Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rådet for Bedre Hygiejne 24. september 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rådet for Bedre Hygiejne 24. september 2013"— Præsentationens transcript:

1 Rådet for Bedre Hygiejne 24. september 2013
Clostridium difficile: Indsats på flere fronter virker. Jens Otto Jarløv Rådet for Bedre Hygiejne 24. september 2013

2 Rengøring, infektioner og ledelse
Nosokomielle infektioner: Altid multifaktoriel kontekst Generelle infektionshygiejniske retningslinjer! Pladsforhold Patientflow Rengøring Antibiotikapolitik Patientforhold, incl. hygiejne Kultur? ”Civil ulydighed” Kultur? ”Det er ikke mit ansvar” ”Her er jo alligevel rodet….” 2

3 C. difficile Sporedannende, anaerob, Grampositiv stav
Kan danne flere toxiner: bl.a. toxin A, Toxin B og binært toxin; visse undertyper er hyperproducerende (f.eks. CD 027) Kan give anledning til diarré-sygdom af vekslende sværhedgrad Resistent over for mange antibiotika Resistent overfor alkohol Normal-flora hos 4-5% af befolkningen 3

4 C. difficile Dispositioner til Clostridium difficile associeret diarre (CDI) Tidl. og nuværende antibiotika-terapi Behandling med Protonpumpehæmmer/ H2- antagonist Immunosuppression Kronisk inflammatorisk tarmsygdom Anden mavetarm-infektion Høj alder Mm! 4

5 C. difficile Global udfordring: Den hyppigste årsag til hospitalserhvervet diarre-sygdom. National overvågning af CD 027 siden 2009; suppleres med overvågning af andre toxin-hyperproducerende undertyper i 2012 Regional ERFA-gruppe og task-force vedr. CDI : Regional behandlingsvejledning af CDI CDI-ambulatorier på regionens områdehospitaler til støtte for primærsektor Gratis udlevering af po. vancomycin Regional instruks vedr. isolation af patienter med diarré Tæt overvågning 5

6 C. difficile: Hvad gør vi på Herlev Hospital
Fastsættelse af primært mål: Herlev Hospital vil under 200 nye tilfælde af CDI pr år ”CDI-udbrudsgruppe” mødes hver anden uge. CDI-intranetsite Hurtig diagnostik (få timer): GeneXpert Særlig fokus på Akutmodtagelsen Rengøring: Kompetenceudvikling og teamstruktur Akut-team med særlige kompetencer kl Øget brug af desinfektion med klor Desinfektion med H2O2-sølvjoner (Glosair 400) 6

7 7

8 Rationel dekontamination
8

9 C. difficile: Hvad gør vi på Herlev Hospital
Antibiotika-politik: Antibiotic stewardship Synlighed: Tidstro tilbagemeldinger til afdelingerne. Intranet-site Indkøb af ”isolationsvogne” Overholdelse af de generelle infektionshygiejniske retningslinjer 9

10 Udfordringer for den fagprofessionelle leder
Acceptere og synliggøre at rammerne for god rengøring er alles ansvar Skabe dialogen Anerkende den gode rengøring Invitere rengøringmedarbejderne ind i afdelingen Anerkende, at rengøring er en faglig disciplin (en specialistfunktion) Aktivt anerkende snitfladerne (f.eks. apparatur) Skabe mening for rengøringsmedarbejderne 10

11 Udfordringer for den fagprofessionelle leder
Særlig opmærksomhed på Snitflader for rengøringsansvar: Patientrelationer Kompliceret teknisk udstyr 11

12 Antibiotikatryk af udvalgte antibiotikagrupper på Herlev Hospital
DDD/1000 sengedage 12

13 1. Antibiotika Audit - skriftlig rapport 2
1. Antibiotika Audit - skriftlig rapport 2. Feed-back på audit til alle læger 3. Ændring af antibiotikavejledning 4. Antibiotikarestriktioner 1 2 3 4 Arpi et al: Ugeskr Laeger 2013 July 15 13

14 Antibiotic stewardship
Strategier Information alene Antibiotika audit med intervention og feed-back Autorisation/klausulering Arpi et al: Ugeskr Laeger 2013 July 15 14

15 Antibiotic Stewardship: Hospitalindsats
Antibiotika specialistgruppe * Antibiotika ekspertgruppe * Antibiotika kontaktpersoner på alle afdelinger * Pocketudgave af ny antibiotikavejledning Skærpede ordinationsregler * Cefalosporiner og quinoloner fjernes fra standardsortiment * Antibiotika intranetsite * Tidstro tilbagemelding om forbrug på afdelingsniveau. Fastlagte mål for forbrug. Arpi et al: Ugeskr Laeger 2013 July 15 15

16 16

17 Clostridium difficile Samlet reduktion i antal nye tilfælde fra 2011til 2012: 32.9% og for CD027 alene 76.5% Jarløv & Arpi: Ugeskr Laeger 2013 Jun 17 17

18 C. difficile-indsatser
1. Intensiveret hygiejnesygeplejerskeindsats 2. Nedsættelse af »udbrudsgruppe« 3. A. Teamstrukturdannelse og kompetenceudvikling i rengøringsafdelingen. B. CDI-intranetsite. C.Antibiotikaaudit 4. A. CDI-data til afdelinger. B. Øget brug af klordesinfektion. C. PCR-hurtigdiagnostik af CD-toksin 5. Daglig klordesinfektion ved udbrud 6. A. Fast ugentlig klordesinfektion på udvalgte afdelinger. B. Etablering af akut rengøringsteam med særlige kompetencer (tilgængelig i tidsrummet ). C. Antibiotikarestriktioner 7. Regelmæssig brug af H2O2- helrumsdesinfektion Jarløv & Arpi: Ugeskr Laeger 2013 Jun 17 18

19 Antibiotic stewardship & CDI-indsats
Konklusion Implementering kræver: mål at stræbe efter meningsdannelse: forskelligt, hvad der giver mening. Vejledninger er ikke nok! anerkendelse og respekt for den enkeltes arbejde. Skaber engagement stor synlighed af indsats konstant fokus: Det er ikke et projekt – men en kultur! CDI: Vi ved ikke, hvilke(n) del(e), der er de(n) vigtigste: Tag hele ”pakken” Revision af indsatserne skal hele tiden overvejes: Revision af antibiotikastrategi, mm. Ledelsesengagement 19


Download ppt "Rådet for Bedre Hygiejne 24. september 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google