Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nettoudbytte og foderværdi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nettoudbytte og foderværdi"— Præsentationens transcript:

1 Nettoudbytte og foderværdi
Græs Fem slæt Tre slæt Hvede-helsæd Nettoudbytte, FE pr. ha 8.000 9.000 8.500 Fordøjelighed, FK organisk stof 79 74 70 Foderværdi, kg tørstof pr. FE 1,10 1,25 1,34 Pris pr. FE, øre 111 92 S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

2 Mælkeydelse, fodereffektivitet og dækningsbidrag
Græs Fem slæt Tre slæt Hvede-helsæd Antal årskøer 98,4 100,0 101,3 Kg EKM pr. ko 8.640 8.500 8.390 Fodereffektivitet, % 86,2 85,0 84,0 Foderforbrug, FE pr. årsko 6.415 6.440 6.469 Dækningsbidrag, kr. pr. årsko 13.029 12.644 11.721 S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

3 Økonomisk oversigt for tre alternativer
Græs Fem slæt Tre slæt Hvede-helsæd Dækningsbidrag, mark 525 564 632 Dækningsbidrag, kvæg 1.282 1.265 1.187 Dækningsbidrag, i alt 1.807 1.829 1.819 Kapacitetsomkostninger, mark 386 329 327 Kapacitetsomkostninger, stald1) 665 673 681 Finansieringsomkostninger2) 789 792 794 Resultat efter finansiering -33 35 17 Inklusive kr. i ejeraflønning Ca. 70% gæld S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

4 Forudsætninger Majskvalitet Ford. og pris Høj 78,0 90 øre Middel
Græskvalitet 79,0 111 øre 74,0 92 øre Græsandel 1/2 1/3 Forudsætninger Mælkepris: 250 øre pr. kg EKM Tilvækst: 400 øre pr. kg Ydelsesniveau: kg EKM Daglig ydelse: 24 uger og tilvækst (normtabel, BEDRIFTSLØSNING) Korrektion for foderudnyttelse: 3,5% pr. 10 enheder FK-grovfoder Fedtkorrektion ud fra normtabel S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

5 Fodersammensætning ved forskellig andel og kvalitet af græsensilage i kombination med majsensilage af høj kvalitet (FE pr. ko pr. dag) S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

6 Fodersammensætning ved forskellig andel og kvalitet af græsensilage i kombination med majsensilage af middel kvalitet (FE pr. ko pr. dag) S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

7 Næringsstofsammensætning ved forskellig andel og kvalitet af græsensilage i kombination med majsensilage af høj kvalitet (g/FE) S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

8 Næringsstofsammensætning ved forskellig andel og kvalitet af græsensilage i kombination med majsensilage af middel kvalitet (g/FE) S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

9 Høj majskvalitet Græs : majs 1/2 : 1/2 1/3 : 2/3 Græskvalitet H M
DB/dag 52 21 54,79 54,27 54,53 54,32 DB/dag Korrigeret 53,87 54,13 53,77 92 36 S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

10 Middel majskvalitet Græs : majs 1/2 : 1/2 1/3 : 2/3 Græskvalitet H M
DB/dag 52 11 54,03 53,51 53,72 53,61 DB/dag Korrigeret 52,96 53,42 52,91 107 51 S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

11 Middel majskvalitet Græs : majs 1/2 : 1/2 1/3 : 2/3 Græskvalitet H M
DB i 24 uger 90 15 9.080 8.990 9.025 9.010 DB i 24 uger Korrigeret 8.900 8.995 8.890 180 105 S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt

12 Høj majskvalitet Græs : majs 1/2 : 1/2 1/3 : 2/3 Græskvalitet H M
DB/dag 85 35 9.205 9.120 9.160 DB/dag Korrigeret 9.050 9.095 9.030 155 65 S:\Sundfode\oea\grovfoderseminar 2002.ppt


Download ppt "Nettoudbytte og foderværdi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google