Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DPS Data ApS Få bedre datakvalitet, spar tid og penge - med Adresse*Kontrol Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DPS Data ApS Få bedre datakvalitet, spar tid og penge - med Adresse*Kontrol Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364."— Præsentationens transcript:

1

2 DPS Data ApS Få bedre datakvalitet, spar tid og penge - med Adresse*Kontrol Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364 7522 - hs@dpsdata.dk Ole Olsen Oenslagergade 28 4200 Slagelse Oehlenschlægersgade 28

3 Page 2 DPS Data ApS Introduktion è DPS Data har siden 1993 specialiseret sig i arbejdet med kvalitetssikring af kundedatabaser og medlemsregistre è Årtiers erfaring med postordre virksomhed har lært os de værste pengeslugere:  Fejl i adresse / postnummer - medfører returpost, forsinkede leverancer og ekstra omkostninger  Stavefejl - giver unødvendig irritation hos kunderne og dårligt image for virksomheden  Uønskede dubletter – kunder oprettet flere gange på grund af forkert stavede adresser

4 Page 3 DPS Data ApS Målgruppen è Vore kunder findes blandt;  Virksomheder - både store og små  Foreninger og medlemsklubber  Registre, Tele- og forsyningsselskaber è Fælles for vore kunder er:  De opretter nye kunder som en del af dagligdagen  Kundeoprettelsen foretages af flere forskellige personer  De ønsker høj kvalitet i kundedatabasen for at undgå dubletter og returpost og sender samtidig et godt signal  De bruger værktøjer der effektiviserer kunderegistreringen

5 Page 4 DPS Data ApS Adresse*Kontrol è Standardiserer adresser i databasen  Adresserne staves i overensstemmelse med Indenrigsministeriets officielle vejregister è Sikrer korrekt stavning af vejnavn  Medvirkende til forbedret image og kundetilfredshed  Øger sandsynligheden for korrekt postlevering è Sikrer korrekt postnummer / by  Hermed fjernes en hyppig årsag til returpost  Der spares typisk 50-100 kr. hver gang en fejl undgås

6 Page 5 DPS Data ApS Adresse*Kontrol è Eliminerer problemet med uønskede dubletter  Ensartet stavemåde giver mulighed for 100% sikker dubletkontrol  Store portobesparelser ved DM-kampagner  Kunder kan ikke ”gemme” sig under alias-navne/adresser è Forøger tasteoperatør-effektivitet med op til 30% og giver større arbejdsglæde  Selv vanskeligt læsbare adresser håndteres hurtigt og sikkert  Kvaliteten er i top, også sidst på dagen è Muliggør mere effektiv kontrol mod RKI og CPR  Standardiserede adresser er en forudsætning for en sikker kundeforespørgsel hos RKI og CPR

7 Page 6 DPS Data ApS Sådan virker Adresse*Kontrol è På de følgende slides viser vi de vigtigste funktioner Adresse*Kontrol kan tilføre virksomheden på datafangst tidspunktet  Oprettelse af adresse uden fejl  Oprettelse af adresse med stavefejl i vejnavn  Stavefejl i vejnavn - flere muligheder  Forkert postnummer i forhold til bynavn  Oprettelse med ukendt postnummer

8 Page 7 DPS Data ApS Oprettelse uden fejl è 1: Ny kunde oprettes med Navn, Adresse, Postnr og By. è Når ’By’ feltet forlades kontrollerer programmet, at Adresse, Postnr og By er fejlfri è 2: Indholdet i ’Adr.Status’ feltet ændres til ’1’ hvilket betyder, at adressen var helt korrekt.

9 Page 8 DPS Data ApS Oprettelse - fejl i vejnavn è 1: Kunden oprettes - her med stavefejl i adressen è 2: Adresse*Kontrol viser forslag til korrekt stavning è Forslaget accepteres med pil-tast eller mus herefter ‘enter’

10 Page 9 DPS Data ApS Resultat – fejl i vejnavn è 1: Adresse*Kontrol retter stavefejlen i adressen og ændrer ’Adr.status’ feltet til ’2’ Det betyder, at adressen er rettet - der er valgt fra list- boksen

11 Page 10 DPS Data ApS Fejl i vejnavn - flere mulige è 1: Stavefejlen resulte- rer i dette tilfælde i flere valgmuligheder. è Bemærk at kun første bogstav i bynavnet er nødvendigt è 2: Adresse*Kontrol viser mulighederne. Den korrekte vej vælges med pil-tast eller mus.

12 Page 11 DPS Data ApS Resultat - flere mulige è 1: Adresse*Kontrol har rettet stavefejlen i vejnavnet og har skrevet hele bynavnet è ‘Adr.Status’ feltet ændres til ‘2’ Det betyder, at der er valgt et vejnavn fra listboks

13 Page 12 DPS Data ApS Fejl i Postnr / By è 1: Postnr er indtastet med fejl - 2900 i ste- det for 2920 è Postnr passer derfor ikke med første bogstav i Bynavnet è 2: Adresse*Kontrol fortæller om fejlen så den kan rettes

14 Page 13 DPS Data ApS Resultat - Fejl i postnr / by è 1: Når fejlen rettes bliver bynavnet skrevet helt ud og ’Adr.Status’ feltet ændres til ’1’ è 2: Hvis operatøren undlader at rette fejlen, ændres ’status’ til ’4’ som tegn på, at der er fejl i Postnr eller By

15 Page 14 DPS Data ApS Oprettelse med ukendt Postnr è 1: Her kendes Postnr ikke, men man ved,at der er tale om en vej i København. Derfor skrives ’K’ i ’By’ feltet è 2: Vejen findes i 2200 København N, som indsættes automatisk i de korrekte felter.

16 Page 15 DPS Data ApS Udvalgte referencer


Download ppt "DPS Data ApS Få bedre datakvalitet, spar tid og penge - med Adresse*Kontrol Henrik Skalbo DPS Data ApS Blokhusvej 3, DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45 4364."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google