Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Fagmøde for Landovervågning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Fagmøde for Landovervågning."— Præsentationens transcript:

1 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Fagmøde for Landovervågning d. 12. marts, 2002 Gitte Blicher-Mathiesen, DMU •Ny version af Grønt Regnskab er udvidet med  dataoverførsel fra Mark – stå på Registrering, Funktioner, overfør data fra Mark  Stald og markbalancer •Ved overførsel fra Mark overføres kun sumtal for:  Handelsgødning  Køb/salg  Beholdninger af husdyrgødning

2 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Flere grovvarefirma kan opgøre N, P og K i købt foder. Alle fodermidler skal registreres i LOOP Udskrift kun aktuel hvis en samlet liste med alle købte fodermidler med navn og indhold Omregning af proteinprocent til N  i Grønt Regnskab anvendes faktoren 6,25  grovvarefirmaer anvender faktoren 5,7 ved køb af korn  derfor skal N-indholdet fra grovvarefirmaer omregnes med faktoren 5,7 inden indtastning i Grønt Regnskab !

3 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Fodermidler  tomme felter til registrering af næringsstoffer i foder  hvis navn på fodermidel oprettes vejledernormer  vejlernormer oprettes central af Søren Kolind Hvid, LR mod betaling (535 kr. pr time, 10-15 min pr norm) ACCES-program til at håndtere flere regnskaber  Udvikling færdig, men ikke testet færdig  DMU har fået en version i går

4 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Ny MVJ-ordning med støtte til ”Grønt Regnskab”  landmænd binder sig til bedriftsbalancer for en periode på 5 år  i 2002 deltager 350 landmænd  til næste år forventes det dobbelte

5 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Staldbalancer  kræver registrering af fodermængder i krybbe  DMU arrangerer et arbejdsmøde om dette til juni

6 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Husk  at tjekke data ved overførsel fra mark  f.eks. er data for besætning gødningsplanåret, som skal rettes til regnskabsperioden i grønt regnskab  at oprette jordbeholdninger for bedriftsbalancer  at tjekke beholdninger af husdyrgødning  at tjekke besætningsforskydninger

7 National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Paradigma for amternes rapport  sammenstilling af N, P og K overskud i forhold til DE/ha og referencetal  oversigt over høstudbytter på mark og solgt/fodret op  opstilling af besætningsforskydning samt køb og salg af dyr  i staldbalancen opgøres husdyrgødningen ab dyr, ab stald og ab lager  husdyrgødning ab lager sammenstilles med ab lager beregnet med normer


Download ppt "National Environmental Research Institute • Department of Streams and Riparian Areas Grønt Regnskab- mark og stald- balancer Fagmøde for Landovervågning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google