Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Styring og dilemmaspil Workshop

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Styring og dilemmaspil Workshop"— Præsentationens transcript:

1 Styring og dilemmaspil Workshop
MPA 28. september 2012 CBS

2 Dilemmaer Når rationaliteten slår sprækker
Spare Dokumentationskrav Standardisering Tællelighedslogik Udvikle kvalitet Afvikle bureaukrati Borgerinddragelse/empowerment Tillidslogik Dobbelt-budskabernes retorik

3 Styring er samtale Styring er basalt set de samtaler, hvor vi aftaler mål, lægger planer, koordinerer, følger op og evaluerer Styring bearbejder en umådelig kompleksitet bestående af modstridende fortolkningsmuligheder og rationaler Styring er pr. definition paradoksal, da den altid påberåber sig en helhed – men kun kan gøre dette fra et lokalt og partikulært synspunkt Kvalitet i styring handler derfor om, hvordan den forholder sig til kompleksiteten og sin egen paradoksi

4 Paradokser og dilemmaer
Basal paradoksi: At vi nødvendigvis på tale om helheder Som kun kan defineres partikulært og lokalt Kommunikativ konstruktion: Dilemmaspil/Double Bind Dilemmaer: Fikserede paradokser Onde problemer i mødet mellem modstridende krav

5 Tre tilgange til paradoksi
Transformativ styring: Samskabelse og synergi Reflekteret styring: Meta-styring Simpel styring: Målstyring AGENCY

6 Tre tilgange til paradoksi
Forarmelses- former Åbning Transformativ styring: Samskabelse og synergi Fritsvævende eksperimenter Forankring Reflekteret styring: Meta-styring Abstraktions- labyrint Deltagelse Simpel styring: Målstyring Kompleksitets- overload Fastlåsthed Accept/overgivelse Fokus

7 Tre niveauer for rammesætning og dialog
Spørgsmål Hvad er fortællingen om krydspresset? Hvad er der mere at fortælle? Hvem skulle vi involvere? Og hvad nyt kan vise sig? Transformativ styring: Samskabelse og synergi Fra hvilke positioner stilles kravene? Hvilke meningsuniverser ligger bag? Hvordan kunne der bygges forbindelse og balancer mellem disse universer? Reflekteret styring: Meta-styring Hvordan viser krydspresset sig? Hvilke krav stilles der? Hvilke antagelser om mål og midler er i spil? Hvad kan laves om, hvad kan ikke? Simpel styring: Målstyring

8 En befordrende kontekst?
Medarbejder Borger Institution Område Forvaltning Byråd Enkel styring: Få langsigtede mål Tydelig ramme - meningsfuldt lokalt handlerum Tydelig og ikke-ydmygende feedback Hotline ved kvalitetssvigt og mediekriser Fjerne distraherende faktorer: enkelhed Rig dialog Skab partnerskab om styringen Bruge narrative, kausale og præskriptive sprog Anerkende forskellige genrer – og rehablitér mundtlighed Ledelsesfora hvor dilemmaer kan sættes i spil Spilleregler for konfliktløsning Tillid som disciplinering


Download ppt "Styring og dilemmaspil Workshop"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google