Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT-projekt Aalborg/Odense FLUID konference 140503 Jan Topp Rasmussen Sct. Knuds Gymnasium & Hf.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT-projekt Aalborg/Odense FLUID konference 140503 Jan Topp Rasmussen Sct. Knuds Gymnasium & Hf."— Præsentationens transcript:

1 IT-projekt Aalborg/Odense FLUID konference 140503 Jan Topp Rasmussen Sct. Knuds Gymnasium & Hf

2 Wygotsky, Wenger og Piaget Kilde: Torben S. Christensen

3 Baggrund for IT-projektet  3 lærere på Sct. Knuds Gymnasium  DVG  LMS-Fronter  Virtuelle forsøg i Fyns Amt Arbejdsformer Samarbejde Evaluering Vidensdeling

4 Fakta om projektet  Tværfagligt IT-projekt  Historie, engelsk, musik  2 klasser (1a og 1y)  6 lærere (fra 3 til 6 lærere)  Varighed: 9 uger  Emne: konflikten i Nordirland  Elektronisk platform: LMS Fronter

5 Mål og fokuspunkter  Mål Undersøge projektarbejdsformens muligheder for samarbejde, kommunikation og evaluering ved ”ikke- tilstedeværelsesbaseret” undervisning.  Fokuspunkter Lærer/elevrollen i et virtuelt miljø Betydning for mundtlig/skriftlig dimension

6 Organisering  Fase 1 Kontakt til Aalborg Katedralskole Systemintroduktion (Fronter) Forældremøde  Fravær  Internetforbrug  Pc-dækning

7 Organisering  Fase 2 Introduktion til projektarbejde som arbejdsform  Introduktionsfase  Projektfase  Evalueringsfase Virksomhedsbesøg Etablering af projektgrupperne (lærerstyret) Faglig basis undervisning  Koordinerede lektionsplaner - tværfaglighed

8 Organisering  Fase 2 (fortsat)  Krav, kriterier og vurdering Projektopgave Elektronisk logbog Kommunikation Bedømmelse

9 Organisering  Krav til projektopgaven Historisk sammenhæng Engelsksproget materiale Minimum én musikanalyse Websideprodukt  Editor efter eget valg (Word -> html) Mundtlig fremlæggelse af projektet  Max. 30 min.  Indhold efter eget valg  Fysisk tilstedeværelse

10 Organisering  Krav til elektronisk logbog (ugentlig) Kun på engelsk Indhold:  Emne og navn på deltagere i projektgruppen  Referat af ugens arbejde  Beskrivelse af gruppens arbejdsdeling  Beskrivelse af evt. problemer (fagligt el. internt)  Plan for den efterfølgende uges arbejde

11 Organisering  Kommunikationskrav Fronter  Konference  Chat  FIM  Helst ikke e-mail !!!

12 Organisering  Bedømmelse Én samlet karakter for hvert projekt  Fagligt indhold, struktur og sammenhæng  De elektroniske logbøger  Den mundtlige fremlæggelse  Faglig deltagelse i konferencen  Kvantitative kriterier??????

13 Organisering  Projektopgaver Gruppe 1 - IRA Gruppe 2 - Den blodige søndag (bloody Sunday) Gruppe 3 - Sinn Fein Gruppe 4 - Den blodige søndag (bloody Sunday) Gruppe 5 - Konfliktens hovedaktører Gruppe 6 - Perioden 1916 – 1921 med vægt på Påskeopstanden Gruppe 7 - Michael Collins Gruppe 8 - Orangeordnen Gruppe 9 - Dublin (eller Belfast)  Eksempel: Perioden 1916 – 1921 med vægt på Påskeopstanden Hvorfor er påskeopstanden blevet en af de centrale begivenheder i den irske konflikt? Hjælpeord:  Stemning, konfliktens parter, årsager, baggrund, The constitution, The Provisional Governnment to the citizens of Dublin, The Black and Tans, etc…

14 Den virtuelle periode  Kommunikation ”Kickstart”  Opgaveprioritering  Persontype-test  Personlig præsentation Dag 1.  45 online Kommunikationsmuligheder  Konference, Chat, FIM

15 Den virtuelle periode  Eksempel på kommunikation (chat) Mogens 11/04-08:55> Okay nu sidder Jon 0g voldtager Mugge Mogens 11/04-08:55> Kæft det ser stygt ud Jon 11/04-08:56> tænder du på det? Helge 11/04-08:56> Helge jeg har fået casemodding i min computer i weekenden Helge 11/04-08:56> max najs Helge 11/04-08:57> 2*30 cm lange røde lys rør Helge 11/04-08:57> og ovalt plexiglas Mogens 11/04-08:57> Lysrør Grrrrr...........

