Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DJF Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Planteproduktion 2004 8.4 Kvælstofanvendelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DJF Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Planteproduktion 2004 8.4 Kvælstofanvendelse."— Præsentationens transcript:

1 DJF Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Planteproduktion 2004 8.4 Kvælstofanvendelse og –balance på kvægbrug

2 DJF Sædskiftet Kløvergræs Andre afgrøder N jord

3 DJF Disposition •Markens alder - slæt •Afgræsning •Betydningen af kløverandelen •Gylle kontra handelsgødning •Fordeling af kvælstof •Kvælstof om efteråret

4 DJF Markens alder - slæt N-respons 1. år 12,7 FE/kg N 2. år 8,5 FE/kg N 3 studielandbrug gennem 3 år

5 DJF Markens alder - slæt 3 studielandbrug gennem 3 år N-respons: 1. år 12,7 FE/kg N 2. år 8,5 10,9 FE/kg N

6 DJF Afgræsning 3 studielandbrug gennem 3 år

7 DJF Afgræsning Maj-midt i juli: 0,32 FE/dag/kg N N-respons 1.år - gens. for hele sæsonen: 6,3 FE/kg N 3 studielandbrug gennem 3 år

8 DJF Betydningen af kløverandelen 3 studielandbrug gennem 3 år

9 DJF Kg tørstof/ha = 17,4 – 0,37 x % kløver + 10 % hvidkløver N-respons bliver 3,7 kg ts/ha mindre Betydningen af kløverandelen

10 DJF Gylle kontra handelsgødning Slætforsøg på Foulum alm. rajgræs + hvidkløver Kg N/ha Udbytte hkg/ha % hvid- kløver Gylle - slangeudlagt 192 NH 4 -N 380 TN 11852 Handelsgødning19912839

11 DJF (Gylle) kontra handelsgødning Handels- gødning SlætAfgræsning 0 N28 75 N1718 150 N1112 225 N810 3 studielandbrug, samme marker Kløverandel (% af tørstof)

12 DJF Fordeling af kvælstof 3 studielandbrug gennem 3 år

13 DJF Fordeling af kvælstof Totaludbytte: 0 N 7.338 FE/ha b 150N 8.718 FE/ha a 150N forår 8.390 FE/ha a Vigtigt: God kløverbestand

14 DJF Fordeling af kvælstof 3 studielandbrug gennem 3 år Vigtigt: God kløverbestand

15 DJF Kvælstof om efteråret 1.brugsår sidste slæt 2. brugsår kg ts/ha kg N kg ts/ha 1. slætI alt Græs0876390913.362 672173438413.723 Kløvergræs01277415112.547 301665423412.564 Slætforsøg på Foulum 1989-1992

16 DJF Konklusion Hvordan får man mest ud af handelsgødnings-N: • meget kløver mindsker N-responsen • når der er meget kløver kan der tilføres meget N om foråret • husdyrgødning er mere skånsom overfor kløveren • ved afgræsning er N-responsen mindre end ved slæt • ved afgræsning er responsen størst i 1.halvdel af sæsonen • i 2. brugsår er N-responsen lidt mindre end i 1. brugsår

17 DJF Slut Gødskning af kløvergræs


Download ppt "DJF Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø Gødskning af kløvergræs Karen Søegaard Planteproduktion 2004 8.4 Kvælstofanvendelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google