Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser
Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune

2 ErhvervsPhD-projekt Forskningsprojekt i økonomistyring på de specialiserede socialområder Læs mere på: Uddannet cand.scient.soc i 2000 Ca. 10 års erfaring fra amter og kommuner inden for de specialiserede områder, bl.a. som områdechef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune NNDR den 1. december

3 Program De overordnede styringsvilkår: Modstridende mål og omskiftelige betingelser Økonomistyring som en pakke: Analytisk framework og tilgang i projektet Faglighed og økonomiske hensyn: Accountability som forklaringsteori Eksempel på styringsmodel NNDR den 1. december

4 Stigende fokus på budgetstyring
Mange års vækst i udgifterne Skattestop Finanskrise Krav om nulvækst Sanktionslovgivning På vej mod en budgetlov? Kilde: Finansministeriet, KL & Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Juni Det specialiserede socialområde – redskaber til styring og prioritering. NNDR den 1. december

5 Modstridende mål og omskiftelige betingelser
Dokumenta-tionskrav Ændringer i behov Ny viden Strammere krav til styring Bruger-indvolvering Market og konkurrence Fokus på effekt NNDR den 1. december

6 Det handler altså om mere end budgetoverholdelse…
Udgangspunktet for projektet er, at den økonomiske styring handler om mere end budgetoverholdelse. Det drejer sig om at kunne: Nå flere forskellige mål, der potentielt er modstridende Prioritere og omprioritere Navigere under omskiftelige forretningsbetingelser og strategiske usikkerheder Indenfor en fastlagt økonomisk ramme De budgetansvarlige ledere i fagafdelinger og på sociale tilbud skal agere indenfor disse rammer og har ansvar for at opfylde mål og implementere strategier NNDR den 1. december

7 Balancere potentielt modstridende mål og identificere og respondere på omskiftelige betingelser
NNDR den 1. december

8 Økonomistyring som en pakke
Forskningen har vist at: Økonomistyringsmodeller ikke fungerer isoleret fra andre modeller eller fra konteksten Effekten af et redskab relaterer sig til den eksisterende pakke af økonomistyring Økonomistyring omfatter mere end formel styring. Det handler også om kulturel styring i forhold til f.eks. værdier og betydningen klaner/professioner Kilde: T. Malmi & Brown, D. A Management Control Systems as a package – Opportunitoes, challenges and research directions. Management Accounting Research, Vol. 19. NNDR den 1. december

9 Analytisk framework: Levers of Control
Holdnings- og værdi styring Grænsesættende styring Tiltag som ønskes undgået Kerne-værdier Strategi Kritiske performance variable Strategiske usikkerheder Diagnostisk styring Interaktiv styring 9 Kilde: Simons, Robert Levers of Control. Harvard Business Press NNDR den 1. december

10 Sammenhæng mellem opgaveløsning og økonomistyring
Koordination med andre instanser Borger Tilbud 1 Udredning og behovs vurdering Visitation Bestilling af tilbud Opfølgning Tilbud 2 Tilbud 3 Inddragelse af pårørende NNDR den 1. december

11 Professionel accountability
Accountability handler om hvordan man som aktør forklarer og begrunder sine handlinger På mange af de kommunale fagområde hænger accountability tæt sammen med de professioner, som medarbejderne har, f.eks. som socialrådgiver, skolelærer, pædagog m.v. Aktørerne styret af normer og værdier udviklet uden for de kommunale hierarkier og indenfor et uddannelsessystem, som ikke omfatter fokus på økonomistyring Aktører med en professionel accountability er styret af fundamentale opfattelser af hvad godt og legitimt socialt arbejde indbefatter. Som medlemmer af en profession anser aktørerne sig som ansvarlige overfor disse fundamentale opfattelser Det kommer især til udtryk når der opstår situationer, hvor aktørerne skal balancere mellem konkurrerende hensyn, som f.eks. at balancere mellem faglige og økonomiske hensyn. 11 Kilde: Kraus, K. & C. Lindholm Accounting in Inter-Organisational Relationships within the Public Sector. I Accounting in Networks. Kraus, K. & H. Håkansson (eds.). London: Routledge) NNDR den 1. december

12 Balance mellem forskellige forståelser
Politisk/demokratisk accountability Serviceniveau/ Retningslinjer Økonomistyring Økonomifunktionen Politikere Faglighed Ledelsesmæssig accountability: Den samlede kommunale virksomhed er i fokus, herunder budgetoverholdelse og rammestyring Professionel accountability: Borgeren er i centrum - Behovene for tilbud og ydelser styrer med udgangspunkt i en faglig vurdering Sagsbehandlere/pædagoger 12 NNDR den 1. december

13 Kobling mellem faglighed og økonomi
Politikere Økonomifunktionen Serviceniveau Økonomistyring Kvalitet Kvalitet Fælles kvalitet Faglighed Fælles forståelse af hensynet til både at imødekomme behov på højt faglig niveau og overholde den økonomiske ramme Kvalitet Fagafdelinger/sociale tilbud 13 NNDR den 1. december

14 Værdi- og holdningsstyring: Grænsesættende styring:
Eksempel på koblingen mellem forskellige styringssystemer på voksenområdet Værdi- og holdningsstyring: Værdigrundlag og vision Politikker, planer og klare målsætninger: Mindst indgribende indsats Selvforsyning/lokale løsninger Rehabilitering Recovery Grænsesættende styring: Kvalitetsstandarder Funktionsevnemetode Principper for visitation Budget- og regnskabsregulativ Strategi Interaktiv styring: Dialog- og læringsbaseret brug af prognoser og analyser af købsbudget Planer for kommende års udvikling Løbende opfølgning i sager mht. kvalitet, nytænkning m.v. Brugertilfredshedsundersøgelser Brugerdreven innovation Diagnostisk styring: Budgetmål og tydelige forventninger til budgetstyring og ansvar Kontraktstyring igennem hele organisationen med aktivitetsmål og effektmål, herunder targets. Købsbudget opdelt på cpr. nr. og tilbud Målstyring

15 E-mail: aks@business.aau.dk
Spørgsmål Tak for i dag NNDR den 1. december


Download ppt "Økonomistyring på de specialiserede socialområder: Modstridende mål og omskiftelige betingelser Anne Kirstine Svanholt ErhvervsPhD-studerende Randers Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google