Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen."— Præsentationens transcript:

1 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Karsten A. Nielsen, VFL Græsarter, græsmarksbælgplanter og blandinger

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

3 3...| De anbefalede frøblandinger er jeres blandinger Græs inddeles i tidlighedsgrupper Tidligslæt Middeltidligslæt og afgræsning Sildig afgræsning Der lægges vægt på ploiditet Diploid (D)fortørrer lidt hurtige end T Tetraploid(T)smager bedst (sukker) Hexaploidartskrydsninger som rajsvingel Inddeling af rajsvingel

4 Generelt vælges græsblanding ud fra: Jordtype Udnyttelsessystem Indsatsfaktorer på bedriften: kvælstof og gylle, man skal af med +/- vanding. Management på bedriften Målrettet strategi, der giver et produkt, som passer i bedriftens samlede foderration. Heri indgår både udbytte og kvalitet.

5 Typer af græs 6 til 7cm Stubhøjde 6 til 7cm

6

7 Stubhøjde Stængel Blad Rod Krone

8 Rødkløver amok! Hvidkløver amok!

9 Ved valg af græsmarksbælgplante – har man foretaget et valg Hvidkløver En højere energikoncentration FK org. stof og FK NDF Lavere produktion FE og råprot. kvælstof Fri for planteøstrogener Rødkløver En lavere energikoncentration FK org. stof og FK NDF Større produktion FE og råprot. kvælstof Polyphenol oxidase Lavere prot. nedbrydelighed i ensilagen

10 0 10 20 30 40 50 60 Græs Hvidkløver Rødkløver Hele afgrøden 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 10/517/524/531/57/6 Hkg TS pr. ha NEL 20, MJ pr kg TS 1. slæt, bl. 42, 2011 Oversigt over Landsforsøg, Søegaard 2011 s. 351

11 Hkg TS pr. ha 0 10 20 30 40 50 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 26/72/89/816/823/8 NEL 20, MJ pr kg TS Græs Hvidkløver Rødkløver Hele afgrøden Sommerslæt, bl. 42, 2011 Oversigt over Landsforsøg, Søegaard 2011 s. 353 Andelen af bælgplanter + 20 % større foder- optagelse?

12 Hvordan tolker vi analyseresultater af kløvergræs? Bælgplanteeffekt betyder at foderoptagelsen af kløvergræs er 5 til 10 pct. større end i græs at produktionen af mælk/kød er større end i græs at analyser af blandinger med forskellig andel af bælgplanter ikke kan sammenlignes Lad nu være med at gå i panik hvis en sommerslæt har et lavere energiindhold, og det skyldes en stor andel af rødkløver.

13 Blanding 22 contra 45, 5 forsøg, 1. brugsår, 4 slæt, 2011 BlandingNr. 22Nr. 4545/22 FE pr. ha11.16012.515+1.355 Kg råprotein pr. ha2.0802.305+225 FK org.76,474,2-2,2 NEL 20, MJ pr. kg TS6,145,94-0,2 Oversigt over Landsforsøg, 2011, s. 343 (2 fs.) og 3 fs. 355 (3 fs.)

14 14...| Kløver- andel Referencefoderværdi i rent græs kg TS / FE 01,101,111,121,131,16 101,111,121,131,141,17 201,121,131,141,151,18 301,131,141,151,161,19 401,141,151,161,171,20 501,151,161,171,181,21 601,161,171,181,191,22 Foderværdi på analyseudskrift Referenceværdi rent græs Vibeke Duchwaider & Rudolf Thøgersen, Kvæg, VFL

15 Blanding 22 og 45, gns. 3 fs. 1. slæt, høstet hhv. d. 19. og 27. maj 2011

16 Ændring pr. døgn i blanding 22 og 45, gns. 3 fs. 1. slæt, høstet hhv. den 19. og den 27. maj 2011 Ændring pr. døgn BlandingFE pr. haNEL 20 MJ /kg TS FK org.FK NDF Gram råprot. Gram sukker 22+150-0,020-0,21-0,28-1,65-1,25 45+184-0,021-0,30-0,31-1,25-1,74 Oversigt over Landsforsøg, 2011, s. 355

17 Blanding 22 og 45, gns. 3 fs. 1. slæt, høstet hhv. den 19. og den 27. maj 2011

18 18...| Græsarter indhold, fordøjelighed og energikoncentration gns. af 5 forsøg med 4 slæt, ca. 230 kg N/ha, 2010 og 2011 Gram pr. TSFordøjelighedEnergi råprot.sukkerNDFFK NDF FK org. stof MJ/kg TS Rajsvingel 14115747972,477,16,18 Alm. rajgræs 14317845073,978,76,31 Rajsvingel / alm. rajgræs - 2- 21 +29- 1,5- 1,6- 0,13

19 De våde / meget tørre arealer Strandsvingel, forholdsvis robust, ny art dybtgående og effektivt rodsystem optager vand og kvælstof fra større dybder lav fordøjelighed Anbefaling på arealer, hvor persistens og udbytte betyder mere end fordøjelighed f.eks. bl. 36 eller sorterne: Jordane, Swaj, Barolex og Tower Strandsvingel Alm. rajgræs Raj svingel

20 Græsarternes fordøjelighed Kg N pr. ha Oversigt over Landsforsøg, 2001, s. 342 70 72 74 76 78 80 75150225300375450 FKorg. stof RajsvingelAlm. rajgræsStrandsvingel

21 21...| Arter ved vejledende udsædsmængde Bl. 22, 25 kg pr. ha og bl. 45, 28 kg pr. ha Mio. frø pr. ha Blanding 22Blanding 45 Alm. rajgræs7,44,5 Rajsvingel3,6 Græs i alt 7,48,1 Hvidkløver5,43,6 Rødkløver1,4 Kløver ialt 5,45,0 Frø i alt12,813,1 Pct. bælgplanter42 pct.38 pct.

22 Valg af blanding til slæt Afhænger af jordtype, udbytte og bedriftsspecifikke omk. strategi for foderforsyningen. Blandinger med rød- og hvidkløver hvor foderrationen har en relativ stor andel af majs hvor vand og kvælstof er begrænsende faktorer. Blandinger med hvidkløver hvor foderrationen har en meget stor andel af græs hvor der skal nedfældes store mængder gylle og kvælstoffet er billigt.

23 Græsblandinger til slæt ValgBla.TidlighedDyrknings forhold Nr.Mineral jord Fugtig- kolde men– ikke våde arealer Holdbar hed Kvælstof behov 1.45Mt. (hurtig) ++++ ler +++ sand - 2 - 3Moderat til lille 246Mt. (hurtig) ++ sand - /+ 2 - 4Betydelig 3.43Tidlig ++ sand +++ v. sand - 2Betydelig - stor 4.35Mt. - lidt sildig ++ sand + 2 - 3Betydelig 5.42Tidlig - Mt. ++++ ler +++ sand - 2 - 3Moderat til lille 6.(22) 1) Mt. – m. sildig ++ sand + 2 - 3Betydelig 1) = primær en blanding til afgræsning med en stor andel af tetraploid sorter

24


Download ppt "Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google