Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praksisfortællinger som læring i praktikken

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praksisfortællinger som læring i praktikken"— Præsentationens transcript:

1 Praksisfortællinger som læring i praktikken
Brug af narrativpraksis samt studerendes videooptagelser på studiedage i praktik 1,2 og 3 finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

2 Projekt finn steenfatt thomsen ucsyddanmark fth@ucsyd.dk 61162543
Praktik 1. Studiedokument praksishistorier Praktik 2. Praksishistorier Videoanalyse Praktik 3. Reflekterende teams / narrativ praksis finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

3 Projekt finn steenfatt thomsen ucsyddanmark fth@ucsyd.dk 61162543
Praktik 1. ( 2x 3 lek forberedelse , 3 x 3 lek praktik ) Studiedokument praksishistorier Praktik 2. ( 2 x 3 lek forberedelse 5 x 3 lek praktik ) Praksishistorier Videoanalyse Praktik 3. ( 2x 3 lek forberedelse , 3 x 3 lek praktik ) Reflekterende teams / narrativ praksis finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

4 Video Praktik 2. ( 2 x 3 lek forberedelse 5 x 3 lek praktik )
Praksishistorier Videoanalyse Studerende inddeles i institutionsgrupper ca 3 i hver gruppe ( holdstørrelse 10 – 12 ) Deltagernes forberedelse er at dels at nedskrive en iagttagelse som historie med indledning ( kontekst ) historie ( iagttagelsen ) afslutningen ( refleksionen ) dels at optage en samspilssekvens på video Ramme for spørgsmål: Kolbs teori om spørgsmål samt tema for historie F x deltagelse Strategier Reception : b er modtagende, iagttagende Lyttende , giver ikke udtryk for oplevelser Immitation: efterligner udvalgte aspekter. Rettet Mod struktur eller anden persons adfærd Identifikation : B giver udtryk for sin forståelse af Og indlevelse i aktiviteten . Identificerer sig for andres Kropslige udtryk Elaboration B tilføjer noget nyt til den aktuelle Situation, nye modeller , bevægelse m.m. Video Interaktion/deltagelse Initiativer Benævnelse

5 Praktik 1. ( 2x 3 lek forberedelse , 3 x 3 lek praktik )
Studiedokument praksishistorier Studerende inddeles i institutionsgrupper ca 3 i hver gruppe ( holdstørrelse 10 – 12 ) Deltagernes forberedelse er at nedskrive en iagttagelse som historie med indledning ( kontekst ) historie ( iagttagelsen ) Gruppen laver sammen afslutningen ( refleksionen ) Ramme for spørgsmål: Kolbs teori om spørgsmål Kontekst / sammenhæng : Tid ,sted, familierelationer ,oplevet problemstilling m.m. Hjælpe spørgsmål: Hvad gjorde du ? Hvad gjorde barnet / den unge / borgeren? Hvilke tegn så du ? Skriv din historie Refleksioner : Hjælpespørgsmål : Hvordan oplevede deltageren i øjeblikket ? Hvordan oplevede du det selv ? Hvilke tegn var de vigtigste og hvad betød de ? Hvordan reagerede du på disse ? Hvilke kompetencer havde deltageren / den professionelle voksne ?

