Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KLIMATILPASNING I KØBENHAVN - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KLIMATILPASNING I KØBENHAVN - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED"— Præsentationens transcript:

1 KLIMATILPASNING I KØBENHAVN - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED
Skybrudsplan KLIMATILPASNING I KØBENHAVN - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst”

2 PLANGRUNDLAG FOR FREMTIDIG REGNVANDSHÅNDTERING
KØBENHAVNS KOMMUNES PLANGRUNDLAG FOR FREMTIDIG REGNVANDSHÅNDTERING 10. September 2012 Bedre vandmiljø

3 SKYBRUD I KØBENHAVN - HVAD ER PROBLEMET
Kloakkerne er i god stand De er bare for små til at håndtere store mængder vand på kort tid (køkkenvasken) Overløb til havnen Vandet bliver på overfladen - og løber mod lavtliggende steder Overløb på veje, i kældre mv. via afløb .

4 4 VEJE AT GÅ Lade være at gøre noget - og lade borgerne betale via forsikringerne - dyrt og dårlig forretning for København som en attraktiv by Udbygge det eksisterende kloaknet - det er dyrt og meget omfattende. Og det kan kun bruges til én ting! Rene grønne løsninger - mere græs og flere træer. Det er utilstrækkeligt til rigtig store regnskyl! Kombinationsløsning - med grønne og blå løsninger - suppleret med rør og tunneler til at få vandet væk, når det høvler ned NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 4

5 NYT INFRASTRUKTURLAG - TIL AT SUPPLERE DET EKSISTERENDE SYSTEM

6 Klimatilpasning i København - principper for skybrudshåndtering

7 ER DET DYRT? DET ER DYRT AT LADE STÅ TIL
Kommunen risikerer at miste arbejdspladser, skatteydere og investeringer. Klimatilpasning i København kan klares for ca. 50 kr./mdr./husstand. Klimatilpasning giver mulighed for nye arbejdspladser og vækst. NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 7

8 EN VÅDERE - MEN MERE ROBUST BY
Byen skal klædes på til at håndtere mere regn Vi skal acceptere, at der i ekstreme situationer kan stå op til 10 cm vand i gaderne. Sikring af boliger Sikring af byens funktioner NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 8

9 NY OPDELING AF BYEN I VANDOPLANDE
7 vandoplande - København Vest er vandopland nummer 7 i rækken Detaljeret analyse af kvarteret men stadigvæk kun de store linjer Prioritering af behov/nødvendighed . NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 9

10 PRINCIPPER FOR ANALYSE AF ET VANDOPLAND

11 SKYBRUDSPLAN FOR KØBENHAVN VEST/FREDERIKSBERG VEST
Indeholder forslag til regnvandshåndtering Indeholder ideer til udformning af projekter Er nu i høring Bagefter træffer politikerne beslutning - i primo 2014 .Dernæst går planlægning af de enkelte projekter i gang - og endelig anlæg Anlægsperiode for hele byen - ca år NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 11

12 HVAD ER TIL DEBAT? Hvordan skal vi håndtere vandet i denne del af byen? Hvor skal vandet løbe, når det regner? Hvilke ønsker er der grønne løsninger mv. Hvad med alle de andre funktioner i byen som parkering, trafik, sportsfaciliteter mv? Er der noget, vi har overset? Den konkrete udformning af de enkelte dele af projektet kommer senere - og der bliver masser af mulighed for at få indflydelse på dette her. NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 12

13 HVAD KOMMER DET TIL AT KOSTE?
Det er ikke billigt - anslået koster hele skybrudsplanen omkring 6,3 mia. kroner Skybruddet d. 2 juli kostede 6 mia. alene i forsikringsskader Størstedelen af udgifterne til at skybrudssikre skal betales via vandafgiften Mellem kroner om måneden for en husstand . NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 13

14 HVAD GØR VI I MELLEMTIDEN
Hvis der er skybrud i morgen - hvad så? Ekstra åbning af overløb når der er skybrud - tager noget af presset Sikring af kældre - det er borgernes ansvar - ikke kommunens Højvandslukker i kældre m. afløb Stil ting højt i kældre Elinstallationer mv. Sikring af kældernedgange NOTE! For at ændre billedet på denne side gøres følgende: Slet det nuværende billede ved at klikke på det og tryk ”Delete” på tastaturet. Gå i hovedmenuen og vælg ”Indsæt/ Billede/ Fra fil...” Billedet skal have samme størrelse som præsentationsformatet: 25,4 x 19,05 cm (1280 x 960 pixels). Skalér evt. billedet så det får samme størrelse som siden. Højreklik på billedet og vælg ”Rækkefølge/ Placér bagerst” 14


Download ppt "KLIMATILPASNING I KØBENHAVN - FRA PLAN TIL VIRKELIGHED"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google