorkorpset er helt essentielt for, at sygehusene har den mængde blod de skal bruge. Der er sket et politisk skift, hvor donorerne før kom til os – nu kommer vi ud til dem. Det giver god mening i de lokalområder, hvor der ikke længere er sygehuse, for så slipper donorerne for at bruge arbejdstid og transport på at give blod. Bloddonorer hænger ikke på træerne, så vi skal værne om dem, vi har”.

12 Om blodbusserne Blodbusserne er specialbygget i Finland over et Volvo chassis Der er fem tappelejer i hver bus, som betjenes af fire medarbejdere Busserne er indrettet, så pladsen udnyttes optimalt

13 Grundrids af blodbussen på Sygehus Lillebælt
13

14 Hvor tappes i dag i Region Syddanmark
Blodbusser: Faste tappesteder: Odense Vejle Kolding Tønder Aabenraa Sønderborg Nordborg Svendborg

15 Udvikling i blodforbruget
I Danmark er blodforbruget højere end i de lande, som vi sammenligner os med Blodforbruget (røde blodlegemer) i Region Syddanmark var ligesom i resten af Danmark i enheder pr indbyggere. I Holland var det 26 Det er bevist, at et lavere blodforbrug ikke medfører højere dødelighed eller sygelighed - tværtimod Der forventes derfor et fald i blodforbruget i Region Syddanmark i de kommende år Dette kan komme til at indebære et behov for færre faste tappesteder

16 Plasmaferese Det er besluttet, at Danmark skal producere egen plasma til præparaterne immunglobulin og albumin I dag foregår produktionen på OUH Der er behov for bloddonorer også til denne type tapninger

17 Fastholdelse og rekruttering af donorer
Vi kan hjælpe hinanden… Sygehusene har mulighed for at understøtte arbejdet med at rekruttere og fastholde donorerne ved at formidle budskabet omkring donorsagen og skabe de bedste og mest fleksible rammer for at donere blod Donorkorpsene er omdrejningspunktet for rekruttering Donorkorpsene kan derfor også bidrage med værdifuld viden omkring, hvordan sygehusenes tappetilbud tilrettelægges bedst muligt

18 De frivilliges engagement
Siden der var 53 bloddonorer i Danmark i 1932 er antallet af bloddonorer blot i Region Syddanmark vokset til bloddonorer Bloddonorerne giver et vigtigt bidrag til samfundet Også på andre områder er der en erkendelse af, at frivilligheden er noget, der kan bygges videre på Region Syddanmark har lige nu sin helt egen frivillighedsstrategi i høring På blodområdet gør de frivilliges arrangement en kæmpe forskel for de mange Behovet forsvinder ikke! Tusind tak for den store indsats I alle yder bloddonorsagen


Download ppt "Blodområdet i Region Syddanmark Møde i Bloddonorernes Landskomite"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google