Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ubrudt behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ubrudt behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge"— Præsentationens transcript:

1 Ubrudt behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge
Temaeftermiddag om Forebyggelsespuljen oktober 2012

2 Projektets baggrund Antallet af selvmordsforsøg blandt unge har været konstant stigende gennem de sidste 10 år. Unge, der har forsøgt selvmord, er i risiko for at gentage denne adfærd og i risiko for at ende med at begå selvmord. Risikoen for et nyt selvmordsforsøg er størst umiddelbart efter kontakt til det psykiatriske system. Omkring 80% af de børn og unge, der ses i Klinik for Selvmordsforebyggelse – Børn og unge, viser sig at have en psykiatrisk lidelse.

3 Projektets baggrund Vanskeligheder forbundet med at imødekomme målgruppens behov inden for rammerne af de hidtidige procedurer for samarbejde internt i sektorerne og sektorerne imellem

4 Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse

5 Klinik for Selvmordsforebyggelse
Kompetencecenter og Klinik for Selvmordsforebyggelse Ansatte: ¼ overlæge ½ speciallæge 1 psykolog AC-medarbejder 25 timer i et år (med midler fra Forebyggelsespuljen)

6 Tværsektoriel arbejdsgruppe til forebyggelse af selvmord
Repræsentanter fra Københavns Kommunes socialforvaltning, Børnefamiliecenter København Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning Frederiksberg Kommunes familieafdeling Bornholms Regionskommune, FamilieCenter Kompetencecenter og Klinik for Selvmordsforebyggelse – Børn og unge i Region Hovedstaden Ledende socialrådgiver fra BUC Bispebjerg Praksiskonsulent

7 Projektets formål At forebygge selvmord blandt børn og unge gennem udvikling og implementering af en ny tværsektoriel samarbejdsmodel for selvmordstruede børn og unge ud fra princippet om ”den ubrudte behandlingskæde”.

8 Delmål og indsatsområder
At selvmordstruede børn og unge kan tilbydes hurtige tider til samtale i børne- og ungdomspsykiatrien og i kommunen.

9 Delmål og indsatsområder
At der er entydige og smidige arbejdsgange internt i psykiatrien/hospitalssektoren og i kommunen omkring håndteringen af selvmordstruede børn og unge. At etablere en struktur for samarbejdet vedrørende selvmordstruede børn og unge de to sektorer imellem, der ligeledes sikrer entydige og smidige arbejdsgange ved overgangen fra det ene system til det andet, således at selvmordstruede børn og unge ikke bliver ”tabt” mellem de to instanser.

10 Delmål og indsatsområder
At øge opmærksomheden på selvmordsadfærd og styrke kompetencerne hos professionelle, der arbejder med børn og unge i kommunen, herunder at tilbyde et undervisningsforløb for de kommunale nøglepersoner i selvmordsforebyggelse og organiseringen af den ubrudte behandlingskæde.

11 Arbejdsgruppens arbejde
Kortlægning af eksisterende arbejdsgange og samarbejdsprocedurer Inspiration fra andre projekter og erfaringer nationalt Udvikling af samarbejdsmodel Aftalerne er formuleret som en tillægsaftale til samarbejdsaftale Implementering og forankring af samarbejdsmodellen lokalt

12 Den ubrudte behandlingskæde - definition
Består af tæt samarbejde mellem psykiatrien, kommunerne og frontpersonale Ideen om det ”støttende og ledsagende princip” er, at den unge ikke bliver tabt mellem to instanser, men inden for kort tid går fra eksempelvis behandling i psykiatrien til behandling i kommunen Der er afsat personale (kontaktpersoner), som har ansvar for, at overgangen fra det ene regi til det andet foregår flydende og uden brud

