Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Praktik-konference 2008. 2 Dagsorden, 1. dag 10.00 – 10.45: René snakker 10.45 – 12.15: Finn snakker 12.15 – 13.15: Alle spiser 13.15 –

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Praktik-konference 2008. 2 Dagsorden, 1. dag 10.00 – 10.45: René snakker 10.45 – 12.15: Finn snakker 12.15 – 13.15: Alle spiser 13.15 –"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Praktik-konference 2008

2 2 Dagsorden, 1. dag 10.00 – 10.45: René snakker 10.45 – 12.15: Finn snakker 12.15 – 13.15: Alle spiser 13.15 – 14.15: Peder, Ellen og Finn snakker 14.30 – 15.15: Alle snakker, i workshops 15.15 – 16.15: Lang pause: Legoland, spise, slappe af osv. 16.15 – 17.00: Alle snakker, i workshops 17.15 – 18.00: Alle snakker, i workshops Lang pause inden spisning, hygge og musik (indtil kl. 01)

3 3 Dagsorden, 2. dag 07.00 – 09.00: nogen sover, andre spiser 09.00 – 09.05: de fleste synger 09.00 – 10.30: Lisbeth snakker 10.30 – 11.00: de sidste er vågnet 11.00 – 12.00: Nyt EASY-P 12.00 – 12.15: René runder af 12.15 – 13.00: Frokost

4 4 Aktuelle udfordringer Vedligeholdelse af praktiksystemerne Oprydning i læresteder (overgang til P-numre) Oprydning i læresteder (manuel behandling af kæder mm.) Seneste EUD-reform, konsekvenser i systemerne Praktik-orienteret status på LIS, Praktik+, Praktikpladsen.dk, Elevplan og sammenhænge mellem EASY-A og EASY-P

5 5 Vedligeholdelse af praktiksystemerne Omlægning fra advis til e-mail (test udestår) Udtræk til EVU (godkendt test udestår) Udtræk af potentielt frafaldne elever Præmietræk 2007 udtræk, så dét år kan afsluttes Opdatering af programmet til massegodkendelse Designe ændringer vedrørende overgang til P-numre (P og P+) LIS skal ”sladre”, når indlæsning af udtræk går galt Branchekoder skal omlægges fra DB03 til DB07 (P og P+) Webservices til I.U. (test udestår) Idriftsættelse af præmietræk 2008, når UVM siger GO Der er pt. 10 aktiviteter mere på haste-listen …

6 6 Oprydning i læresteder (overgang til P-numre) Hvorfor? –Flere hundrede tusinde nye læresteder / p-enheder, vi ikke kender i forvejen –En opgave mindre i praktikadministrationen –P-enheder har oplysninger om selskabsform, oprettelsesdato, kommune, region, www-adresse, brancher, antal ansatte, e-mailadresser mm. Hvordan? –Automatisk match –Manuel match: Find lærested blandt p-enheder, tilknyt p-nr. til lærested –EASY-P konsulenter + opryddere + særlige EASY-P vinduer Hvornår? –Fra oktober 2007 til august 2008

7 7 Oprydning i læresteder (overgang til P-numre) Oktober 2007: 70.496 aktive læresteder uden P-nr. November 2007: 24.776 do; efter automatisk match 9. april 2008: 14.877 do, herunder 2.123 med aktiv aftale Tallet ville have været lavere, hvis ikke der fortsat registreres læresteder, heraf en del dubletter … Deadline for overgang er sat til august i år –Meget tyder på, at det er realistisk

8 8 Oprydning i læresteder (kæder mm.) Opkøb o.lign. ændrer ofte på virksomheder og læresteders tilhørsforhold Desværre er det ofte kæder, som skifter CVR-nr. og afdelinger/praktiksteder, der nedlægges, dvs. mange læresteder Eksemplerne er talrige: Coop, Irma, Imerco, Bestseller, Fakta, Tøjeksperten, Matas, Brugsen mm.

9 9 Oprydning i læresteder (opryddere) Anette Hinge Nielsen, Selandia Anette Jensen, Niels Brock Anne-Dorte Hammer, Grenå Handelsskole Connie Sommer, Horsens Handelsskole Dorthe Nymand, EUC Lolland Inger Christensen, Aalborg Tekniske Skole Kristina Pedersen, Odense Tekniske Skole Nina Jørgensen, Køge Handelsskole

10 10 Registrering af læresteder, at huske Kig grundigt efter, om du kan bruge et af de læresteder, EASY-P foreslår dig Tjek at lærestedsadressen findes som p-enhed på cvr.dk. Læs arkivnyhed af den 03/03 grundigt! Vær opmærksom på nyhederne på AdmSys, OGSÅ dem i arkivet! Se fx nyhed af d. 18/02 Er du i tvivl, så registrer ikke, men spørg en EASY-P konsulent

