Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kvalitetsstyring og kortlægning efter jordforureningsloven ATV-møde 4. november 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kvalitetsstyring og kortlægning efter jordforureningsloven ATV-møde 4. november 2009."— Præsentationens transcript:

1 Kvalitetsstyring og kortlægning efter jordforureningsloven ATV-møde 4. november 2009

2 Disposition Systemkrav – ISO 9001 Hvad er formålet ? Kvaliteten helt konkret Erfaringer - fordele og ulemper Hvordan bruges systemet ?

3 Systemkrav – ISO 9001 Kvalitetshåndbog (elektronisk) Dokumenterede kvalitetsmål og –politikker Dokumenterede procedurer for produktfrembringelse styring af ressourcer målinger, analyser og forbedringer ledelsens ansvar

4 Formål med kvalitetsstyringssystemet Høj kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen. Procedurer for Jordforureningsgruppens opgaver (fx kortlægning, orienterende forureningsundersøgelser, afværge). Optimering af sagsgangene → øget produktivitet. God udnyttelse af medarbejdernes og gruppens ressourcer. Fejl og afvigelser holdes på et passende lavt niveau. Der følges op på fejl og afvigelser med korrigerende handlinger, forbedringer m.v. Synliggørelse, gennemsigtighed og dokumentation.

5 Kvaliteten – helt konkret Formulerede kvalitetsmål og -politikker. Systematik i alle aktiviteter og processer. Procedurer for løbende forbedringer. Kvalitetsundersøgelser (evaluering af produkt og system). Ledelsens evaluering – herunder vurdering af uddannelsesbehov og beslutning om kompetenceudvikling. Kundetilfredshed (målinger, klager m.v.). Medarbejdertilfredshed (undersøgelser, MUS m.v.). Audit (intern og ekstern).

6 Fordele Kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen. Sikkerhed i sagsbehandlingen for den enkelte medarbejder. Overblik og indsigt i hele Jordforureningsgruppens opgavesæt. Fokus på grænsefladerne og koblingen mellem de enkelte opgaver. Øget fleksibilitet i opgavefordelingen ved nye udfordringer, ved omprioriteringer, i spidsbelastningsperioder osv. Solid platform for opstart af nye medarbejdere. God hjælp til ressourcepersoner/konsulenter. Ensartethed. Fælles arbejdsgrundlag. Involvering af medarbejdere. Håndtering af underleverandører.

7 Ulemper Tids- og arbejdskrævende Langsigtet investering Det er et ’enten-eller’ system Nogle medarbejdere trives ikke i for faste systemer Udgift til ekstern audit 25.000-30.000 kr.

8 Hvad indeholder systemet ? Dokumentationskrav (håndbog og styring af dokumenter). Ledelsens ansvar (engagement i systemet). Involvering af medarbejdere (procedurer, instrukser m.v.). Kundefokus (krav og tilfredshed). Planlægning (kvalitetsmål og -politikker). Ansvar og beføjelser. Ledelsens evaluering (audit, klager, kunderespons, fejlmeldinger og forbedringsforslag). Produktfrembringelse (kunderelaterede processer). Målinger og forbedringer.

9


Download ppt "Kvalitetsstyring og kortlægning efter jordforureningsloven ATV-møde 4. november 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google