Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 3. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 3. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 3. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk

2 Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats – fast track Hvad siger lederne om fravær og fastholdelse

3 Hvorfor skal virksomheden spille en rolle? For samfundets skyld; –Udgifter til overførselsindkomst –Udgifter til behandling i sundhedssystemet For virksomhedernes skyld –Tabt produktion –Tab af medarbejdere For medarbejdernes skyld –Nedsat livskvalitet –Risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet

4 Det virker… International forskning konkluderer: Virksomhedernes inddragelse og medvirken i fastholdelsesprocesser øger afgørende sandsynligheden for, at den sygdomsramte vender tilbage i beskæftigelse og dermed selvforsørgelse Evidens for, at indsatserne har en positiv beskæftigelseseffekt for sygemeldte med muskel- og skeletbesvær Indikation på, at indsatser, som inddrager arbejdspladsen, øger beskæftigelseschancen for sygemeldte med mentale helbredsproblemer

5 Det kræver ledelse En klar ledelsesvinkel –Det som påvirker indsatsen er legitimt og nødvendigt at sætte i fokus –Store udgifter og gevinster – kan aflæses på bundlinjen –Store menneskelige omkostninger og gevinster –Socialt ansvar og nye lovkrav Ledelse har betydning –Det er muligt at gøre en forskel –Men ikke uden problemer og dilemmaer Lederen spiller en nøglerolle –Lederen skal være klædt på –Lederen kan ikke klare det alene

6 Faser i forebyggelse Primær forebyggelse Konsekvens- forebyggelse Fastholdelse Inklusion Fast-track

7 En tidlig indsats - baggrund Langt de fleste sygemeldte kommer tilbage i arbejde i fuldt omfang af sig selv Risikoen for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet stiger allerede fra 5.-6. fraværsuge

8 Hvor tidlig en indsats? Fokus på konsekvensforebyggelse Vi skal sætte ind før sygefraværet opstår! Konsekvensforebyggelse handler om: at forebygge at et problem (f.eks. lænderygbesvær/ psykiske lidelser) fører til sygefravær ”Det er ikke muligt at primær forebygge forekomsten af lænderygsygdom, hvorfor indsatsen bør rette sig imod forebyggelse af konsekvenserne af allerede opstået sygdom” (Backpain Europe 2006).

9 Konsekvensforebyggelse ”Der er så mange, der har ondt i ryggen af og til, så hvis du anser dem, der har ondt som en slags patienter, så er halvdelen af arbejdsstyrken allerede patienter. Og hvis man derfor udelukkende satser på et forebyggelsesperspektiv er man næsten dømt til at tabe. I stedet bør man se på, hvad vi kan gøre for alle dem, der har muskel og skeletbesvær. Har vi nogle gode råd til arbejdspladserne, og har vi nogle gode råd til folk selv? Så får man et andet perspektiv på, som siger, nu begrænser vi konsekvenserne af, at der er så mange der har muskel- og skeletbesvær. Det ene er at fokusere på, at arbejdspladsen kan rumme de ikke fuldt funktionsdygtige, og det andet er at sige, hvad arbejdstageren selv kan gøre” Karen Søgaard, Professor i arbejdsfysiologi, Sydddansk Universitet

10 Hvad siger lederne selv om fravær og fraværsindsats? - nogle hurtige tal

11 Hvordan tackles fravær i dag på virksomhederne? 62% har en sygefraværspolitik 83% har fraværsstatistik 50% sammenligner med andre afdelinger 37% sammenligner med andre arbejdspladser 60% har faste retningslinjer for fraværssamtale 78% tager kontakt indenfor den første uge 89% svarer at nærmeste leder tager den første kontakt 1% svarer at ”ingen” tager kontakt til den sygemeldte Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

12 Initiativer til fastholdelse Ændrede arbejdsopgaver 83% Nedsat arbejdstid 78% Delvis rask/sygemelding 74% Sundhedsforsikring 66% Psykologhjælp 64% Jobrotation/ændrede arbejdsgange 63% Anskaffelse af hjælpemidler 58% Overgang til fleks- eller skånejob 48% Rundbordssamtaler 37% Støtte til behandling af misbrug 37% § 56 aftale 37% Hjemmearbejdsplads 28% Virksomhedspraktik 23% Personlig assistance 23% Mentorordning 10% Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

13 Hvad siger lederne selv? Kun ganske få ledere (8%) giver udtryk for, at det er tabu at tale om sygdom og fravær på deres arbejdsplads 84% af lederne mener der tages særligt hensyn til medarbejdere, der vender tilbage efter længere tids sygdom Nyt sygefraværsparadigme er ved at slå igennem! Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

14 Lederne efterlyser samarbejde 63 % af lederne mener, at et øget samarbejde med den sygemeldtes læge ville kunne hjælpe i forhold til at få den sygemeldte tilbage 49 % af lederne mener, at et øget samarbejde med kommunen ville hjælpe i forhold til at få sygemeldte tilbage i arbejde 53 % af lederne mener, at det vil være en fordel for virksomhederne, at have en fast kontaktperson hos kommunen Kilde: Nye regler og muligheder på fraværsområdet, undersøgelse fra Lederne oktober 2010

15 Stadig noget at arbejde med….. 81% af lederne mener at fastholdelse af en langtidssygemeldt medarbejder giver en øget arbejdsmængde for kollegerne 74 % af lederne oplever det som en større udfordring at håndtere sygemeldte medarbejdere med psykiske frem for fysiske helbredsproblemer Kilde: Arbejdsmiljø og fravær, undersøgelse fra Lederne februar 2011

16 Råd til lederne Tidlig kontakt - vurder situationen Hvad kan og vil virksomheden tilbyde Første samtale er vigtigt - godt begyndt er halvt fuldendt Du er ikke terapeut eller læge! Det psykiske og fysiske går ofte hånd i hånd Se på muligheder frem for begrænsninger Brug de redskaber og muligheder der er Stil krav til læger og jobcentre om bedre samarbejde Viden afmystificerer og nedbryder tabu Skab plads til personer med midlertidigt eller permanent nedsat arbejdsevne Fokus på konsekvensforebyggelse

17 Spørgsmål?

18 Virksomhederne Lederen Den sygemeldte selv Kollegerne Praksislægerne Jobcentrene Kommunerne A-kasserne Andre aktører Udfordringer for alle aktører

19 Lægerne skal…… Blive bedre til at samarbejde med ledere Fokusere mere på arbejdsfastholdelse Benytte mulighedserklæringen aktivt Hjælpe virksomheden med informationer om hvad skadelidte kan og må til arbejdspladsen Hjælpe med viden til etablering af de rette skånevilkår for skadelidte Understøtte udarbejdelse af konkret handlingsplan for skadelidte

20 Jobcentrene skal….. På banen tidligere… Være bedre til at kontakte virksomheder med henblik på arbejdsfastholdelse af sygemeldte Give ledere konkret støtte, råd og hjælp til –Fastholdelse og tilbagevenden Have kendskab til virksomhederne og deres rammevilkår Tage ansvaret for koordinering af indsats mellem jobcenter, læge- og sundhedsfaglig ekspertise, skadelidte og arbejdsplads Markedsføre tilbud, f.eks. fast-track Tilbyde virksomhederne let adgang, f.eks. ved en fast kontaktperson, hotline, m.m.


Download ppt "Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 3. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google