Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsfastholdelse Hvad laver de på AMK?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsfastholdelse Hvad laver de på AMK?"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsfastholdelse Hvad laver de på AMK?
Ole Steen Mortensen Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Bispebjerg Hospital

2 Plan for præsentationen
Baggrund Definition af arbejdsmedicin AMK og fravær Lægens rolle Samarbejdsrelationer

3 Baggrund 1 Mænd havde 1687214 ugers sygefravær i 2004 = 32446 årsværk.
Kvinder havde ugers sygefravær i 2004 = årsværk. Statistikbanken 2006

4 Baggrund 2 Mange undersøgelser på arbejdspladsniveau viser at ca. 50% af de ansatte ikke har sygedage i løbet af det sidste år. Af sygemeldte med over 13 ugers fravær er 50% fortsat sygemeldte efter et år. Efter 5 år er 40% af disse blevet tilkendt førtidspension.

5 Evidens for grunde til sygefravær og førtidspensionering
Høj indflydelse på arbejde, lavt sygefravær Mulighed for kompensation, højt fravær Lav socioøkonomisk status, øget risiko for FØP Tungt fysisk arbejde, øget fravær Høj arbejdsløshed-lavt sygefravær og vice-versa

6 Arbejdsmedicin per definition
”Læger uddannet inden for specialet "arbejdsmedicin" har som arbejdsfelt samspillet mellem faktorer i arbejdsmiljøet og det ydre miljø på den ene side og sundhed og sygdom hos enkeltpersoner og grupper af personer på den anden. Faget omfatter både en klinisk og en samfundsmedicinsk del. Arbejdsmedicineren foretager udredning og diagnosticering af sygdom, vurderer om sygdommene har sammenhæng med arbejdsmiljøforhold, iværksætter mulige forebyggende foranstaltninger og medvirker til en afklaring af patientens fremtidige muligheder for at klare sig på arbejdsmarkedet”.

7

8

9

10 AMK og sygefravær Flere og flere patienter, der henvises til AMK har ikke traditionelle arbejdsbetingede lidelser, men præsenterer sig med sygdomme der medfører nedsat arbejdsevne. Disse patienter synes ofte at være i et sundhedsfagligt tomrum.

11 AMK’s rolle i fraværssager
Bliver brugt som rådgiver af HS-sygehuse med hensyn til arbejdsfastholdelse af ansatte. Rådgivning vedrørende gravide og graviditetspolitikker. Bliver brugt af kommuner med henblik på rådgivning, indgår for tiden i 2 større randomiserede studier vedrørende sygefravær.

12 AMK’s værdigrundlag Arbejde er sundt.
Alle ressourcer skal have muligheden for at blive benyttet. Hvis ikke en arbejdsproces giver anledning til udvikling af den aktuelle sygdom, er det forsvarligt at vende tilbage til arbejdsprocessen

13 AMK-lægens rolle Tidligt at identificere risikopatienter.
At vurdere og beskrive skånebehov i forhold til såvel nuværende arbejde som mere bredt. At beskrive ressourcer og arbejdsområder som godt kan varetages.

14 AMK-lægens rolle 2 At beskrive patientens funktionsniveau på en måde, der giver socialforvaltningen, arbejdspladsen, arbejdsmiljørådgiver o.a mulighed for at tage stilling til hjælpebehovet. At være opmærksom på at inddrage patientens sociale virkelighed i bedømmelsen af helbredskonsekvenserne.

15 AMK-lægens rolle 3 At være forbindelsesled og ”oversætter” i det komplicerede net af samarbejds-relationer. Her kan og bør der drages fordel af arbejdsmedicinerens brede kontaktflade i forhold til såvel arbejdspladser som myndigheder.

16

17 Samarbejdsrelationer
Social- forvaltning (læge, jobkons.) Speciallæger AMK Arbejdsmiljø- rådgiver Arbejdsplads Prakt. læge Medarbejder

18 Konklusioner Sygefravær er en dynamisk proces og der skal sættes ind i alle dele af processen, hvis udstødning og marginalisering skal forhindres. Der er evidens for en tæt association mellem helbred, arbejdsmiljø og sygefravær. Læger skal være opmærksomme på deres centrale rolle i samarbejdet omkring arbejdsfastholdelse af syge og funktionsbegrænsede.


Download ppt "Arbejdsfastholdelse Hvad laver de på AMK?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google