Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF 03/056.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF 03/056."— Præsentationens transcript:

1 Strategi for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF 03/056

2 Baggrund - digital vidensformidling Fordele ved digital vidensformidling: –Viden er altid tilgængelig og kan benyttes af mange samtidige brugere uafhængigt af deres geografiske placering –Den digitale formidling er en hurtig og billig distributionsform –Den digitale form gør indholdet søgbart og giver nye muligheder for at bearbejde det Omkostningskrævende at udvikle digitale tjenester Samarbejde om udvikling af digitale tjenester og om digitalt indhold er derfor et naturligt udgangspunkt for DEF

3 DEF’s formål DEF er en samarbejdsorganisation for danske forskningsbiblioteker. Samarbejdet omfatter: –Fælles udvikling i de tilfælde hvor samarbejde giver større udbytte end summen af lokale initiativer og dermed en bedre samlet udnyttelse af bibliotekernes ressourcer –Videreudvikling af det fælles netværk af informationsressourcer –Samlet formidling af forsknings- bibliotekernes informationsressourcer til offentligheden

4 DEF’s vision “"Det er DEF's vision at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet. Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcerne skal derved understøttes på højeste internationale niveau."

5 DEF’s mission “Det er DEF's mission at bidrage til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, fælles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur. DEF’s målgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner, der deltager i DEF, og gennem fælles tjenester, hvor dette er hensigtsmæssigt”.

6 DEF’s målgrupper Forskere, undervisere og studerende ved videregående uddannelses-institutioner og sektorforsknings-institutioner Forskere, undervisere, studerende og andre med behov for DEF’s informationsressourcer ved –forskningsbaserede erhvervsvirksomheder og forskerparker –hospitaler –institutioner for mellemlange uddannelser Derudover bidrager DEF til formidlingen af forskningsbibliotekernes informationsressourcer til offentligheden

7 Strategiske indsatsområder Teknisk ramme og webmiljøer –Systemarkitektur –Portaler –Brugerfaciliteter Indhold –Licenser –Digitalisering Nye anvendelser –E-læring –E-publicering

8 DEF og universiteterne Studerende og forskere ved danske universiteter udgør en stor andel af DEF’s målgruppe. Derfor lægger DEF vægt på, at der er overensstemmelse mellem universiteternes visioner på biblioteksområdet og DEF’s initiativer. DEF ønsker at være et central element i realiseringen af universiteternes vision for bibliotekerne som den er formuleret i strategien Viden til Tiden.

9 Organisation

10 Programområder Det enkelte områdes aktiviteter afspejler deltagernes ressource- mæssige engagement Programområdet udarbejder en handlingsplan der fremlægges for Styregruppen Disse handlingsplaner er grundlaget for den konkrete udmøntning af strategi og for budgetlægning Programområdet kan ansøge Styregruppen om støtte til aktiviteter

11 Projekter Projekterne skal bidrage til realiseringen af visionen for DEF og være i overensstemmelse med DEF's mission Projekterne skal skabe værdi for DEF’s målgrupper Projekterne skal have en blivende effekt Projekterne skal gennemføres med brugerinddragelse Resultaterne skal genbruges af flere forskningsbiblioteker


Download ppt "Strategi for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF 03/056."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google