Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelse til Sundhedsambassadør i landsbyerne i Favrskov Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelse til Sundhedsambassadør i landsbyerne i Favrskov Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Uddannelse til Sundhedsambassadør i landsbyerne i Favrskov Kommune
Velkommen til 7. Samlingsaften Den 13. marts 2013

2 1 Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts må smelte ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor et stænk af himlens tone? Den lille anemone, jeg planted dér i fjor. 2 På Lolland jeg den hented, et kærtegn fra min fødeø. Så gik jeg her og vented og tænkte: »Den må dø; den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede ler; i denne fjendske zone forgår min anemone; jeg ser den aldrig mer«. 3 Nu står den der og nikker så sejersæl i Jyllands grus ukuelig og sikker trods ensomhed og gus, som om alverdens modgang her har givet den et større værd, en lille amazone og dog min anemone som søens bølge skær. 4 Hvad var det dog, der skete? Mit hjerte koldt og hårdt som kvarts det smelter ved at se det den første dag i marts. Jeg tænkte: »Evigt skiltes ad min sjæl og glæden«. da jeg sad i vint'rens grumme done. Nu gør min anemone mit hjerte atter glad.

3 5 For denne rene farve den er mig som en vårens dåb, den la'r mig nyfødt arve en evighed af håb. Så bøjer jeg mig da mod jord og stryger ømt dit silkeflor, en flig af nådens trone. Du lille anemone, hvor er din skaber stor!

4 Indholdet og den røde tråd i aften
Tema: Forandringsprocesser Opsamling fra arbejdet i de lokale arbejdsgrupper Præsentation af nye bevægelsesaktiviteter? 5 min pr. team Præsentation af Fredensgadeprojektet og arbejdet som sundhedsambassadører i Favrskov Kommune v. to sundhedsambassadører fra hjemmeplejen Gruppearbejde: Fra idé til handling – Genbesøg i værktøjskassen med brugbare metoder Deltagelse og dialog

5 Hvilke ideer har I til sundheds fremmende indsatser i landsbyen?
Skab overblik over ideerne og kategoriser dem ved hjælp af nedenstående matrix Idé Tema Idé-ejer(e) Idé- vurdering? Andet? Kan umid-delbart sættes i gang Kræver US Gemmes til senere

6 Idé-vurdering - stil spørgsmål
I overensstemmelse med jeres værdigrundlag? Åbne fællesskaber Gensidig respekt Involvering – engagement – inddragelse Tillid Troværdighed Frihed Anerkendelse Glæde, sjov At jeg mærker efter At igangsætte At nogen tager bolden Og visionen om det gode landsbyliv?

7 Idé-vurdering fortsat - flere spørgsmål

8 Ressourcer? Med udgangspunkt i ressourceprofilen undersøges:
Hvilke ressourcepersoner der de primære i forhold til det videre arbejde med ideen Hvilke ressourcer og perspektiver bidrager ressourcepersonerne med? – tag en tur rundt om grisen

9 At involvere og skabe engagement omkring ideen
Dialogiske procesredskaber At lytte i stedet for at fortælle Anerkendende tiltag Giv rum og plads Glemme fordomme Grave guld Tænd gnisten – brug styrkekort Få mennesker til at vokse og trives Respektere folk og kunne lave en god dialog – obs. Gittes slides Fokus på det at lytte – være åben og putte sin forforståelse lidt væk

10 Planlæg gennemførelsen af én idé
I værktøjskassen: Omsætte ideer til handling: Handleplan Kommunikationsplan

11 Handleplan Tiltag/ handlinger Hvad ønsker vi at opnå? Hvem gør
hvad hvornår? Løbende vurderinger Hvem og hvordan? Forankring Hvor/

12 OBS niveaudeling af dialogen:
Orientering ”i landskabet – Hvad er der mulighed for her Information – forudsætter at I ved hvad borgerne gerne vil vide noget om/ Hvad rækker I over disken! – vigtigt at have fokus på teamet Vejledning Oplysning – man gør nogle erfaringer og forstår sammenhænge


Download ppt "Uddannelse til Sundhedsambassadør i landsbyerne i Favrskov Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google