Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forfatter: Jens Christian von Holck

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forfatter: Jens Christian von Holck"— Præsentationens transcript:

1 Forfatter: Jens Christian von Holck
Islam: Sura 10, Taksonomisk Mindmap i religion Eksempel efter første halvdel af et islamforløb Forfatter: Jens Christian von Holck

2 2. Analyse inden for emneområdet (fx Islam)
Struktur Jens Christian von Holck og Forlaget Systime. Se først powerpointet, der gennemgår strukturen for det taksonomiske mindmap. Strukturen forklares altså ikke i herværende powerpoint… 3. Perspektivering (uden for emneområdet) A: Tekstnærhed, evt. - Find eller byg videre på citater/ord i teksten eller analysen B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag 2. Analyse inden for emneområdet (fx Islam) B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - notér linjetal! > Forståelse af teksten A. Præsentation - Tekstens hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder B. Fokuseret referat Ca. 4-5 afsnit Linjenumre (1-12; 13-15; osv.) Overskrift.

3 Jens Christian von Holck og Forlaget Systime.
Taksonomisk mindmap 3B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion > Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag 3A: Tekstnærhed. - Find (eller byg videre på 2A) på citater/ord i teksten B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen 1A: Præsentation Titel: Om koranen (fra koranen: sura 10, 36-45) Emneområde: Islam Forfatterkarakteristik: Indefra: Åbenbaring fra Allah gennem Muhammed (indefra perspektiv) / Udefra: Forfatter ukendt. Formentligt flere forfattere (vestlige forskere). Teksttype: Indefra: Nedskrevet af Muhammeds disciple og samlet senest 652 e.kr. Udefra: Nogle vestlige forskere daterer koranen så sent som det 9. årh. 2A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - Notér linjetal! 1B. Fokuseret referat. Ca. 4-5 afsnit - Linjenumre - Overskrift. Obs. I præsentationen af en tekst fra koranen er det nødvendigt at komme ind på indefra/udefra perspektiv. I andre tekster kan indefra/udefra perspektiv være mindre væsentligt. 1A. Præsentation -Titel evt. hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder

4 Jens Christian von Holck og Forlaget Systime.
Taksonomisk mindmap 3B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion > Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag Obs. Størrelsen af afsnittet afgør ofte, hvor vigtigt det er. Et kort afsnit viser, at afsnittet er et vigtigt sted i teksten. 3A: Tekstnærhed. - Find (eller byg videre på 2A) på citater/ord i teksten L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” L : Fællesskabets udsending B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen 1A: Præsentation Om koranen fra koranen (sura 10, 36-45). Emneområde: Islam. Forfatterkarakteristik: Indefra: Åbenbaring fra Allah gennem Muhammed (indefra perspektiv) / Udefra: Forfatter ukendt. Formentligt flere forfattere (vestlige forskere). Teksttype: Indefra: Nedskrevet af Muhammeds disciple og samlet senest 652 e.kr. Udefra: Vestlige forskere daterer koranen så sent som det 9. årh. L. 5-10: Koranen er ”Guds ord” og altså sand L : Den yderste dag 2A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - Notér linjetal! L : Vantros beskyldninger og uretfærdighed 1B. Fokuseret referat. Ca. 4-5 afsnit - Linjenumre - Overskrift. Obs. Antallet af afsnit bør være ret kort ved en mundtlig eksamen pga. tidspres. I en opgave kan antallet være større. Obs. Ved eksamen skal man mundtligt uddybe sin overskrift. 1A. Præsentation -Titel evt. hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder

5 Jens Christian von Holck og Forlaget Systime.
Obs. Man kunne med fordel uddybe, hvad en overgangsrite er (tre faser, rituelle nulpunkt etc.). Det er udeladt her. Obs. Baggrundsviden bruges til at koble til andre tekster og nøglebegreber. Baggrundsviden i sig selv er ikke så vigtigt 3B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion > Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag Obs. Man kunne med fordel uddybe med, hvad der kendetegner en myte (overnaturlig fortælling, ahistorisk tid, forklaring på fænomener mm., bekræftelse, morale osv.) Obs. Begynd med et citat, der underbygger tekstens hovedpointe. Her tolkes hovedpointen til at handle om at præcisere, hvad koranen er. 3A: Tekstnærhed. - Find (eller byg videre på 2A) på citater/ord i teksten 2A. L.6 Kan ingen finde på foruden Gud 2B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen L : Fællesskabets udsending L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” 1A: Præsentation Om koranen fra koranen (sura 10, 36-45). Emneområde: Islam. Forfatterkarakteristik: Indefra: Åbenbaring fra Allah gennem Muhammed (indefra perspektiv) / Udefra: Forfatter ukendt. Formentligt flere forfattere (vestlige forskere). Teksttype: Indefra: Nedskrevet af Muhammeds disciple og samlet senest 652 e.kr. Udefra: Vestlige forskere daterer koranen så sent som det 9. årh. 2B* Amer Majid, s. 17 Abraham og Ismael bygger Kabaen: 2B* Sura 2, 185. (Tekst fra pensum) ”Ramadan, hvor Koranen blev sendt som en retledning…” L : Den yderste dag L. 5-10: Koranen er ”Guds ord” og altså sand 2A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - Notér linjetal! L : Vantros beskyldninger og uretfærdighed 2B∆: Myten bag riten/ her: dobbeltmyte 2B∆: (Nøglebegreb) Monoteisme, ikke polyteisme: Kun én Gud 2BО 1.Søjle: Allah er Gud og Muhammed… 2BО (baggrundsviden) Blev åbenbaret til Muhammet 1B. Fokuseret referat. Ca. 4-5 afsnit - Linjenumre - Overskrift. 2B* Amer Majid, s. 296 Mekka 630: ”Profeten påbegyndte sin tawâf…” 1A. Præsentation -Titel evt. hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder 2B* Sura 2, ”I skal gennemføre valfarten…” 2BО Andre søjler: 2.bøn, 3.almisse, 4.faste (Ramadan) 5.Valfarten 2B∆: Overgangsrite.

