Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Thomas B. Randrup Forretningsudvikler, HedeDanmark Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet Drift af ejendomme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Thomas B. Randrup Forretningsudvikler, HedeDanmark Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet Drift af ejendomme."— Præsentationens transcript:

1 Thomas B. Randrup Forretningsudvikler, HedeDanmark Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet Drift af ejendomme

2 Fokus på det grønne siden 1866 H.M. Dronning Margrethe II E.M. Dalgas HedeDanmark a/s: Omsætning: 1,7 mia. DKK Egenkapital: 210 mio. DKK Res. f. skat 31 mio. DKK Medarbejdere: ca. 1.000 Overskud anvendes til filantropiske formål til gavn og glæde for dansk natur og det danske samfund.

3 Anlæg

4 Indhold: Hvor er markedet på vej hen? Effektiviseringsmuligheder ved udlicitering? www.hededanmark.dk 4

5 HVOR ER MARKEDET PÅ VEJ HEN?

6 www.hededanmark.dk 6 Reformbevægelse fra begyndelsen af 1980’erne Resultatorientering Individuel løn Mål – og rammestyring Privatisering / Udlicitering Bestiller – Udfører Model (BUM) Offentlig virksomhed Borgeren som forbruger / kunde New Public Management - NPM

7 Danmark Sverige Kommunale udliciteringstrends i Danmark & Sverige Fra Persson et al. (2014)

8 Udlicitering blandt svenske boligselskaber www.hededanmark.dk 8 Fra Persson et al. (2014)

9 Udvikling i udliciteringsgrad blandt svenske boligselskaber www.hededanmark.dk 9 Fra Persson et al. (2014)

10 Danske boligselskabers bekymringer vedr. udbud Viceværten varetager også sociale funktioner Viceværten bidrager til den lokale identitet Mindre fleksibilitet og ringere serviceniveau Reduceret økonomisk incitament for beboerne Via reduktion i boligstøtten vil besparelsen for den enkelte beboer delvist forsvinde såfremt der opnås besparelser på ejendomsdriften via et udbud. Den eventuelle økonomiske gevinst ved et udbud skal dermed opveje en evt. nedgang i serviceniveau og fleksibilitet. Tradition og holdninger Fra Persson et al. (2014) www.hededanmark.dk 10

11 EFFEKTIVISERINGSMULIGHEDER VED UDLICITERING?

12 Hvem er aktørerne? Udbyder Boligselskab Entreprenør Beboer / Bruger Bestilleren Driftschef Medarbejderen Ejendomsbestyrelsen

13 Hvori ligger mulighederne i et kommunalt udbud? Drift og vedligeholdelse af kommunale veje, herunder vedligeholdelse af belægninger, rabatter, beplantning, vejafvandingsanlæg, vejinventar, renholdelse og ukrudtsbekæmpelse Glatførebekæmpelse og snerydning Drift og vedligeholdelse af parker, grønne områder, legepladser, indendørs beplantning mv. Vedligeholdelse af naturområder Drift og vedligeholdelse af kirkegårde Drift og vedligeholdelse af private fællesveje, hvor der er indgået aftale herom Varetagelse af grundejerforpligtelser i form af renholdelse og vintertjeneste under abonnementsordning for pensionister og visiterede svagelige Vedligeholdelse af grønne arealer mv. ved skoler og inst. Øvrige opgaver for andre forvaltninger i varierende omfang Eksisterende entrepriseopdeling “Forvaltningsbaseret” Ny entrepriseopdeling “helheds- og fagbaseret” Vejmand-, maskinelle specialer og udkaldstjenester Grøn pleje og vedligehold Naturpleje Vintertjeneste

14 Ejendomsservice hos en privat leverandør: Faktuelle besparelser: Gns. besparelse år 1: 30 % Efter 3 år: 40 % Hvorfor kan der spares penge? Boligselskabet sparer faste omkostninger til både løn og maskinpark. Ressourcestyring: Elektronisk time-sagsregistrering – mandskab og maskiner. Løbende økonomisk opfølgning. Ofte vil en privat leverandør have mulighed for at udvikle logistikken så arbejdsgangene optimeres. (HD passer 3.000 lokationer i DK). 14

15 Både Specialister & Generalister Den rigtige person til det rette arbejde. Mandskab og maskiner efter behov. Maksimal fleksibilitet (hækklipning, vintervedligeholdelse) Specialister håndterer tekniske forhold: Varme, installationer mv. Ind- udflytninger Græsklipninger i ruter Generalister håndterer: Grøn pleje Renholdelse www.hededanmark.dk 15

16 Håndtering af opgaven Driftsplanlægning Fokus på ydelsen – specialister Hvad skal ske hvor og hvornår? Hvor er forbedringsmulighederne? – også i forhold til brugerne – Standarder for drift og vedligeholdelse Standarder sikrer ensartethed og sikkerhed i udførelsen. Enhedspriser, nøgletal Driftsomkostninger er baseret på erfaringer og vidensoverførsel fra lignende kontrakter. Markedet sikrer priskonkurrencen. Key-Account Management (KAM) Én indgang til 100 bestillere www.hededanmark.dk 16

17 Ejendomsportalen - adgang defineres af kunden Kalender Dokumenthåndtering Afvigelser Billeddokumentation Work flows Borgerhenvendelser www.hededanmark.dk 17


Download ppt "Thomas B. Randrup Forretningsudvikler, HedeDanmark Professor, Sveriges Lantbruksuniversitet Drift af ejendomme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google