Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder"— Præsentationens transcript:

1 Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder
Bliv klædt på til det daglige arbejde med hygiejne

2

3 Standardiseret rengøring – modvind eller medvind?
DI Service 23 januar Dennis Andersen

4 Standardiseret rengøring
Markedschef, Elite Miljø A/S. Bestyrelses- og Rådsmedlem, Rådet for bedre hygiejne. Næstformand i den skandinaviske R3 forening for renhedsteknik. Delegeret i revision af standarder Forelæser på danske og internationale seminarer. DI Service 23 januar Dennis Andersen

5 Standardiseret rengøring
Rengøringsopgaver efter normative hygiejne- og kvalitetsstandarder Øget pres på leverandøren i at kunne levere dette. Hvilke standarder, anvisninger og anbefalinger er der tale om? DI Service 23 januar Dennis Andersen

6 INSTA 800 Hvad indeholder denne standard?
DI Service 23 januar Dennis Andersen

7 INSTA 800 System for fastlæggelse og bedømmelse af kvalitet
DI Service 23 januar Dennis Andersen

8 Hvordan bruger man INSTA 800 Systemet?
Modtager af rengøringen fastlægger kvalitetsprofiler for de enkelte lokaletyper, størrelse af lokale og objektgrupper. (loft, væg, gulv, inventar og gulv) Gøres med udgangspunkt i det antal af urenheder man maksimalt vil tillade for henholdsvis tilgængelig eller svært tilgængelige steder. Medarbejdere uddannes i rengøring efter denne metode Rengøring udføres efter denne metode Rengøring kontrolleres efter denne metode DI Service 23 januar Dennis Andersen

9 Standardiseret rengøring
Hvad betyder disse øgede krav? Hvad skal man gøre som leverandør for at kunne opfylde forventningerne? DI Service 23 januar Dennis Andersen

10 Certificering i brug af INSTA 800
4 kendskabsniveauer: Niveau 1 Noget kendskab til detaljerne i INSTA 800 Niveau 2 Bruger dele af INSTA 800 i sit arbejde. Niveau 3 Har detaljeret kendskab til hele eller store dele af INSTA 800 Niveau 4 Mestrer brugen af INSTA 800 i alle aspekter DI Service 23 januar Dennis Andersen

11 Krævede kendskabsniveauer
DI Service 23 januar Dennis Andersen

12 Standardiseret rengøring
Findes der noget i de øgede krav, man som leverandør kan bruge til sin fordel? DI Service 23 januar Dennis Andersen

13 Medvind eller modvind? DI Service 23 januar Dennis Andersen

14 Tak for opmærksomheden
DI Service 23 januar Dennis Andersen

15 Spørgsmål ? DI Service 23 januar Dennis Andersen

16 Hygiejnesygeplejerske Jette Houlind
Rengøring og hygiejne på et hospital – forventninger og krav til personalet Hygiejnesygeplejerske Jette Houlind

17 Organisationen omkring rengøringen
Kontrakten Direktionen 2 matrikler Inf.nøglepers. Afdelinger Controller Infektions- Hygiejne- rådet Leverandøren

18 Forventninger Samarbejde mellem hospital og rengøringspersonalet om opgaven Personalet følger hospitalets personalepolitik Ryge/alkoholpolitik Uniformsregulativ Tavshedspligt Forstå og tale dansk Relevant uddannelse Arbejdsplaner Synlig ledelse

19 Krav til organisationen – DS 2451-10
Fastsætte og tilvejebringe ressourcer og kompetencer for rengøringsmedarbejderne Sikre uddannelse og træning Vurdere effektiviteten af aktiviteterne Sikre, at medarbejderne forstår, hvordan de bidrager til opnåelse af de infektionshygiejniske mål Registrere uddannelse, træning, færdigheder

20 Krav til medarbejderne – DS 2451-10
Skal demonstrere viden og færdigheder i: De kritiske styringspunkter Hygiejneniveauer Risikograder Risikofaktorer Rengøringsmetoder Risiko for smittespredning Håndhygiejne Arbejdsdragt Rengøringsmidler og udstyr Spild og forurening med humanbiologisk materiale

21 Infektionshygiejnens krav til rengøring
Patientens omgivelser må ikke være synligt snavsede Sygdomsfremkaldende mikroorganismer på berøringsflader skal reduceres til et niveau, hvor de ikke længere udgør en sundhedsrisiko for Patienter og pårørende Personale De anvendte rengøringsmetoder må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko for Rengøringspersonalet Miljøet

22 Det er ikke raketvidenskab…
er det?

23 Geuerrero et al, SHEA 2010

24 Uddannelse af personale
Rengøringsopgaven skal udføres i overensstemmelse med hospitalets metodevalg og standard (INSTA 800 og DS ) Medarbejderen skal kunne orientere sig på arbejdspladsen (finde alle afsnit/lokaler) Infektionsforebyggelse Førstehjælp Arbejdsmiljø og sikkerhed

25 Praktisk udførelse af opgaven
Træning skal indeholde instruktion, demonstration, mulighed for spørgsmål og observation af opgaveudførelsen Gentages indtil medarbejderen kan udføre opgaven i overensstemmelse med den givne instruktion Det skal dokumenteres at den, der giver instrukser/undervisning har kompetencen til det Manglende opfyldelse af uddannelseskrav skal dokumenteres Uddannelsesforløbet skal dokumenteres. Dokumentet skal indeholde slutdato og signeres af både ”elev” og underviser.

26 Tak for opmærksomheden
Rengøringen er ikke bedre end den dårligst oplærte medarbejder!

27 Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder
Bliv klædt på til det daglige arbejde med hygiejne

28 Succesfuld implementering Britta Hansen – januar 2012
Hygiejnestandarden Succesfuld implementering Britta Hansen – januar 2012

29 Formål Hygiejnestandardens formål er at sikre patientsikkerhed (styring af infektionshygiejne). Forudsætning for forståelse er, at lederne og medarbejderne arbejder ud fra standardens formål.

30 Implementeringen Holdning Indsigt Forretningsudvikling (ATP m.v)

31 Implementeringen Krav til udførelsen De kritiske styringspunkter
Rækkefølgen Metoder Værdien af metoder (ATP) Måling på alle områder (patientsikkerhed)

32 HOLDNINGER Resultatet afspejler patientsikkerheden
Resultatet skal anvendes til forbedring af patientsikkerheden

33 INDSIGT Hygiejnestandarden krævet rengøringsteknisk viden og kompetence hos både ledere og medarbejdere Krav til standarden og evt. skærpelser af standarderne skal være kendt for ledere og medarbejdere Problemstillinger omkring tilgængelighed, tilgang til patienter m.v kræver samarbejde mellem leverandør, kunde og plejepersonale

34 Forretningsudvikling
Gråzone områder Rengøring af medicoteknisk udstyr Dokumentation for rengøringsmetoder og midler effekt ATP målinger m.v Overflader, tilgængelighed, frekvenser m.v Målinger, analyser m.v

35 Tak for i dag!


Download ppt "Gå-hjem-møde om hygiejnestandarder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google