13 Den ubrudte behandlingskæde
Hvorfor arbejde med ubrudte behandlingskæder? Der er højere risiko for selvmordsadfærd lige efter indlæggelse, og denne målgruppe er dårligere til selv at iværksætte og komme til et efterbehandlings/opfølgende behandlingsforløb Udviklingen af den ubrudte behandlingskæde i Norge… Behandlingskæder som fokuserede på selvmordsforsøgere var et vigtigt aspekt af den norske nationale selvmordsforebyggende strategi, som begyndte i midten af 90’erne. Som nævnt tidligere er en stor risikofaktor for selvmordsadfærd psykiatriske diagnoser og en tidlig opdagelse af psykisk lidelse kombineret med intervention ift. psykiatriske diagnoser kan have en selvmordsforebyggende effekt (Melle og co., 2010 taget fra Mehlum og Ramberg, 2010) Mehlum og Ramberg, 2010 opfordrer til at lave en ubrudt behandlingskæde både for unge selvmordsforsøgere og selvskadende. Herunder skal forældre også engageres

14 Den ubrudte behandlingskæde - effektforskning
Der findes ingen kontrollerede studier i DK, som dokumenterer effekten af at arbejde med ubrudte behandlingskæder I norske studier ses et øget antal af genindlæggelser blandt selvmordsforsøgere, når behandlingskæden brydes (Mehlum og Ramberg, 2010) Et dansk studie vider god effekt af Shared Care og Collaborative care modellen ift. depression, men ingen studier omkring selvmordsforebyggelse (Birket-Smith, Lundsteen og Eplov)

15 Klinik for selvmords-forebyggelse Frederiksberg Kommune
Plan for den ubrudte behandlingskæde Bornholms Regions-kommune kontaktperson Hospitals-sektoren BUC Bispebjerg Klinik for selvmords-forebyggelse kontaktperson Frederiksberg Kommune kontakt person Københavns Kommune Praktiserende læger

16 Klinik for Selvmordsforebyggelse
Målgruppe: Børn og unge op til 18 år med pågående selvmordstanker, selvmordsforsøg, sværere selvskade Målgruppen omfatter ikke Børn og unge i akut selvmordsfare Børn og unge som har behov for et psykiatrisk behandlingsforløb Børn og unge der er i gang med et behandlingsforløb i psykiatrien eller inden for misbrugsområdet Børn og unge med svære psykiatriske lidelser

17 Tilbud i Klinik for Selvmordsforebyggelse
Forløb: 1-4 samtaler Vurdering af selvmordsrisiko og anden psykopatologi Psykoedukation og støttende samtaler Familiesamtaler Underretning af kommunen Sikring af ubrudt behandlingskæde med kontaktperson

18 Klinik for Selvmordsforebyggelses ydelser til kommunerne
Hurtig kontakt via fax og telefon Hurtig tid til barnet/den unge (inden for 14 dage, alt efter arbejdspres) Skriftlig underretning med kopi af klinikkens behandlingsplan efter 1. samtale med barnet/den unge Telefonopkald senest efter 3. samtale med barnet/den unge med vurdering af behov for eventuel opfølgning i kommunen samt eventuel skriftlig status

19 Organiseringen af det selvmordsforebyggende arbejde i kommunerne
De tre kommuner i projektet er forskellige og har valgt forskellige måder at organisere deres del af det selvmordsforebyggende arbejde og den ubrudte behandlingskæde, eksempelvis omkring udvælgelsen af kontaktpersoner og deres rolle

20 Organiseringen af det selvmordsforebyggende arbejde i kommunerne
For alle kommunerne gælder, at der kan tilbydes støtte til barnet/den unge i form af rådgivning og vejledning (§ 11) eller foranstaltninger (§ 52).

21 Undervisning af kommunale kontaktpersoner i den ubrudte behandlingskæde
Der er afholdt to dages undervisning af ca. 50 nøglepersoner fra de deltagende kommuner Undervisningen har fokuseret på det selvmordsforebyggende arbejde, herunder redskaber til screening og behandling, og på arbejdsgangene i den ubrudte behandlingskæde

22 Projektets forankring og videreførelse
Samarbejdsmodellen er aktuelt under implementering i begge sektorer Aftaler vedrørende projektets videreførelse Pilotprojektet og samarbejdsmodellen i den ubrudte behandlingskæde kan eventuelt udbredes til resten af Region Hovedstaden – forudsætter et klinisk tilbud


Download ppt "Ubrudt behandlingskæde for selvmordstruede børn og unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google