Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?"— Præsentationens transcript:

1 1 Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?

2 2 Entreprenørnøgletal – fra bureaukrati til … Hvad er væk: Papirskemaer i bunker, fejlagtigt mål for produktivitet og forklaringer på pris&tid ændringer Hvad er tilbage: Relativ afvigelse mellem planlagt og faktisk udførelsestid korrigeret for tidsfristforlængelser Antal mangler indført i afleveringsprotokollen klassificeret efter alvor. Økonomisk værdiansættelse af mangler Manglers betydning for ibrugtagningen Ulykkesfrekvens udtrykt som antal anmeldte arbejdsulykker sat i forhold til entreprisesummen

3 3 Mangler ! A0 ikke alvorlige mangler A1 mindre alvorlige mangler A2 alvorlige mangler A3 kritiske mangler 98% Kilde: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri, Erhvervs og Byggestyrelsen, 2009 Manglers betydning for ibrugtagningen Økonomisk værdiansættelse af mangler Afhjælpes typisk hurtigt Optælling stærkt problematisk

4 4 Kundetilfredshed 1.Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen. 2.Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer. 3.Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden. 4.Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse. 5.Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner. 6.Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere,øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse. 7.Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering. 8.Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav. 9.Angivelse af, om bygherren vil benytte virksomheden igen ved et lignende projekt? … og karakteren er 3,14 !!!

5 5 Svaret var 3,14 – men hvad var spørgsmålet ? Foreløbig SBI-analyse om produktivitet: Byggeri årgang 1957: 378 kr. pr. kvm. Opregnet til nutiden med inflation og standard: 4.343 kr. pr. kvm. Sammenlignelig pris i dag: 16.000 kr. pr. kvm. Hvem har scoret gevinsten ? Entreprenørerne tjener ikke penge Rådgiverne scorer ikke på byggeri Håndværkerne ikke forgyldt. Byggematerialer ingen forklaring. Grundpriser og tilslutning ikke årsagen.

6 6 Vi har brug for resultater og ikke talgymnastik … Nøgletal og karakterbøger adresserer ikke direkte de afgørende udfordringer: - forbedre produktiviteten - reducere fejl og mangler Værditilvæksten kunne ligge i at tage ”kvadratroden af nøgletallene” og komme med indsigt og anbefalinger – men kan systemet bære det ? Løsningen ligger i ledelse, herunder kontrakt- former, kvalitetssikring, projektgranskning osv.


Download ppt "1 Hvad kan den almene sektor bruge nøgletalssystemet til ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google