6 finn steenfatt thomsen ucsyddanmark fth@ucsyd.dk 61162543

7 Praktik 3. ( 2 x 3 lek forberedelse 5 x 3 lek praktik samt 2 x 3 forelæsning om videoiagttagelsesmetoder) Videoanalyse Reflekterende teams / Narrativ praksis At gå fra handlinger til færdigheder og værdier  Gå sammen 3 og 3  A bliver interviewet med udgangspunkt i : ” en forskel du har gjort, som du er glad for ”  B interviewer og forsøger ved hjælp af bevægelse mellem handlingen og meningens landskab at tykne den foretrukne fortælling  C lytter og skriver de af A´s ord og sætninger ned, der: Giver et gib, fanger eller bevæger dig selv Ledsages af intensitet, liv, kropslig forandring hos fortælleren selv dig selv Klinger, kradser, stritter, talk that sings Udtrykker A´s særlige sproglige stil NARRATIV DOKUMENT Interviewets struktur B interviewer A . C læser sit poetiske dokument højt ( uden at kigge på A ) Dette gøres i plenum B vender tilbage til A og spørger til oplevelsen af hele interviewet. Det er således vigtigt, at A får det sidste ord i samtalen Studerende inddeles i institutionsgrupper ca 3 i hver gruppe ( holdstørrelse 10 – 12 ) Deltagernes forberedelse er at filme og analysere video i forhold til temaet interaktion/deltagelse : Initiativer Benævnelse Ramme for spørgsmål: Kolbs teori om spørgsmål Narrativ praksis og Narrativ dokument Teori ramme : Jerome Bruner

8 Hvad var intentionen med denne handling?
Spørgeguide : Beskriv så konkret som muligt, hvad du gjorde i situationen og hvordan andre i situationen responderede. Har du på fornemmelsen af, hvad det var du gik efter, da du gjorde som du gjorde? Hvad var intentionen med denne handling? Hvis du skulle give dette en overskrift, hvad ville du så vælge ? Hvad vil du sige dette skridt eller den udvikling handler om? Hvilke færdigheder og hvilken viden, gjorde du brug af, der satte dig i stand til at gøre, som du gjorde? Hvad fortæller disse overvejelser dig om, hvad du sætter højt i dit arbejde som pædagog.? Hvilke værdier er på spil for dig i denne handling? Hvor har dette interview bragt dig hen i forhold til handling eller det skridt, du præsenterede i starten af denne samtale? Er du blevet klarere på noget? Hvad kan du bruge denne viden til? Hvad giver den dig eventuelt lyst til at gøre eller holde fast i? Hvordan har det været for dig at tale om disse ting? Er der noget, du har været glad for at høre dig selv sige? Hvad tager du med dig? finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

9 Læring i praksis – videoanalyse
De studerendes forholden sig til deltagernes læring Underviserens forholden sig til deltagernes læring Situeret læring Praksislæring Mesterlære Erfaringsbegrebet Hverdagslæring Tavsviden Uformellæring Erfaringsbegrebet Den reflekterende praktiker Knowing in action Reflection in action finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

10 finn steenfatt thomsen ucsyddanmark fth@ucsyd.dk 61162543

11 Læremiddel / Resultater i praksis
Tilsyneladende er det positivt og enkelt for studerende at diskutere historie fra praksis. Videooptagelse virker motiverende i forhold til at opleve historier fra andre institutionsområder end ens egen. Der er mulighed for at løfte et tema eller en problemstilling ud af den konkrete sammenhæng og generalisere i forhold til teorier og modelller? Narrativ praksis i forhold til praksishistorier har stor effekt. finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

12 Læremiddel / Refleksioner i praksis
Hvonår skal læring tilrettelægges som selvoplevelse, hvornår skal læringen tilrettelægges som positiv ledelse / guiding ? Hvilken signalværdi ligger i at en pædagogiske faglighed omsættes til fortælling og konkretiseres til enkeltsekvenser i form af en videooptagelse ? Der kræves en uddannelse i videoiagttagelsesmetode i forhold til at kunne bruge video som refleksionsmetode. finn steenfatt thomsen ucsyddanmark

13 Referencer: Jerome Bruner Mening i handling Knud Illeris, Læring
Pædagogiske Praksisfortællinger, Susanne Idun Mørch m.fl. Liv og læring, pædagogisk bogklub Michael White, narrativ praksis og narrativ teori Maria Philipsen, Læringshistorier og pædagogisk praksis Pernille Roug, Marte Meo i praksis BIKVA Modellen KOLBs læringscirkel og spørgsmålstyper Blooms taksonomi finn steenfatt thomsen ucsyddanmark


Download ppt "Praksisfortællinger som læring i praktikken"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google