Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Karen Marie Dalgaard & Jeanette Bech Kræftstyregruppen DASYS temamøde 13. november 2008 Historisk rids Kommissorium for Den Nationale Kræftstyregruppe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Karen Marie Dalgaard & Jeanette Bech Kræftstyregruppen DASYS temamøde 13. november 2008 Historisk rids Kommissorium for Den Nationale Kræftstyregruppe."— Præsentationens transcript:

1 Karen Marie Dalgaard & Jeanette Bech Kræftstyregruppen DASYS temamøde 13. november 2008 Historisk rids Kommissorium for Den Nationale Kræftstyregruppe Akut kræftbehandling - pakkeforløb Udfordringer ift. udarbejdelse af pakkeforløb Indsatsområder i Den Nationale Kræftstyregruppe Fremtidige indsatsområder

2 Karen Marie Dalgaard Historisk rids Kræftplan I i 2000 Nedsættelse af Kræftstyregruppen Kræftplan II i 2005 Evaluering Kræftplan II 2006  2007 Udpegning særlige fokusområder

3 Karen Marie Dalgaard Særlige fokusområder Sammenhængende patientforløb i pakker Styrkelse kræftkirurgi Systematisk opfølgning nationale kliniske retningslinjer Styrket fokus på monitorering Service til patienten Sammenhæng på tværs af sektorer Tilstrækkeligt med sundhedspersonale Styrket tobaksforebyggelse Større ledelsesmæssig fokus

4 Karen Marie Dalgaard Historisk rids Kræftplan I i 2000 Nedsættelse af Kræftstyregruppen Kræftplan II i 2005 Evaluering Kræftplan II 2006  2007 Udpegning særlige fokusområder Høringssvar DSR - Kræftsygeplejen tildeles central placering - Ønsker repræsentation i kræftstyregruppen i DASYS repræsentation – Deltager første gang i møde 3. oktober 2007

5 Jeanette Bech Kommissorium for Den Nationale Kræftstyregruppe 2007 Formålet er at belyse mulighederne for forbedring af kræftbehandlingen mhp. at nedsætte dødeligheden som følge af kræft. Opgaver: –Følge udviklingen på kræftområdet –Vurdere de fremtidige behov på kræftområdet og på denne baggrund komme med forslag til anbefalinger vedr. nye indsatsområder, ny teknologi til diagnostik, behandling, forebyggelse, rehabilitering, palliation og evt. vurdering heraf ved MTV eller andet samt kapacitet –Rådgive Sundhedsstyrelsen i relation til planlægning på kræftområdet. Sammensætning: Repræsentanter fra –Sundhedsstyrelsen (formandskabet), ministeriet, regionerne, Kommunernes Landsforening, Faglige Selskaber (herunder Dasys), Kræftens Bekæmpelse, Statens Institut for Folkesundhed og Lægemiddelstyrelsen.

6 Jeanette Bech Akut kræftbehandling – pakkeforløb Pakkeforløb fra udarbejdelse til implementering: –Arbejdsgrupper, Kræftstyregruppen, Task Force og implementering regionalt Udarbejdede kræftpakker til områderne: 1.Lunge, hoved-hals, bryst, tarm, gynækologi, hæmatologi, modermærke, hjerne, urinveje, - er implementeret 2.kræft i vulva, øvre mave/tarm, sarkomer, børn, mandlige kønsorganer, non-melanom implementere inden 1-1-09 3.kræft i galdegangene og primær leverkræft, kolo-rektale levermetastaser samt øjne er udarbejdet og skal implementeres Godkendt notat: –Skabelon – Udarbejdelse af sundhedsfaglige elementer til pakkeforløb –Generelle indsatser vedr. omsorg, pleje og symptomlindring, rehabilitering og palliation i relation til sundhedsfaglige elementer i pakkeforløb for kræft. Koordinering og monitorering af kræftpatienters forløb - revidering Status for implementering - storpolitikkens konsekvenser for virkeligheden.

7 Jeanette Bech Udfordringer ifm. udarbejdelse af pakkeforløb Nedsættelse af arbejdsgrupper Hvad indeholder pakkerne og hvad indeholder de ikke: –Snævre behandlingsmål relateret til overlevelse- og ventetid - fra præ hospitals fase over diagnose, behandling, efterbe- handling, palliation og rehabilitering til kontrol og genhenvisning –Kliniske standarder - faglig forsvarlige begrundelser - hvad er praktisk muligt –Generelle beskrivelsers indplacering i kræftpakkerne?

8 Karen Marie Dalgaard Øvrige indsatsområder Hurtig og effektiv national procedure for indførsel af nye kræftlægemidler som standardbehandling - Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2008 - Indstillinger fra UVKL forelægges Kræftstyregruppen Screening for Tarmkræft - 1. MTV rapport 2001 om screening for tarmkræft - Gennemførlighedsundersøgelse Vejle/København - 2. MTV 2008 om deltagelsesprocentens betydning, klinisk effekt og riscisi - Kræftstyregruppen anbefaler screening maj 2008 - Kommissorium og nedsættelse arbejdsgruppe til national implementering af screening for tyk - og endetarmskræft - deadline 1.april 2009.

9 Karen Marie Dalgaard Fremtidige indsatsområder? Ingen strategi for opfølgning på Kræftplan II!! Særlige fokusområder: Sammenhængende patientforløb i pakker Styrkelse kræftkirurgi (færre hænder/enheder) Systematisk opfølgning nationale kliniske retningslinjer Styrket fokus på monitorering Service til patienten Sammenhæng på tværs af sektorer Tilstrækkeligt med sundhedspersonale Styrket tobaksforebyggelse Større ledelsesmæssig fokus Andre fokusområder? - følge udvikling, vurdere behov, rådgive SS

10 Karen Marie Dalgaard & Jeanette Bech Tak for jeres opmærksomhed!


Download ppt "Karen Marie Dalgaard & Jeanette Bech Kræftstyregruppen DASYS temamøde 13. november 2008 Historisk rids Kommissorium for Den Nationale Kræftstyregruppe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google