Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen"— Præsentationens transcript:

1 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen
Unge under 18 år og rusmidler Ungdomscentret Århus Kommune Psykolog Susanna De Lima Psykolog Kurt Vadgaard Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

2 Byrådets politik for udsatte og truede unge
Borgere årige: årige: I alt unge Byrådets politik for udsatte og truede unge Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

3 Udsatte og truede unge i Århus
Byrådspolitik 2004 Rusmiddelpolitik 2008 Ny organisering 2010 !!! Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Psykolog Kurt Vadgaard, Ungdomscentret, Aarhus Kommune

4 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen
Kommunedækkende Udførercenter ca. 170 medarbejdere Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

5 Ungdomscentret i Århus
Åben rådgivning Ambulant støtte/kontakt (Ungeteams - Turbo) Ambulant behandling (Misbrug/psykiatri) Familiebehandling (MST) Akutanbringelser Døgnanbringelse Skole Kompetenceudvikling Unge og selvmord – Unge og misbrug Projekter – Dobbeltdiagnose VISO leverandør Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Psykolog Kurt Vadgaard, Ungdomscentret, Aarhus Kommune

6 Projekter i udviklingsfasen
Udvikling af nyt metodisk integrativt målstyringsredskab til arbejdet med unge misbrugere. Særligt behandlingsfokus og -indsats i forhold til netværk for unge i misbrugsbehandling. Det motiverende udrykningshold Tidlig opsporing af unge under 18 år med dobbeltdiagnose eller risiko for udvikling heraf => Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

7 Hovedresultater 70 % har et Psykiatrisk behandlingsbehov
De unge repræsenterer et bredt spektrum af diagnoser Det største psykiatriske behandlingsbehov er opmærksomhedsforstyrrelse og hyperaktivitet Samarbejde med psykiatrien nødvendig Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

8 Nogle af de unge vi møder….
Mangler evne til… at beherske følelser at udsætte egne behov at forpligtige sig stabilt at holde af andre over tid at erkende egen andel i konflikter Har svært ved… tidsfornemmelse kropsrytme (dag/nat…) at tolke sanseindtryk overblik at skelne mellem sig selv og andre at adskille fantasi og virkelighed Børn i krisesituationer: Artikelsamling. Niels Peter Rygård Tidligt følelsesmæssigt skadede børn Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Psykolog Kurt Vadgaard, Ungdomscentret, Aarhus Kommune

9 Symbiose Individuation Separation
Udviklingspsykologisk forståelse Barnets udvikling Unges udvikling Symbiose Individuation Separation Individuation Separation Relation Særlig opmærksomhed overfor tidligt omsorgssvigtede Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Psykolog Kurt Vadgaard, Ungdomscentret, Aarhus Kommune

10 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen
”Tilværelsesjonglør” Position Miljø Drømme Bevægelse Netværk er Voksen er Ubevidst Tillid Kompetencer Udvikling Opdragelse Kærlighed Skole er Ungdomsliv Følelser Humør er Håb er Sanser Intuition Humor Krav er Familie er Kropssprog Normer er Uddannelse er Grænser er Relationer er Seksualitet er Intelligens Aktør i eget liv Eksperimentere er Kropsbevidsthed er Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

11 Ungdomslivets temaer og udfordringer
Bolig Kammerater / Venner / Kærester Familie Skole Uddannelse Beskæftigelse Fritidsinteresse / Fritidsjob Økonomi Fysisk helbred Seksualitet Psykisk trivsel Personlig udvikling Fremtidsplaner Brug af alkohol, hash, stoffer Kriminalitet Andet Ungdomscentret, Postboks 687, Sønder Allé 33, 8000 Århus C - Tlf Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

12 De unge er mere unge, end misbrugere
Om unge og rusmidler De unge er mere unge, end misbrugere For de unge giver brug af rusmidler mening De unges motivation for ændring er altid ambivalent Tab af læringsproces er den største generelle risikofaktor Udsatte og truede unge udgør en særlig risikogruppe Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

13 OBS Behandlingsgarantien
Handlemuligheder Tag ansvar – Bland dig – Gå i dialog Rådgivning – De unges egne ressourcer Medinddrag forældrene Støtte til den unges læringsproces Støtte til familien Social indsats den unge Faglig støtte til ungeindsatser Ambulant misbrugsbehandling Døgnbehandling OBS Behandlingsgarantien Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Ungdomscentret, Aarhus Kommune

14 Misbrugsbehandlingen baseret på
Ungdomscentret Misbrugsbehandlingen baseret på Overordnede politikker Eksisterende organisation Erfaringer med udsatte og truede unge Hvad der virker – Best practise - Evidens Programteori Århus Universitet, CFR Effektmåling / Analyse Vidensudveksling Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

15 Særlige fokuspunkter (Best Practice)
Behandling synes at være at foretrække frem for ingen behandling Programmer skal stræbe efter at være let tilgængelige Tilbuddet skal sørge for behandling til et stort antal mennesker. Programmerne skal udvikle procedurer til at minimere behandlingsfrafald og for at maksimere behandlingsfuldendelse. Programmerne skal forsøge at sørge for opfølgning efter endt behandling. Programmerne skal prøve at sørge for omfattende ydelser på andre områder end stofmisbrug alene (f.eks. undervisning, psykologisk, faglige, rekreative, medicinske,familie, juridisk). Familieterapi skal være en del af behandlingen. Programmerne skal anspore til og udvikle forældres og ligestilledes opbakning, specielt med hensyn til intet brug af rusmidler. Ref: Centre for Reviews and Dissemination (CRD) DARE abstract Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

16 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen
Særlige fokuspunkter Traumatiserende oplevelser (PTSD) Dobbeltdiagnose Den kvalitative kontakt til primærfigurer Den unges lærings- og udviklingsproces Den unges aktuelle livsprojekt Mads Uffe Pedersen: Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

17 Guidelines for effektiv behandling af unge med misbrugsproblemer
Udredning og behandlingsmatchning En omfattende, integreret behandlingstilgang Familieinvolvering i behandlingen Et udviklingsmæssigt relevant behandlingsprogram Engagering og fastholdelse af teenagere i behandlingen Kvalificeret personale Køns- og kulturspecifikke kompetencer Kontinuerlig behandling Dokumentation og evaluering Leif Vind & Katrine Finke: Ambulante behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrugsproblemer Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

18 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

19 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen
Case, 14 årig pige Henvist af socialcenter => Bekymring misbrug Forældremedinddragelse => Information / Møde / samtykke Faglig vurdering / udredning => Generel Feedbackmøde => Forældre / ung Behandlingsstart => Netværksmøde Behandlingsplanlægning => Programteori Løbende Netværksmøder => Revidere og koordinere Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

20 Individuel behandlingsplanlægning Konkrete indsatser og tiltag
Forløbsmodel Yderligere udredning Individuel behandlingsplanlægning Faglig udredning (Diagnose) Henvendelse Adfærd Konkrete indsatser og tiltag MST – Netværksmøder –Forældrerådgivning Forældregruppe - Misbrugsbehandling Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

21 Koordineret helhedsorienteret indsats
Forældre Andet familie Den unge Andre ressourcer Social indsats §52 Skole / udd. Ungdomscentrets indsats Psykiatriens indsats Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen

22 Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen
Den rigtige indsats? Muligheder Afprøves For lidt For meget Følge over tid Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen


Download ppt "Aarhus Kommune Ungdomscentret Socialforvaltningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google