Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 1."— Præsentationens transcript:

1 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 1

2 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2 - hvad var det vigtigste? - hvad husker jeg bedst?

3 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

4 Tilsynet kan give mulighed for  Kontrol af kvalitet, procedurer mv.  Afklaring af forventninger fra forvaltning eller kommune  Konstruktiv og kritisk dialog om pædagogik, administration, ledelse og samarbejde  Kommunikation til forskellige interessenter om styrker og opnåede resultater 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

5 Hvad stiller det af krav til forvaltningen og til de tilsynsførende  Et klart og formidlet grundlag (tilsynskoncept eller tilsynsmodel)(tilsynskoncept eller tilsynsmodel)  Tillid og sikkerhed for fair behandling i den forvaltningsmæssige opfølgning  Gennemsigtighed, dvs. at grundlaget for vurderinger og konklusioner er tydelige  Prioritering af arbejdet med de tilsynsførendes kompetencer og metoder i tilsynet 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

6 Hvad skal der tages stilling til?  Mål for tilsynet  Organisation  Tilrettelæggelse  På hvilket grundlag føres der tilsyn?  Hvordan følger man op på tilsynet? 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

7 Grundlaget for tilsynet  Hvordan skal den tilsynsførende vurdere kvaliteten af det, vedkommende ser og hører?  Politikker, kvalitetsstandarder, formuleringer af serviceniveauer, formuleringer af kvalitetsmål  Godkendelser for private opholdssteder  Institutionens/opholdsstedets egne formulerede virksomhedsplaner, mål, værdier mv. 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

8 Metoder i tilsynet  Observationsmetoder  Metoder og kriterier for vurdering af, hvornår noget vurderes som tilstrækkeligt eller godt nok  Klarhed over, hvordan de mange indtryk sammenfattes klart og præcist  Klarhed over, hvornår der skal udstedes påbud, hvornår der skal gives henstillinger og hvornår, der skal gives anbefalinger.  OBS: Et påbud kan kun følges op af inddragelse af godkendelsen – andre formelle sanktioner har tilsynet ikke!! 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

9 Hvad stiller det gode tilsyn af krav til de tilsynsførende  Tilsynsførende med faglige kompetencer i form af teoretisk og praktisk indsigt i opgaven  Tilsynsførende med kendskab til rammer og vilkår for opgaveløsningen  Tilsynsførende med menneskelige kompetencer, evne til at lytte og skabe tryghed og åbenhed 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

10 Hvad stiller det af krav til anbringelsesstedet?  Åbenhed og villighed til dialog  Inddragelse af medarbejdere, brugere, evt. pårørende  Selvberoende (hvile i viden om egne evner) men også respekt for de tilsynsførendes rolle  Styr på dokumenter, handleplaner, pædagogiske målsætninger mv. 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

11 Hvad kan gøre det svært at få tilsynet til at fungere?  Manglende respekt fra de tilsynsførendes side for det arbejde, der gøres i tilbuddet  Hvis det er svært at gennemskue baggrunden for vurderinger og konklusioner  Manglende tillid til de tilsynsførendes indsigt og erfaring 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

12 Perspektiver i det gode tilsyn  Grundlag for en levende dialog om kvalitet og effekt  Brugere og pårørende får et indtryk af en forvaltning og politikere, der tager deres opgave alvorligt  Muligheder for løbende at korrigere, følge op, sikre sig at ændringer føres ud i livet  Udfordringer: Hvordan tjekker du de anbragtes venskaber?, Brugeroplevet tilfredshed? Begge elementer der skal indgå i det driftsorienterede tilsyn jf. Servicestyrelsen.?? 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 2

13 Tak  www.underkastanien.dk www.underkastanien.dk  www.danzielke.dk www.danzielke.dk  www.servicestyrelsen.dk/tilsyn www.servicestyrelsen.dk/tilsyn 22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 13


Download ppt "22-11-2014 Dan Zielke www.underkastanien.dk og www.danzielke.dk 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google