Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj VRD GIS-analyser  Ole Jørgensen  Natur- og Vandmiljøafdelingen  Fyns Amt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj VRD GIS-analyser  Ole Jørgensen  Natur- og Vandmiljøafdelingen  Fyns Amt."— Præsentationens transcript:

1 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj VRD GIS-analyser  Ole Jørgensen  Natur- og Vandmiljøafdelingen  Fyns Amt

2 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj VRD GIS-analyser Oplandsgrænser til vandområder (waterbodies) Gruppering af vandområder efter typologi Kvælstofbelastning af vandområder Anvendt software: ArcEditor 8.3 med Spatial Analyst extension

3 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Oplandsgenerering til et givet punkt Digital Højde Model Vandløbstema Terræn præprocessering: 1.”Nedbrænding” af vandløb 2.Huludjævning 3.Flow-retning 4.Flow-akkumulering 5.Vandløbsgenerering Generering af vilkårlige afstrømnings-oplande til vandområder

4 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Digital højdemodel 25mx25m med ”nedbrændte” vandløb

5 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj ”Hul-udjævning”

6 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Flow-retning. 8 muligheder.

7 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Vandløbsgenerering ”600”

8 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Oplande til 3 stationer

9 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj VRD typologi, vandløb  Typologi - gruppering efter naturgivne referenceforhold Fald (m/km) 10

10 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Flow-retning i vandløb Strahler orden - beregning

11 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Terræn præprocessering Opbygning af geometrisk netværk (ArcEditor) Akkumuleret beregning

12 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Terræn præprocessering Opbygning af geometrisk netværk (ArcEditor) Akkumuleret beregning

13 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Opsplitning af vandløbslinier i stykker af max 2 km længde Hældningsberegning

14 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Modelværktøj – vand og kvælstof N-retention i grundvand: Empirisk vandløbsmodel 2 N-udv. fra rodzonen: Empirisk model FA5 Perkolation fra rodzonen: Model DAISY (DHI/MAA) Generering af afstrømningsopland til et givet punkt Beregning af Q og N-transport til et givet vandområde (f.eks. fjord, sø, vådområde). GIS

15 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Perkolation 1999/2000 1kmx1km grid

16 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Tilførsel af husdyrgødning Kg N / ha pr. markblok.

17 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj 6 stationsmarker, Lillebæk. Model FA-5 Hvert punkt er gns. af data fra 6 stationsmarker for hvert hydrologisk år i perioden 1990/1991-2001/2002

18 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj N-udvaskning

19 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj (Vandafstrømning) Fra rodzone til vandløb Retentionsmodel

20 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj N-retention (%) i 26 oplande

21 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Inddata-grids Perkolation N-udvaskning Spildevand Q Spildevand N N-retention Afstr. opl.

22 FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj Brahe Trolleborg vådområdeprojekt   Areal:1008 ha   N-udv.:209,2 t / 46,0 kg/ha


Download ppt "FynsAmt Natur- og Vandmiljøafdelingen a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj VRD GIS-analyser  Ole Jørgensen  Natur- og Vandmiljøafdelingen  Fyns Amt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google