Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DDM i den ultrakorte udgave: 1.Overenskomstmæssig voluntarisme: parternes selvregulering 2.Politisk korporatisme: parternes indflydelse på arbejdsmarkedspolitik.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DDM i den ultrakorte udgave: 1.Overenskomstmæssig voluntarisme: parternes selvregulering 2.Politisk korporatisme: parternes indflydelse på arbejdsmarkedspolitik."— Præsentationens transcript:

1 DDM i den ultrakorte udgave: 1.Overenskomstmæssig voluntarisme: parternes selvregulering 2.Politisk korporatisme: parternes indflydelse på arbejdsmarkedspolitik mm. 3.Relativt klart defineret arbejdsdeling Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm.

2 Voluntarismens grænser: 1.Funktionalitet/konkurrenceevne 2.Sikring af arbejdsfreden 3.Overenskomsternes udbredelse Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm.

3 Arbejdsdelingen eroderer: 1.Overenskomsternes større bredde og dermed regulering i en kombination af aftaler og lovgivning. 2.Udvikling af en ny fælles reguleringsarena præget af dobbelt- eller kombinationsregulering. 3.Skiftende og nærmest aftagende inddragelse af parterne i den politiske proces – uanset regeringens sammensætning. Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm.

4 Hvorfor velfærdsgoder i overenskomsterne (AMP, løn under barsel og sygdom, sociale kapitler, uddannelse o. lign.)? 1.Politisk behov for at aflaste velfærdsudgifterne. 2.Den centraliserede decentraliserings logik. 3.Goder til medlemmerne (fagbevægelsen) og kontrol over udbygning og omkostninger (arbejdsgiverne). 4.Gensidig legitimitet Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm.

5 Effekter af reguleringskampen: Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm. 1.Større indblanding fra politiske aktører i aftalereguleringen 2.Forumshopping: aftaleparterne bruger det politiske system mod modparten 3.Øget konkurrence om indhold, regler og udbygningstakt 4.Den politiske lighedsnorm contra aftalesystemets kollektive kontraktlogik.

6 Politiske konsekvenser af reguleringskampen: 1.Hvis ikke parterne kan agere proaktivt og derved selv skabe eller kontrollere skiftende politiske dagsordener, bliver partssystemet underlagt dagsordener fastsat af politiske aktører (jf. barsels- udligningsordningen). 2.Politik som resultat af uforudsete eller ikke-tilsigtede sammenfald af mere eller mindre tilfældige omstændigheder. Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm.

7 Eksempler på overenskomsternes bredde og samspil mellem overenskomstsystem og politik AMP:Barsel:Uddannelse: Den partstyrede Den politiskDen fælles styrede processtyrede procesproces Fælles udvikletPolitisk dikteret dagsordenFælles udviklet dagsordendagsordendagsorden De politiske aktører taberPolitisk ad hoc-koalitionGensidig kontrol gennem kontrollen i forlængelse afoverruller regering ogtrepartsforhandlinger trepartsaftalepartssystem Nye OK-aktører erobrerSpilåbner accepterer de?? initiativetpolitiske kendsgerninger Den danske aftalemodel og det politiske system: pensioner, barsel mm.


Download ppt "DDM i den ultrakorte udgave: 1.Overenskomstmæssig voluntarisme: parternes selvregulering 2.Politisk korporatisme: parternes indflydelse på arbejdsmarkedspolitik."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google