Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til opgaveskrivning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til opgaveskrivning"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til opgaveskrivning
Afsluttende opgave på Intensiv specialuddannelsen Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

2 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Planlægning Frist for opgaven Tidlig kontakt til vejleder 32 timer til skrivning 5 timers vejledninger i fritiden Planlægning op til ”skrive ugen” Litteratursøgning – afvente artikler Noteteknik Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

3 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Formål med opgaven Kombinere teoretiske og kliniske kundskaber inden for den intensive sygepleje Analysere praksis, identificere og reflektere over problemfelter Problemer holdes op mod ideal Fastholde eller ændre praksis Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

4 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Valg af emne Sygeplejefaglig vinkel Et konkret sygeplejeproblem: Sedation, kvalme, intensiv delir, pårørende, ernæring, hygiejne En selvoplevet situation: et uetisk forløb, en vanskelig samtale, et særligt godt forløb Emne der tænder er vigtigt Vejleder godkender emne Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

5 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Valg af metode Litteratursøgning: artikler, bøger. God assistance at få på sygeplejebiblioteket, Tagensvej. Litteratur -krav og vurdering Empiri: Spørgeskema, PDM udtræk, egne optællinger, telefoninterview Vurderer evidens af teori, kritik af litteratur Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

6 Hvordan kommer man i gang?
Hvilken problemstilling? Hvordan fås svarene? Indsamling af data Skrive sig i gang – brain storm- mind map Disposition og tidsplan Samarbejde med vejleder Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

7 Konkret sygeplejeproblem
Hvad er problemet, beskrivelse og forklaring? Hvilke patienter? Hvilke problemer medfører det for patient, pårørende og personale? Hvordan løses det i afsnittet nu ? Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

8 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Praksisbeskrivelse Hvad skete der? Hvem drejer det sig om? Hvor foregik det? Hvornår foregik det? Hvad gjorde sygeplejersken, patient og/eller pårørende? Hvilke konsekvenser havde forløbet? Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

9 Optakt til problemformulering
Indledning Beskrivelse af situationen/sygeplejeproblemet Refleksion – egne tanker Udvælgelse og begrundelser af valg Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

10 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Problemformulering Styre den fortsatte skriveproces Et spørgsmål, en hypotese, en undren Hvad :Beskrivende, problemidentificerende, diagnosticerende Hvorfor: Forklarende el. forstående Hvordan: Problemløsende og interventionsorienterende Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

11 Teorifremstilling og bearbejdning
2-3 teorier eller artikler Arbejde med kendte teorier Loyal fremstilling, der skal vise at teorien er forstået – litteraturhenvisning Vælge det, der belyser problemformulering Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

12 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Analyse Diskussion Sætte teorier op i mod hinanden Sætte teori op i mod praksis/ situationen Forholde sig kritisk til litteraturen og/eller empirien Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

13 Konklusion og perspektivering
Konklusioner draget på baggrund af bearbejdning og analyse Problemformuleringen besvares Perspektivering giver fremad rettet sigte – Hvad betyder denne opgave for din praksis, dit afsnit, intensiv sygeplejen i Danmark og internationalt Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

14 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Vejledning Vejviser indenfor et fagområde Medvirke til udvikle interesse Katalysator, ressourceperson, modspiller og sparringspartner Klargøring af formelle betingelser og krav til opgaven – Rød tråd Medvirker ved bedømmelsen Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

15 Fællestræk ved gode opgaver
Fremstår meget selvstændig Viser professionelt (personligt) engagement Faglig velvalgt problemformulering Svarer på problemformulering Analysere, fortolker, argumentere, diskutere, vurderer, anviser (nye) handlinger Logisk struktur, relevant litteratur, tekniske retningslinjer overholdt Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006

16 Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006
Vurdering af opgaven Censor har tre uger til at vurdere Skriftlig tilbagemelding gives Bestået - ikke bestået Rigtig god arbejdslyst !! Kl. Udviklingssygeplejerske Suzanne Herling Feb. 2006


Download ppt "Introduktion til opgaveskrivning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google