16 Den virtuelle periode  Den faglige kommunikation (47 min.) Elise 11/11-11:08> hvor skal vi chatte ind? her eller på FIM? Verner 11/11-11:08> Det er ok her i FronterChat Elise 11/11-11:10> Jeg har forstået den på den måde- Elise 11/11-11:10> at der jo bliver skrevet om denne O'Hanlon- Elise 11/11-11:10> og at han faktisk er lidt splittet Elise 11/11-11:10> han har erkendt at konflikten ikke er så god og at mange faktisk bliver født ind i den og får påduttet nogle meninger. Elise 11/11-11:11> men samtidig ville han gøre alt for sit fædreland Elise 11/11-11:11> som om man skal skelne lidt mellem intellekt og følelser? Elise 11/11-11:12> f.eks. i det første vers lyder han jo ikke til at vær ret positivt stillet overfor konflikten Elise 11/11-11:13> og i 2. vers hentyder han ligesom til at han er blevet opdragt med hadet Verner 11/11-11:13> Kender du baggrunden for historien??

17 Den virtuelle periode  Kommunikation Begrænset faglighed Ønske om kommerciel chat Svær begyndelse (jf. telefon, møde m.v.) Idé til udbygget faglig kommunikation  Aftal faste onlinetider for faglig diskussion mellem lærer og elev/gruppe  Hvad så med det asynkrone aspekt?

18 Den virtuelle periode  Elevrollen Store krav til:  Selvstændighed og disciplin  Skriftlige kompetence  Arbejdsmetode (hvordan gør jeg?)  Samarbejde Ansvar for egen utilstrækkelighed  Jf. arbejdsform, emnets sværhedsgrad og elevernes faglige niveau (1g) samt uafklaret socialt hierarki.

19 Den virtuelle periode  Lærerrollen ”Strøm til kridtet”  Stor skriftlig belastning  Teknisk hotline frem for faglig vejleder  Koordinerende rolle Hvem gør hvad? Hvornår? Er alle enige?  Onlineskema Skematimer og/el. døgnvagt?

20 Evaluering  Skriftlig elektronisk elev-evaluering Systemet Fronter  Brugervenligt  Forbedringer af kommunikationsredskaberne Planlægning og organisering  Ønske om øget medindflydelse på emnevalg  Tilpas virtuel periode (4 uger)  Ønske om flere fysiske møder inden projektstart Lærer/elevrolle  Læreren har stor betydning for projektets færdiggørelse  En del elever finder ikke onlinearbejdet motiverende  En stor del af eleverne værdsætter uafhængigheden af tid og sted Mundtlighed/skriftlighed  Ingen eller kun ubetydelig indvirkning på den mundtlighed/skriftlighed Kompetencer  Samarbejdskompetencen synes væsentlig forbedret samt øget tolerancetærskel Elevbedømmelse  Ønske om individuel bedømmelse frem for samlet gruppekaraktér

21 Statestik  4 uger og 56 elever Ca. 4500 besøg i projektrummet Ca. 26 læste diskussionstråde pr.elev pr. uge Ca. 4 oprettede diskussionstråde pr. elev pr. uge

22 Efterrationalisering  Hvad gik godt? Lærerteamsamarbejde Elevernes forbedrede samarbejdskompetence Produktfremlæggelsen (Det fysiske møde)  Hvad gik ”galt”? Det faglige overblik (konflikten i Nordirland) Projektets tidsmæssige placering (start 1g)

23 Efterrationalisering  Hvad gør vi næste gang? Flere fysiske møder Samler de virtuelle blokke i skemaet Strammer arbejdsdelingen for lærerne (få grupper til hver) Giver yderligere mulighed for individuelle logbøger  (evt. fællesdokument) Processkrivningsorienterede logbøger  Aflevér, respons, ret, aflevér osv… Eksamen -> projekteksamen Internationalt perspektiv (2g studierejse) Erhvervsrelateret (hvis det lader sig gøre)

24 Web og Fronter  Projektets detaljer findes på følgende webside : Aalborg/Odense webside Projektrummet i Fronter Jan Topp Rasmussen Sct. Knuds Gymnasium & Hf


Download ppt "IT-projekt Aalborg/Odense FLUID konference 140503 Jan Topp Rasmussen Sct. Knuds Gymnasium & Hf."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google