Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om DUKH og retssikkerhed for handicappede

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om DUKH og retssikkerhed for handicappede"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om DUKH og retssikkerhed for handicappede
Meniere træf Kolding, d. 26. september 2010 DUKH’s logo symboliserer en knude, hvor DUKH hjælper borger og myndighed med at få løst knuden op.

2 Program: Orientering om DUKH Servicelovens § 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH – opgaver Retssikkerhed Henvendelse til DUKH DUKH’s erfaringer DUKH’s 10 gode råd Afslutning

3 Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
DUKH er oprettet efter § 15 i Serviceloven: ”En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning og vejledning i sager om hjælp til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau” DUKH er en selvejende institution under Socialministeriet

4 DUKH skal bidrage til at styrke retssikkerheden for personer med handicap
Ved at rådgive i sager mellem en borger med handicap og en myndighed Ved at bidrage med oplysninger om udviklingen på handicapområdet Rådgivningen er gratis

5 Borgere med handicap og pårørende
Handicaporganisationer og vidensmiljøer på handicapområdet

6 mangler viden om lovgivning og støttemuligheder?
DUKH kan rådgive om, hvad lovgivningen konkret siger om rettigheder og muligheder inden for handicapområdet. Eksempelvis reglerne for: Rådgivning og vejledning Dækning af merudgifter ved handicappet Revalidering og Pension Bolig og Hjælpemidler Befordring Undervisning og uddannelse Beskæftigelse Behandling Ligeledes reglerne for…

7 undrer dig over forvaltningens behandling af din henvendelse?
DUKH kan oplyse generelt om, hvordan offentlige myndigheder arbejder. DUKH rådgiver om reglerne for sagsbehandling, eksempelvis: Hurtig sagsbehandling Borgerinddragelse Partshøring Aktindsigt Bisidder Afgørelse, begrundelse og klagevejledning

8 Mangler overblik og har brug for hjælp til at komme videre
Har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren Oplever at være kastbold mellem forskellige systemer Er utilfreds med en afgørelse og i tvivl om mulighederne for at klage

9 rådgive om et specifikt handicap
udmåle støtte varetage behandlingen af din sag hos myndigheden eller træffe afgørelser ændre en afgørelse truffet af en myndighed være bisidder eller advokat for dig

10 Retssikkerhed - hvad er det ?
At sikre at borgeren får de ydelser, som han eller hun er berettiget til. Det er ikke altid det samme, som at man får de ydelser, man har søgt. At sikre at sagsbehandlingsreglerne er overholdt. Hvis sagsbehandlingsreglerne overholdes, medvirker det til at der træffes afgørelser, som er i overensstemmelse med lovgivningen. At sagsbehandlingsreglerne overholdes, indebærer også, at borgeren skal inddrages i sagsbehandlingen. Et positivt samarbejde mellem borger og sagsbehandleren er derfor også af betydning for retssikkerheden.

11 Henvendelse til DUKH kan ske telefonisk eller skriftligt
En assistent tager imod henvendelsen og aftaler hvornår en konsulent ringer tilbage. 2. Herefter kontaktes du af konsulenten for rådgivning omkring din henvendelse.

12 DUKH´s erfaringer Borgeren har fået utilstrækkelig rådgivning
Der er ikke foretaget en individuel vurdering Det er uklart om der er truffet en afgørelse eller ej Begrundelsen for en afgørelse mangler eller er mangelfuld Der er ikke foretaget en helhedsvurdering af sagen Sagsbehandlingstiden er ukendt og lang Problemstillinger i forhold til det tværgående samarbejde mellem myndigheder, sektorer og mellem forskellige afdelinger  koordinering

13 DUKH’s 10 gode råd - til borgeren Gør dig klart, hvad du vil tale med din sagsbehandler om Tag evt. en bisidder med Fortæl din sagsbehandler, hvordan du ønsker at samarbejde Bed om generel rådgivning om dine støttemuligheder Giv de oplysninger, som er nødvendige for sagen Tal med din sagsbehandler, om det vil være godt at lave en handleplan Bed din sagsbehandler om at få en frist for, hvor lang sagsbehandlingstid der forventes Du kan bede om at få kopi af de papirer, der indgår i din sag Ved mundtligt afslag, bør du bede om en skriftlig begrundelse – der skal være vedlagt en klagevejledning Samarbejd positivt og respektfuldt med din sagsbehandler

14 10 gode råd - til sagsbehandleren
DUKH’s 10 gode råd - til sagsbehandleren Gør dig klart, hvad du og borgeren skal tale om inden samtalen Vejled borgeren om muligheden for at have en bisidder med ved samtalen Tal med borgeren, om dine forventninger til samarbejdet Giv uopfordret generel rådgivning om borgerens støttemuligheder Forklar hvilke oplysninger du har brug for til sagen og hvorfor Drøft med borgeren, om der bør udarbejdes en handleplan Orienter borgeren om, hvor lang sagsbehandlingstid der forventes Orienter borgeren om muligheden for aktindsigt Hvis du giver et mundtligt afslag, bør du orientere borgeren om, at han kan få en skriftlig begrundelse med klagevejledning Samarbejd respektfuldt med borgeren

15 Pjecer, www mm. Pjecer ’Sådan forløber din sag’ – udgivet af Socialministeriet ’Hvis du vil klage’ – udgivet af Socialministeriet ’At skrive en afgørelse’ – udgivet af Ankestyrelsen ’Kend spillereglerne! – udgivet af Danske Handicaporganisationer www – Socialministeriets hjemmeside – Ankestyrelsens hjemmeside

16 Alle henvendelser rettes til hovedkontoret i Kolding:
DUKH Postboks 284 Banegårdspladsen 2, 2. sal 6000 Kolding Tlf Fax: Telefontider: Mandag: 9 – 15 Tirsdag: 9 – 17 Onsdag: 9 – 13 Torsdag: 9 – 17 Fredag: 9 – 15

17

18 På www.dukh.dk kan du: Finde viden Læse mere om DUKH
Få rådgivning via vores såkaldte netrådgiver Tilmelde dig vores temahæfte ”DUKHsen”, hvor vi skriver om sagsbehandling på handicapområdet. Finde en kopi af denne præsentation


Download ppt "Oplæg om DUKH og retssikkerhed for handicappede"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google