Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 1 Miljøvurderingsdag 14, Aalborg Afbødning og overvågning i VVM Lars Overgaard Jørgensen COWI Visionsvej 53 9000.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 1 Miljøvurderingsdag 14, Aalborg Afbødning og overvågning i VVM Lars Overgaard Jørgensen COWI Visionsvej 53 9000."— Præsentationens transcript:

1 20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 1 Miljøvurderingsdag 14, Aalborg Afbødning og overvågning i VVM Lars Overgaard Jørgensen COWI Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark

2 20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 2 ›Detailhandel, parkering, infrastruktur (veje, letbaner, kabler, ledninger), højhuse, havne og landanlæg, hospitaler, byomdannelse ›Afværgeforanstaltninger ›Tilladelse og vilkår ›Overvågning VVM for byudviklingsprojekter

3 20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 3 ›Sætter rammerne for gennemførelsen af projektet ›Beskriver de overordnede miljømæssige rammer for en miljømæssig acceptabel etablering af projektet ›Tilpasning af projektet ›Afbødende tiltag med konkrete krav eller "katalog" med forslag ›Vilkår for tilladelsen Afværgeforanstaltninger

4 20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 4 ›VVM-tilladelsen skal indeholde de nødvendige vilkår for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste miljøpåvirkninger - iht. VVM-redegørelsen ›Vilkår skal fastsættes konkret i forhold til miljøpåvirkningerne fra anlægget mhp. at sikre tilstrækkelige, nødvendige, rimelige og proportionale betingelser ›Generelle vs. specifikke vilkår ›Mange forskellige tilgange ›"omfang" ›emner ›etablering, drift, afvikling Tilladelse og vilkår

5 20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 5 ›Vilkår fastsættes med henblik på at nedbringe miljøpåvirkninger, der er påvist i VVM-redegørelsen ›Bør tage udgangspunkt i håndhævelsesmulighederne ›Der bør være udgangspunkt i en klar opdeling mellem vilkår i VVM-tilladelsen og øvrige tilladelser/godkendelser ›Der kan ikke fastsættes vilkår, der forpligter andre anlæg, med henblik på at håndtere kumulative effekter Tilladelse og vilkår

6 20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 6 ›Myndigheden skal overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse, herunder for at kunne identificere uforudsete negative virkninger på et tidligt trin og for at være i stand til at træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning ›Henvisning til eksisterende ordning (trafik, uheld, støj, affaldsregulativer, natur mv.) ›Tilsyn vs. opfølgning Overvågning


Download ppt "20. AUGUST 2014 MILJØVURDERINGSDAG 14 1 Miljøvurderingsdag 14, Aalborg Afbødning og overvågning i VVM Lars Overgaard Jørgensen COWI Visionsvej 53 9000."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google