11 11 Seneste EUD-reform, konsekvenser i systemerne Håndtering af nye sammenhænge mellem specialer og trin –Registrering, vedligeholdelse og passivering af godkendelser –Registrering, vedligeholdelse og passivering af aftaler Masse-godkendelses-programmellet benyttes i muligt omfang –De få, der kan programmet, skal afsætte tid –Det er ikke alt, der kan ryddes op på denne måde Aftale-blanketterne skal opdateres med nye specialer og trin –+ rettelse af forældede skole-betegnelser –+ tilretning i forhold til sosu- og landbrug

12 12 Seneste EUD-reform, gennemførsel EASY-A/F, Elevplan og EASY-P gennemfører nødv. ændringer i juli Praktik+ forventes ikke at få store problemer, men følger med ændringer hurtigst muligt derefter Praktikpladsen.dk vil udelukkende vise nye indgange, men vil både vise nye og gamle uddannelser og specialer (og trin), så længe der er aktivitet på disse LIS viser fortsat alle specialer (og dermed også trin): med andre ord: Formentlig ingen ændringer

13 13 Praktik-orienteret status på de øvrige erhvervsskolesystemer Status på LIS Status på Praktik+ Status på praktikpladsen.dk EASY-A og EASY-P sammenhænge, herunder frafald Elevplan, status på praktikfaciliteter

14 14 LIS, status Problem: Udtræk fra EASY-P til LIS indlæses ikke altid korrekt –Derfor mangler der desværre nogle udtræk, fx medio marts 2008 Problem: Fejlede indlæsninger opdages af brugerne –UNI-C skal forbedre den interne overvågning LIS vil blive ”trimmet” i løbet af maj -> større driftssikkerhed LIS kan ikke opgøre Ny Mesterlære, korte aftaler, individuelle forløb (og de hedengangne flexkombinationsaftaler) Det største ønske i øvrigt er at LIS kan håndtere ”Forventet gennemført” Prioritering og midler

15 15 Praktik+, status Resultat af ultimo 2007 kampagnen –Forhåbentlig benytter flere skoler systemet nu end før kampagnen –Forhåbentlig er alle skoler, der bruger systemet, nu velorganiserede, med én eller to ansvarlige for det opsøgende arbejde og for Praktik+ Ønskelisten: –Konsekvenser af PNR-oprydning –Konsekvenser af EUD-reform –DB03 -> DB07 –Tilpasning til Firefox (fejlretning) –Praktik+ værdiliste V20 skal ikke vise udd. uden versioner (l.h.f.)

16 16 Praktikpladsen.dk, status Koncern-faciliteten er indført. E-mail sendes til virksomheder med mere end 4 læresteder under samme CVR-nr. Praktikplads-indikatorer skal indføres ultimo 2008 Væsentlige layout-ændringer vil muligvis blive indført samtidig Diverse ønsker, hvis der er råd, fx 1->2 år, UNI-Login, SMS- service Systemet skal have sin egen indgang på AdmSys

17 17 EASY-A og EASY-P sammenhænge Administrative rutiner og registrering i EASY Overgang til produktionsenheder Kun en skoleperiode på hovedforløb pr. 3. kvartal 2008 Webservice fra A til P med holdbetegnelse og karakterer Administrationsadresse

18 18 EASY-A og EASY-P sammenhænge Frafald UVM ønsker frafald belyst med koder, der registreres i EASY-A UVM ønsker, at alle, der er søgende, er registreret som det. Resultat: kode 12 – (søgende + aftale) = potentielt frafald Skolerne gør deres bedste for at vejlede eleverne, men ikke nødvendigvis med koder. UVM vil stille skærpede krav til skolernes registrering af søgende og potentielt frafaldne. –Registrering i EASY-A og EASY-P -> kommunebrev -> UU-centre

19 19 Elevplan, status på praktikfaciliteter I dag: –lærere kan se elevers uddannelsesbog, herunder praktikdata –Elever har uddannelsesbogen, herunder praktikdata –Virksomheder (og FU´ere) kan se egne læresteder og elever Elevplan version 08.3, som sættes i drift ultimo 2008: –Bekendtgørelsernes praktikmål indføres –Skolevejledninger og Praktikerklæring indføres –Sms-tjenester


Download ppt "Velkommen til Praktik-konference 2008. 2 Dagsorden, 1. dag 10.00 – 10.45: René snakker 10.45 – 12.15: Finn snakker 12.15 – 13.15: Alle spiser 13.15 –"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google