Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hit med Historien Køge Bys historie fortalt for børn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hit med Historien Køge Bys historie fortalt for børn"— Præsentationens transcript:

1 Hit med Historien Køge Bys historie fortalt for børn
CFU d v. Britta Overgaard Jensen Køgebibliotekerne

2 Et historieprojekt i Køge på tværs af forskellige institutioner.
Baggrund: Det var svært at finde litteratur til børn, når de kom på biblioteket og gerne ville have noget til opgaver eller bare fordi de gerne ville læse om deres egen by.

3 Formål: give børn lettere adgang til kulturarven styrke børns lokale bevidsthed og identitet oplyse om og formidle Køges lokalhistorie til børn og unge i deres egen medievirkelighed - hjemmesiden udarbejde en ”bog” med tekst, billeder, tegninger m.m., der på tankevækkende vis skaber muligheder for at formidle Køges historie, således at skoleelever har et brugbart og igangsættende materiale til deres projekter samtidig med at alle børn og interesserede voksne kan få et fantasifuldt indblik i Køges lange historie ”Hit med Historien” udgives i trykt udgave og i en netversion, således at produktet bliver formidlet bredt og alsidigt ud til alle interesserede

4 Resultat: Vi har fået en serie af bøger som er blevet modtaget rigtig godt. Interessen for dem har været stor, der er solgt mange til private, PUC, AUC og flere skoler har købt klassesæt. Metode: At tage udgangspunkt i de ting man kan se i Køge i vores tid. Vi vil bruge nutiden som døråbner til fortiden. Vi lægger meget vægt på at man skal kunne gå direkte fra bogen til de konkrete steder i Køge og se historiens udvikling. Arbejdsform: Vi vil arbejde tæt sammen med en udvalgt børnegruppe, som skal være konsulenter for forfatteren, webmasteren, grafikeren

5 Hvordan klædes børnene på til at kunne deltage aktivt
processen, så de kan tage kvalificeret stilling til, hvad synes de der skal med i bogen? Møder forfatteren der fortæller om perioden. I de to første bøger mødte børnene personer der levede i den udvalgte periode. Museumsbesøg både Køge Museum og Legetøjsmuseet. Evt. også et relevant fagmuseum. Eks. Frihedsmuseet, Arbejdermuseet. Lege relevante lege fra perioden Deltaget i Historiens Dag. De voksne der styrer hvilken information børnene får adgang til

6 Hvordan får vi fat i børnene?
Det er ”frivillige børn” der melder sig til projektet. Vi efterlyser børn via pressemeddelelser i aviserne, ved plakatopslag på bibliotekerne og skolebibliotekerne. Vi sender breve til klasselærerne, hvor vi fortæller om projektet og beder dem om ”at prikke” de børn de kunne forestille sig at være interesserede.

7 Børnenes udbytte: Det er sjovt at være med i et projekt der munder ud i et konkret produkt. Skægt at møde børn og voksne, som de ellers ikke vil komme i kontakt med. De lægger mere vægt på oplevelserne end den læring de får ved at være med i projektet. Interessant at opleve processen omkring tilblivelsen af en bog. At de har reel indflydelse Vi voksne håber så på sigt at styrke børnenes lokale identitet og historiske bevidsthed. At børnene har oplevet at få medindflydelse, og der ved får lyst til at dyrke deres demokratiske muligheder senere.

8 Får børnene reel indflydelse?
De har helt klart sat deres præg på serien lige fra den første bog. Da de fik serveret en første kladde til bogen, var de ved at gabe kæberne af led. Fra politik til emner der interesserer børn Børnene er også meget gode til at luge ud i indforståede indhold og i ord som de ikke forstår.

9 De voksnes udbytte: Utrolig givende at arbejde på tværs af faggrænser.
For historikerne det vigtigt at det bliver en ”rigtig historiebog For lærerne er det vigtigt at man skal kunne undervise ud fra bogen. For bibliotekarerne er det vigtigt at bøgerne giver børnene en god oplevelse. Disse forskellige tilgangsvinkler, gør at vi bliver meget bevidste om både indhold og form.

10 Ressourcer Budget for det sidste bind var 200.000 kr. + personale
Tilskud fra kommunen, børneudvalg + kulturudvalg Fonde

11 Historieopgaver – hvordan kan biblioteket hjælpe?
Hvordan kan vi hjælpe børnene med at finde litteratur og hvordan kan I som lærer forberede jer og børnene på litteratursøgning og biblioteksbesøg.

12 Start med at gå ind og kig på http://www.skrivopgave.dk/

13 Klasser besøger biblioteket
Anmeld jeres ankomst i god tid Fortæl om jeres projekter/emner, hvor omfangsrige er projektet. Hvilke emner, hvilke materialer, hvor mange børn, hvilket klassetrin Børnenes niveau Hvad er jeres forventning til biblioteksbesøget – er der tid til at vi lærer børnene selv at søge?

14 Bestil et emnesæt Vi kan supplere skolebiblioteket, Pædagogisk Udviklingscenter og Amtscentret Ring i god tid og bed om at få samlet et sæt om et konkret emne. Oplys om hvilket materiale, hvor omfangsrigt det skal være, om børnene der skal have det.

15 Børnene henter selv information på biblioteket
Heldigvis kommer der mange børn og skal finde litteratur til deres skoleopgaver. Der findes intet eller meget lidt litteratur om emnet Én hel klasse skal skrive om samme emne Børnene ved ikke hvad de skal skrive om, eller har ikke forstået emnet. Sjældent at der findes digte, noveller, skønlitteratur, faglitteratur om samme emne, der alt sammen er beregnet til f.eks. en 5.kl.

16 Gode link til historieopgaven
herunder Børnebibliotekarer, der har udvalgt denne linksamling. Folkebibliotekernes linksamling. Bibliotekarer der udvælger denne linksamling Viden og undervisningsportalen Det Unge DAnmark - udvikles og vedligeholdes af familien Jensen fra Kokkedal, der har speciel interesse for skole, undervisning (viden) og ikke mindst for børn og unge.

17 Brugernes egne bidrag – skal selvfølgelig bruges med dette i mente. Børnenes Wikipedia, hvor indhold og sprog er skrevet med henblik til en yngre målgruppe. Her kan børnene chatte med en børnebibliotekar ifm en opgave. De kan spørge og bibliotekaren giver et kort svar og links

18 Skolernes linksamling. Niveauopdelt. Udvalgt af underviserer. Artikler skrevet om aktuelle emner. Gode artikler, men også gode links og kilder, både bøger og artikler. Skrevet af bl.a. Information, Mediefabrikken.

19 Museer og fagmuseer bare et
Årstider og højtider Kulturhistoriske forklaringer på hvorfor vi holder de enkelte højtider. Lokalhistoriske arkiver

20


Download ppt "Hit med Historien Køge Bys historie fortalt for børn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google