Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V/Karsten A. Nielsen Aktuel nyt om dyrkning af græs og kløver Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V/Karsten A. Nielsen Aktuel nyt om dyrkning af græs og kløver Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet."— Præsentationens transcript:

1 v/Karsten A. Nielsen Aktuel nyt om dyrkning af græs og kløver Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Menu Hvordan går det i praksis Valg af arter og blandinger af kløvergræs Lavbundsjord Afgræsnings og slætsystemer Slæt Arternes produktion gennem vækstperioden Bælgplante effekten Fordeling af kvælstof til kløvergræs

3 Jylland, midt - nordJylland, syd og øerne 40 50 60 70 80 90 100 Produktions omk. øre pr. FE 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 FE pr. ha Græs, FE pr. haMajs, FE pr. haØre pr. FE, græsØre pr. FE, majs Hvordan går det i praksis gen. 2 x 4 bedrifter, udbytter 3 år, omk. 2 år Kilde: Tab fra mark til foderbord, Peter Hvid Lauersen, VFL, KVÆG

4 Generelt vælges græsblanding ud fra: Jordtype Udnyttelsessystem, Indsats faktorer på bedriften, kvælstof og gylle man skal af med +/- vanding, Management på bedriften, Målrettet strategi, der giver et produkt, som passer i bedriftens samlede foderration Heri indgår både udbytte og kvalitet.

5 De våde / meget tørre arealer Strandsvingel, forholdsvis robust ny art dybtgående og effektivt rodsystem optage vand og kvælstof fra større dybder lav fordøjelighed Anbefaling på arealer, hvor persistens og udbytte betyder mere end fordøjelighed f.eks. bl. 36 eller sorterne: Jordane, Swaj, Barolex og Tower Strandsvingel Alm. rajgræs

6 Græsarternes optagelse af kvælstof Kg N pr. ha Oversigt over Landsforsøg, 2011, s. 342 5 75150225300375450 RajsvingelAlm. rajgræsStrandsvingel Hkg råprot. pr. ha 10 15 20 25 30

7 Græsarternes fordøjelighed Kg N pr. ha Oversigt over Landsforsøg, 2001, s. 342 70 72 74 76 78 80 75150225300375450 FKorg. stof RajsvingelAlm, rajgræsStrandsvingel

8 Afgræsning- og slæt systemer Hvor der primær er afgræsning blanding 22 Hvor andelen af slæt er større blanding 20 Hvor der kun afgræsses lidt i sensommeren og efteråret kan blandingerne til slæt nr. 35, 42, 43, 45 og 46 også anvendes

9 Slætsystemer De typiske blandinger til slæt er: blandingerne med hvidkløver nr. 35, 43 og 46. blandingerne med hvid- og rødkløver nr. 42, og 45 samt 49.

10 Hvidkløver En højere energikoncentration FK org. og FK NDF Laver produktion FE og råprot. kvælstof Ingen planteøstrogener Rødkløver En lavere energikoncentration FK org. og FK NDF Større produktion FE og råprot. kvælstof Polyphenol oxidase Lavere prot. nedbrydelighed i ensilagen

11 0 10 20 30 40 50 60 Græs Hvidkløver Rødkløver Hele afgrøden 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 10/517/524/531/57/6 Hkg TS pr. ha NEL 20, MJ pr kg TS 1. slæt, bl. 42, 2011 Oversigt over Landsforsøg, Søegaard 2011 s. 351

12 Hkg TS pr. ha 0 10 20 30 40 50 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 26/72/89/816/823/8 NEL 20, MJ pr kg TS Græs Hvidkløver Rødkløver Hele afgrøden Sommerslæt, bl. 42, 2011 Oversigt over Landsforsøg, Søegaard 2011 s. 353

13 Hvordan tolker vi analyseresultater af kløvergræs?  Bælgplanteeffekt betyder:  at foderoptagelsen af kløvergræs er – 5 til 10 pct. større end i græs  at produktionen af mælk/kød er større end i græs  at analyser af blandinger med forskellig andel af bælgplanter kan ikke sammenlignes  Lad nu være med at gå i panik  hvis en sommerslæt har et lavere energiindhold og det skyldes en stor andel af rødkløver.

14 Blanding 22 contra 45, 5 forsøg, 1. brugsår, 4 slæt, 2011 BlandingNr. 22Nr. 4545/22 FE pr. ha11.16012.515+1.355 Kg råprotein pr. ha2.0802.305+225 FK org.76,474,2-2,2 NEL 20, MJ pr. kg TS6,145,94-0,2 Oversigt over Landsforsøg, 2011, s. 343 (2 fs.) og 3 fs. 355 (3 fs.)

15 Valg af blanding til slæt Afhænger af: jordtype, udbytte og bedriftsspecifikke omk. strategi for foderforsyningen Blandinger med rød- og hvidkløver hvor foderrationen har en relativ stor andel af majs hvor vand og kvælstof er begrænsende faktorer Blandinger med hvidkløver hvor foderrationen har en meget stor andel af græs hvor der skal nedfældes store mængder gylle og kvælstof billig.

16 Kvælstof De igangværende forsøg med kvælstof til kløvergræs og græs tyder på: at kvælstofnormen til kløvergræs er passende at der skal arbejdes videre med en bedre fordeling af kvælstof mht. til brugsår At kvælstofnormen til græs er passende At effekten af gyllenedfældning er for lille eller negativ.

17 Nettoudbytte for mineralsk N i handelsgødning med og uden nedfældning af gylle, 1. brugsår Oversigt over Landsforsøg 2011, s. 346 Nettoudbytte, kr. pr. ha Kg kvælstof pr. ha 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 0100200300400500 Bl. 45, gylleRajsvingel, gylleBl. 45Rajsvingel

18 De grundlæggende regler: Andelen af kløver skal bevares eller opelskes til ca. 40 pct. Kløvergræs udlagt i sensommeren, (maks. 90 kg N pr. ha til første slæt) Maks. 4.500 FE pr. ha i 1 slæt Til kløvergræs udlagt i sensommeren, bør der kun anvendes handelsgødning 1. gang Generelt tilføres kvælstof så den følger produktion af græs, det vil sige mest til første slæt.

19 Strategi for kvælstofgødskning Med en andel af rød- og hvidkløver på over 40 pct. Første brugsår mindst den mængde kvælstof, der svarer til normen til kløvergræs, men bevar kløveren Andet brugsår mindre kvælstof end normen til kløvergræs, det vil sige ca. 150 - 180 kg pr. ha. Tredje brugsår væsentligt mindre end normen til kløvergræs, det vil sige ca. 120-150 kg N pr. ha.

20


Download ppt "V/Karsten A. Nielsen Aktuel nyt om dyrkning af græs og kløver Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google