Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Store Vejle å samarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Store Vejle å samarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Store Vejle å samarbejdet
Nye anlæg som følge af ringstedbanen – klimatilpasset løsning Og ny samarbejdsaftale 21. Maj 2014 – KLIKOVAND politikermøde Carsten Raad Petersen, HOFOR

2 Baggrund Regnskyl i 2007 og 2011 Etablering af ny bane København-Ringsted Ønske om koordineret klimatilpasning mellem kommuner og forsyninger omkring St. Vejle å

3 Albertslund Glostrup Høje-Taastrup Brøndby St. Vejle å Vallensbæk Ishøj Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose: 6 forsyninger (regnvandstekniske anlæg Vallensbæk sø og Tueholm sø) - reguleret af landvæsenskommissionskendelser St. Vejle å: Reguleret efter vandløbsloven Køge Bugt

4 Formål med samarbejdet
Indgå aftale med Banedanmark om kompensation for mistet bassinvolumen i Vallensbæk Sø og olieudskiller – 40 mio. kr Etablering af erstatningsanlæg Klimatilpasning af St. Vejle Å-systemet Regulering af tilledning, opmagasinering og udpumpning

5 Hovedelementer Den tekniske løsning: - Rensevolumen - Nødbassin
- Nødpumpestation - Styring og overvågning Håndtering af ekstrem nedbør Ny samarbejdsaftale – afløser kendelser fra Landvæsenskommission (LVK)

6 Proces og aftaler Aftalegruppe forhandler med Banedanmark
- aftalegruppe: kommune- og forsyningsrepræsentanter Ny samarbejdsaftale for Kloaksammenslutningen (erstatter LVK) Principper for hidtidigt samarbejde videreføres Mulighed for ændring i forudsætninger og afledningsbehov Enstemmighed Fordelingsprincipper - ejerforhold og drift Borgmestermøde Fremlæggelse i kommunal- og selskabsbestyrelser

7 Klimatilpasset løsning:
Albertslund 12/18/12 Høje-Taastrup Brøndby Rensebassiner Nødoverløb Mose: Nødbassin Mobile pumper Vallensbæk St. Vejle å Ishøj Mange interessenter: Drænet område i mosen – pumpe/digelag, grundejere Rideskole Strandparken Grundejere HTK Ishøj Havn: Nødpumpestation Klimatilpasset løsning: - Nødbassin kan håndtere en 100-års regn svarende til m3 (i dag håndterer søerne en 15-års regn) - Rensegrad øges fra 10 % til % Køge Bugt

8 Dokumenter Aftale med Banedanmark
Ny samarbejdsaftale om Kloaksammenslutningen Myndighedsbehandling - aftaleforløbet: - Skabelon til indstillinger til kommuner og forsyninger Indstillingspapir (Kommuner og forsyninger) Teknisk, juridisk og økonomisk baggrundsnotat Dokumenter vedrørende anlæg: - Aftaler om benyttelse, anlæg og drift af pumpestation mv. i Tranegilde Mose Vallensbæk Mose Pumpelag Arealoverdragelse fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Aftale med Høje-Taastrup Kommune Arealer til spildevandsteknisk anlæg Støjvold - Aftaler om arealudnyttelse/-overdragelse til spildevandsteknisk anlæg og nødpumpestation Overdragelse af arealer fra Køge Bugt Strandpark I/S til nødpumpestation Benyttelsesret til arealer til spildevandsteknisk anlæg - Input til myndighedsbehandling - VVM-screeening, tilladelser mv., udarbejde tidsplaner

9 Erfaringer I Forankring - beslutning om principper og aftale hos politikere og bestyrelser er vigtig 1. borgmestermøde 2. kommunal- og selskabsbestyrelser 3. rammer for efterfølgende myndighedsbehandling besluttet Værdier - enstemmighed, åbenhed og tillid Historikken for tidligere samarbejde betyder noget – og skal håndteres (gav ny ejerfordeling)

10 Erfaringer II Aftaler - millimeter-retfærdige aftaler findes ikke. Derfor fokus på de store linjer i aftalen og sikre at fællesskabet tilgodeses - Det perfekte projekt findes ikke Hold fast i formålet: at løse det hydrauliske problem – men i respekt for andre forhold/interesser Stor deltagerkreds : 6 kommuner og 6 forsyninger i de første faser – nødvendigt at skære ned på antallet af parter i anlægsfasen (forsyningerne – den betalende part)

11


Download ppt "Store Vejle å samarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google