Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasierne Erhvervsskolerne Aars Handelsgymnasiet Teknisk Gymnasium Rektor/uddannelseschef Gert Husum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasierne Erhvervsskolerne Aars Handelsgymnasiet Teknisk Gymnasium Rektor/uddannelseschef Gert Husum."— Præsentationens transcript:

1 Gymnasierne Erhvervsskolerne Aars Handelsgymnasiet Teknisk Gymnasium Rektor/uddannelseschef Gert Husum

2 AARS

3 Gymnasierne: hhx og htx 400 elever fordelt på 5 spor – 3 hhx og 2 htx Vesthimmerland - et område præget af landbrug, håndværk, småindustri Lavt uddannelsesniveau – mange uden uddannelse – lav gymnasiefrekvens og mange gymnasiefremmede familier

4 Ungdomsstrategier Tryghed ”Sig hvad der forventes af mig – og støt mig”. At leve op til alles forventninger er centralt. Nærhed Det sociale miljø er centralt i forhold til uddannelsen - og for overhovedet at møde frem … Autenticitet Skolen er rammen for egen selvstændige udfoldelse. Ikke nødvendigvis stor forståelse for andre strategier. Intensitet Individualister, der skaber mening i livet ved at definere og udvikle en egen faglighed. Ser evt. skolen som et redskab hertil.

5 En historie fra hverdagen…

6 1. år Langsomt stigende fravær Det sociale fællesskab har ingen interesse Faglige problemer med skriftlige afleveringer og andre opgaver Deltager nærmest under tvang i gruppearbejde og gider ikke samarbejde med andre.

7 Det tidligere ”standardforløb” Eleven diskuteres på teammøde med beslutning om en samtale med kontaktlæreren Eleven forbedrer sig ikke - nyt teammøde, ny samtale med indstilling til rektor/uddannelseschef om en skriftlig advarsel Samtale med rektor/uddannelseschef  skriftlig advarsel. Stadig ingen forbedring - kontakt til forældre, ny samtale med aftale om forbedringer. Sidste advarsel Stadig ingen forbedring – farvel og tak for denne gang

8 2. år Oprykkes med betænkelighed pga. adfærd, selv om lærerne vurderer, at han er kvik Hjemmet støtter ikke elevens valg af uddannelse og giver ingen opbakning Eleven er i tvivl om, skolen er noget for ham, og synes selv, at skolen skal tage konsekvensen af fraværet og smide ham ud! Eleven indstilles til den nyoprettede mentorordning I starten ugentlige samtaler om indstilling til skolearbejde, herunder årsagerne til fraværet, sociale problemer, samarbejde med andre. Hvad vil eleven egentlig med sit liv og hvordan kan man opnå det. Efter et par måneder skifter eleven attitude, begynder at deltage i samarbejdet, ser glad og tilfreds ud, er positivt indstillet til skolearbejdet og fraværet er meget reduceret

9 Ny organisering Individuelle kontaktlærersamtaler Studiekoordinator – udokumenteret fravær og manglende stud.akt. Mentor til særlige behov Psykolog – frit og anonymt Elev KlasselærerKontaktlærerTeam Studievejl. Vejledere + studievalg Studiekoor- dinator PsykologMentor

10 Studiekoordinator Tjekker hver anden uge elevernes fravær på Lectio Taler med elever, som har stigende fravær eller ændring i fraværsmønster Samtalerne drejer sig om årsagerne til deres fravær samt om skolens holdning til fravær, dermed fås en mere personlig tilgang til fraværet. Stud.koord. opsamler viden om elevens forhold Vi har samme sanktioner som tidligere, men kan fange eleverne tidligere i forløbet. Vi iværksætter handlinger og sanktioner mere individuelt, og inden fraværet bliver skruen uden ende.

11 Andre tiltag Screening og turbohold i 1.g - undgå nederlag og A- og B-hold Matematik, læsning, grammatik – egne lærere og lærere fra 10. klasse Lektiecafé ”Vinkeordning” får eleverne i skole Samarbejde med kommunen – om fraværspolitikken i skolen

12 ”Virker det?” Frafaldet falder! Fraværet – er stadig et problem, som skal løses i samarbejde med folkeskolen – men Lectio giver overblik til lærere og elever Næsten alle ”frafaldne” vælger ny uddannelse – pga. en stærk satsning på gennemførselsvejledningen

13

14

15


Download ppt "Gymnasierne Erhvervsskolerne Aars Handelsgymnasiet Teknisk Gymnasium Rektor/uddannelseschef Gert Husum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google