Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af hhx-projekt: ”Læringsmiljø på hhx kvaliteter og udfordringer”. CeFU bestyrelsesmøde, 11. november 2008 Ved forskningsassistent Arnt Louw.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af hhx-projekt: ”Læringsmiljø på hhx kvaliteter og udfordringer”. CeFU bestyrelsesmøde, 11. november 2008 Ved forskningsassistent Arnt Louw."— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af hhx-projekt: ”Læringsmiljø på hhx kvaliteter og udfordringer”. CeFU bestyrelsesmøde, 11. november 2008 Ved forskningsassistent Arnt Louw Vestergaard

2 Den empiriske undersøgelse Netbaseret spørgeskema Totalpopulationsundersøgelse blandt alle hhx-elever (59 hhx institutioner / ca. 23.000 elever) Observationer På to udvalgte caseskoler i alle 3 årgange: I alt 6 klasser Interview (gruppe og enkelt) + workshops Med elever, lærere og ledere Analyse af bekendtgørelser og læreplaner Som sammenligningsgrundlag

3 Hovedtematikker i undersøgelsen At afdække hvilke interesser og forestillinger hhx elever kommer til uddannelsen med i forhold til det læringsmiljø hhx tilbyder (Herunder: hvad har fået dem til at søge hhx? Hvad forventer de at få ud af hhx? Hvad vil de gerne lære? Hvad forestiller de sig, de skal efter hhx?) At afdække forskellige forståelser af, hvad hhx er og hvad det vil sig at gå på hhx. (hos elever, lærer og ledere) At undersøge hvilken betydning og indflydelse studiemiljø, undervisningsformer, sociale relationer og erhvervsarbejde har for eleverne undervejs i deres uddannelsesforløb At undersøge hvordan hhx kan styrke eleverne i overgangen til de videregående uddannelser

4 Læringsmiljø Undervisnings- og arbejdsformer Lærer/ elev relationer Det sociale læringsrum Livet udenfor hhx Elevernes interesser og forventninger Den gode undervisning Grundforløb/ studieretninger Kommunikation i klasserum Elevernes baggrunde Undervisningens formidling af indhold Elevernes lærings- og undervisningspræferencer

5 En særlig betingelse som baggrundsfaktor for hhx-projektet Gymnasiereformen 2005: De 4 gymnasiale uddannelser (stx, htx, hf og hhx) er formelt ligestillet, med hver deres egen særlige profil ”Det faglige niveau i et givet fag skal være ens på tværs af de gymnasiale uddannelser, men det faglige indhold afpasses naturligvis efter profilen for den uddannelse, som faget indgår i” (Politisk aftale om reform af de gymnasiale uddannelser (28/05/2003)

6 Udfordring for alle gymnasiale uddannelser: To særlige forhold at tage i betragtning i forbindelse med hhx: Formålet med hhx er at forberede eleverne til videreuddannelse samtidig med at uddannelsen skal gennemføres med vægt på erhvervsrelaterede perspektiver Hhx rekrutterer elever fra en bred social baggrund. At udvikle og formulere en merkantil orienteret dannelsesdimension kan ses som en særlig udfordring for hhx Finde sit ståsted og særlige profil

7 Hvor er vi så med undersøgelsen i dag? Spørgeskema udviklet og pilot-testet på to klasse på to forskellige skoler Spørgeskema ligger til besvarelse på nettet fra 3. nov. til 5. dec. Antal besvarelse dags dato: 403 Midtvejsstatus 19. nov. Uformelle besøg på 2-3 handelsgymnasier i okt./nov. 08.

8 Hvad sker der i nærmeste fremtid? Opgørelse over svarprocent på spørgeskema (midtvejs og endelig) Særkørsler til skoler, der her tilmeldt sig Kvantitative småkørsler Pressemeddelelse Den kvalitative del af undersøgelsen på to caseskoler


Download ppt "Præsentation af hhx-projekt: ”Læringsmiljø på hhx kvaliteter og udfordringer”. CeFU bestyrelsesmøde, 11. november 2008 Ved forskningsassistent Arnt Louw."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google