Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sidste nyt inden for fodring med majsensilage

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sidste nyt inden for fodring med majsensilage"— Præsentationens transcript:

1 Sidste nyt inden for fodring med majsensilage
Fordøjelighed af cellevægge Udnyttelse af stivelse Anbefalet snitlængde Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

2 Høj fordøjelighed af grovfoderet giver højere foderoptagelse og mælkeydelse
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

3 Græs har både det højeste indhold af NDF og den højeste fordøjelighed af NDF
FK=74 FK=73 FK=54 FK=64 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

4 Nye sorter af majs har lavere NDF-fordøjelighed end gamle sorter
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

5 Fordøjeligheden af stivelse i majsensilage er høj uanset tørstof-%, mens fordøjeligheden af NDF falder med stigende tørstof-% Tørstof, % 25,7 35,0 40,3 Organisk stof, % Total 71,6 70,6 69,2 Stivelse, (% af stivelse) Vom 94,2 92,3 93,0 100 98,6 98,1 NDF (% of NDF) 57,9 51,8 45,8 Weisbjerg et al., 2002 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

6 Forskellige mål for majsensilage
Mindst 1/3 græsensilage: Mindre end 1/3 græsensilage: Høst ved 32-33% tørstof Sorter med høj energiværdi Højt stivelsesindhold Normal snitlængde Middel til høj fordøje-lighed af græsensilage Tidligere høst, 29 – 30% tørstof Sorter med høj NDF-fordøjelighed Lavere stivelsesindhold Længere snitlængde Lavere fordøjelighed i græsensilage Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

7 Valg af majssort ud fra kvalitet
Majs i kombination med mindst 1/3 græsensilage: Minimum 30% tørstof Høj energiværdi (få kg tørstof pr. FE) Majs udgør mere end 2/3 af rationen: Minimum 30% tørstof Høj energiværdi (få kg tørstof pr. FE) Høj fordøjelighed af cellevægge (NDF) Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

8 Fordele og ulemper ved by-pass stivelse
Langsommere nedbrydning af stivelse i vommen giver mindre reduktion i pH Højere pH giver højere fordøjelighed af cellevægge og bedre sundhed Højere energiudnyttelse ved absorption af glukose fra tyndtarmen i stedet for forgæring i vommen Ulemper: Lavere total fordøjelighed af stivelse Mindre mikrobiel proteinsyntese i vommen Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

9 Teoretisk beregning af den optimale forsyning med stivelse til tyndtarmen
Energiudnyttelse ved forgæring i vommen Maksimal mængde stivelse i tyndtarmen Flachowsky et al., 2000 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

10 Dansk in vivo forsøg med majsensilage (Speedy) bekræfter, at der er meget lille passage af stivelse til tyndtarmen Tørstof, % 25,7 35,0 40,3 Foderoptagelse, kg/dag I alt, tørstof 15,2 16,7 15,9 Majsensilage, tørstof 10,2 11,8 11,3 Majsensilage, stivelse 2,08 3,54 3,69 Stivelses passage, kg/dag Duodenum 0,12 0,27 Ileum 0,02 0,08 0,07 Fæces 0,00 0,05 Weisbjerg et al., 2002 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

11 Britisk in vivo forsøg med majsensilage (Hudson) på lidt højere foderniveau er i god overensstemmelse med det danske forsøg Tørstof, % 22,6 29,0 30,2 39,0 Foderoptagelse, kg/dag Tørstof 19,6 20,7 20,2 21,3 Majsensilage, stivelse 1,46 2,20 2,88 3,39 Kraftfoder, stivelse 1,65 1,64 Stivelses passage, kg/dag Duodenum 0,40 0,52 0,60 0,89 Fæces 0,06 0,08 0,09 0,18 Sutton et al., 2000 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

12 Nedbrydning i vommen af stivelse fra majsensilage falder med stigende foderoptagelse
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

13 Partikelseparator fra Pennsylvania State University
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

14 Inddeling i 3 fraktioner
30% 61% 9% < 8 mm 8 – 19 mm > 19 mm Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

15 Anbefalet partikelfordeling (%)
Sold Partikel-størrelse Majsensilage Fuldfoder Sammen med græs Eneste grovfoder Øverste > 19 mm Min. 3 Min. 8 2 – 8 Mellemste 8–19 mm 45 – 65 30 – 50 Nederste < 8 mm 30 – 45 Heinrichs & Kononoff, 2002 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

16 Partikelfordeling ved forskellig snitlængde Claas Jaguar 840
anbefalet Hedegaard et al., 2003 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

17 Partikelfordeling ved forskellig snitlængde New Holland FX 38
anbefalet Hedegaard et al., 2003 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

18 Partikelfordeling ved forskellig snitlængde og afstand mellem valser på kerneknuseren John Deere
anbefalet Hedegaard et al., 2003 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

19 Partikelfordeling ved forskellig snitlængde Bagmonteret Kemper
anbefalet Hedegaard et al., 2003 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

20 Partikellængde i forhold til snitlængde i majs
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

21 F-faktor i forhold til snitlængde i majs
Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt

22 Anbefalede snitlængder i majs til ensilering
Majsensilage sammen med græsensilage: Finsnittere med kerneknuser: 9 – 10 mm Finsnittere med knusebro: 6 – 7 mm Majsensilage som eneste grovfoder: Finsnittere med kerneknuser: mm Finsnittere med knusebro: 6 – 7 mm Hedegaard et al., 2003 Dansk Kvæg S:\SUNDFODE\RUT\PowerPoint\Grovfoderseminar 2003_Majsfodring.ppt


Download ppt "Sidste nyt inden for fodring med majsensilage"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google