Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SVIGT I BYGGERIET BEDRE SAMSPIL FRA PROJEKTERING TIL BYGGEPLADS SOM MIDDEL TIL FÆRRE SVIGT V/ANDERS KIRK CHRISTOFFERSEN, NIRAS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SVIGT I BYGGERIET BEDRE SAMSPIL FRA PROJEKTERING TIL BYGGEPLADS SOM MIDDEL TIL FÆRRE SVIGT V/ANDERS KIRK CHRISTOFFERSEN, NIRAS."— Præsentationens transcript:

1 SVIGT I BYGGERIET BEDRE SAMSPIL FRA PROJEKTERING TIL BYGGEPLADS SOM MIDDEL TIL FÆRRE SVIGT V/ANDERS KIRK CHRISTOFFERSEN, NIRAS

2 SVIGTUNIVERSET Svigt der årsager tab af produktværdi
Svigt der årsager tab af procesværdi Svigt der øger ressourceforbruget

3 SAMMENHÆNG I PRODUKT- OG PROCESSVIGT
Fejlfrie delleverancer giver ikke nødvendigvis et fejlfrit produkt Tag bare eksemplet med tømreren der monterer fejlfrie nedhængte lofter, men gør det, før elektrikeren har lavet sin fejlfrie montage af installationer……. Og eksemplet er ikke tænkt! Processen har afgørende betydning for at undgå svigt – og for at reducere ressourceforbruget

4 ET SVIGT VI OFTE GLEMMER
ER DET SVIGT DER BESTÅR I AT LEVERE KUNDEN MINDRE VÆRDI I PRODUKT OG PROCES END VI KUNNE HAVE GJORT, HVIS VI HAVDE AGERET OPTIMALT I LEVERANCETEAMET OG I SAMARBEJDET MED KUNDEN

5 TRIMMET BYGGERI/LEAN CONSTRUCTION ARBEJDER MED TO HOVEDELEMENTER
At definere og specificere den optimale værdi for kunden At levere denne værdi så effektivt og fejlfrit som muligt uden unødigt spild af ressourcer DER ER I DETTE ARBEJDE OPNÅET EN ØGET FORSTÅELSE AF AT VÆRDIDESIGNET ER EN AFGØRENDE FORUDSÆTNING FOR DEN EFFEKTIVE VÆRDILEVERANCE

6 VÆRDILEDELSE – EN TRANSFORMATION
Opfange kundens behov, ønsker og forventninger til produkt og proces Værdidesign Transformation V Værdileverance Produk-tionsgrund-lag og produktion

7 DEN NYE BYGGEPROCES I TRIMMET BYGGERI
Fastlægger kundens optimale værdi i en værdiledelsesproces i konceptfasen Leverer kundeværdien i et produktionssamarbejde imellem de projekterende og de udførende i konstruktionsfasen, som består af både færdigprojektering og udførelse Har fokus på procesplanlægning af aktiviteter og bygbarhed i projektet Har fokus på en ny forståelse af byggeri som et komplekst system Flytter fokus fra kontraktstyring til flowstyring - fra projektledelse til procesledelse Resulterer i en ny planlægningsmetode og en ændret ledelsesform med uddelegering af ansvar og kompetencer Skaber grobund for en ændret byggekultur

8 OG HVAD BETYDER DET SÅ FOR SVIGTENE?
Vi sikrer os, at kunden – så godt som muligt – er klar over, hvad det er han får, inden vi går i produktion. På den måde skaber vi både fokus om den højeste værdi og afskærmer produktionen fra svigtskabende sene ændringer i beslutninger og informationer. Vi sikrer et bredt samarbejde i leveranceteamet om produktets færdigprojektering og udførelse, så det kan produceres med så få svigt som muligt. Vi sikrer os, at det sker i en optimal proces med fokus på produktets flow, så vi undgår spildtid og procesfejl. Vi samarbejder om det, og vi sikrer os, at dem der udfører arbejdet også er med til at planlægge det.

9 TIETGENKOLLEGIET

10 PLANLÆGNINGSSYSTE-MATIKKEN HEDDER UPP’S
Procesplanen – hvor vi koordinerer byggesagens aktiviteter Periodeplanen – hvor vi kigger fremad og rydder forhindringer af vejen Ugeplanen – som vi arbejder efter med sunde aktiviteter Pålidelighedsindikatoren PPU som afklarer årsager til svigt, så vi kan lære af dem og undgå at gentage dem. Vi bruger den både i færdigprojekteringen og i udførelsen i et samarbejde i leveranceteamet.

11 FOKUSÉR PÅ FORUDSÆTNINGER

12 EN KVALITETSSIKRINGS-REFORM?
I Toyotas ”single piece flow” Og ”Stop the line” Ligger måske kimen til en ny KS-forståelse Der ikke bygger på et massivt papir KS-apparat Men i stedet søger helt at undgå fejl ved uddelegering af kompetencer og ansvar til dem der laver arbejdet. Mere ”papir-kontrol” fjerner ”guld-tid” fra produktionen.

13 RESULTATER METODEN HAR REDUCERET ANTALLET AF ARBEJDSULYKKER MED OP TIL 50% - Uden at fokus har ligget på det MÅSKE GØR DEN NOGET LIGNENDE PÅ ANTALLET AF SVIGT?

14 POTENTIALET FOKUS PÅ FORBEREDELSER FOR PRODUK-TIONEN ØGER TIDEN TIL MONTAGE OG REDUCERER VENTETIDEN MEN HVOR MEGET TID (SPILD) BRU-GER VI PÅ AT LAVE OM/RETTE FEJL? ER DE 10% NOK?

15 I SKIBSINDUSTRIEN Har de ”officielt” en svigtprocent på 4-5%
Og en garantisum på ½% (som de aldrig rammer) Men tages ”rework” med regner de med en svigtprocent i størrelsesordenen 20%! Og de fokuserer på forberedelser/forudsætninger for produktion som en vigtig vej til at reducere antallet af svigt. Så hvor stort mon egentlig tallet er i byggeriet?

16 HVAD KAN VI GØRE? Rådgivere: Få en øget forståelse for byggeri som et værdidesign og en værdileverance, hvor leverancen skal respektere produktionens betingelser og viden. De udførende: Skal have kompetencer til at indgå i færdigprojekteringen og kunne formidle bygbarhed og produktionsbetingelser. De rammeskabende: Hjælp med til at få os væk fra laveste pris-syndromet over imod højeste værditænkning i stedet. Skab rammer for optimal produktion og optimalt samarbejde Vi skal pille ved kulturen sammen

17 ET PAR VIGTIGE SPØRGSMÅL
Hvordan får vi det til at fungere på små byggesager, hvor kompetencecirklen måske ikke en gang er sluttet? Hvordan indgår den lille håndværksvirksomhed i samarbejdet? Hvordan sikrer vi, at de små virksomheder ikke ”drukner” i papir og kontrol? Har I nogle bud på det?


Download ppt "SVIGT I BYGGERIET BEDRE SAMSPIL FRA PROJEKTERING TIL BYGGEPLADS SOM MIDDEL TIL FÆRRE SVIGT V/ANDERS KIRK CHRISTOFFERSEN, NIRAS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google