6 2BО Bogens folk: Jøder og kristne 3BО Kristnes bog: Biblen: NT+ GT 3B* Kunne også være tekst om religionskritik eller andre livsanskuelser gennemgået i undervisningen 3B∆ Koranen versus Biblen Kildekritisk teori Jens Christian von Holck og Forlaget Systime. 2BО Profeter før Muhammed: Jesus, Abraham m.fl. 3B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion > Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag 2BО To slags vantro 3BО Jødernes bog: ”Tanakh”= GT 2BО Andre tilværelsestolninger 2B* Sura 33,35-40 ”vigtigste/sidste” udsending: Profeten Muhammed 2A. L.1-2 ”De fleste af dem...” det vil sige vantro 2A. L.45 Fællesskab og Udsending 3A: Tekstnærhed. - Find (eller byg videre på 2A) på citater/ord i teksten 3BО Hinduisme 2A. L.6 Kan ingen finde på foruden Gud 2B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen L : Fællesskabets udsending L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” 1A: Præsentation Om koranen fra koranen (sura 10, 36-45). Emneområde: Islam. Forfatterkarakteristik: Indefra: Åbenbaring fra Allah gennem Muhammed (indefra perspektiv) / Udefra: Forfatter ukendt. Formentligt flere forfattere (vestlige forskere). Teksttype: Indefra: Nedskrevet af Muhammeds disciple og samlet senest 652 e.kr. Udefra: Vestlige forskere daterer koranen så sent som det 9. årh. 2B* Sura 2, 185. (Tekst fra pensum) ”Ramadan, hvor Koranen blev sendt som en retledning…” Obs. Hvad der er vigtigt og mindre vigtigt i en tekst er altid et skøn. Men nogle bud er mere kvalificerede end andre. En ekspert kunne bruge dage på at udlægge en tekst. Hans opgave ville da være at udvælge det vigtigste i forhold til den tid, han havde til rådighed. L : Den yderste dag L. 5-10: Koranen er ”Guds ord” og altså sand 2A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - Notér linjetal! L : Vantros beskyldninger og uretfærdighed 2BО 1.Søjle: Allah er Gud og Muhammed… 2BО (baggrundsviden) Blev åbenbaret til Muhammet Obs. Nu skal man have fat i et nyt citat; hvad der er det næst vigtigste, er igen et spørgsmål om tolkning 2B∆: (Nøglebegreb) Monoteisme, ikke polyteisme: Kun én Gud 1B. Fokuseret referat. Ca. 4-5 afsnit - Linjenumre - Overskrift. 2BО Andre søjler: 2.bøn, 3.almisse, 4.faste (Ramadan) 5.Valfarten 2B∆: Myten bag riten/ her: dobbeltmyte Obs. Kildekritisk teori skal uddybes mere > se emneområde om kristendom 2B* Amer Majid, s. 17 Abr og Ismael bygger Kabaen: 2B* Sura 2, ”I skal gennemføre valfarten…” 1A. Præsentation -Titel evt. hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder 2B* Amer Majid, s. 296 Mekka 630: ”Profeten påbegyndte sin tawâf…” 2B∆: Overgangsrite.

7 Nogle ville slet ikke sætte en pil.
2B∆ Sekularisering: Adskillelse mellem religion og stat 2BО Konflikt Jens Christian von Holck og Forlaget Systime. 2BО Profeter før Muhammed: Jesus, Abraham m.fl. 2B∆ Sekularister Obs. Jens Forman sætter de fire retninger i forhold til : tro, moral, søjler, spiseregler, familielov, påklædning, straffelov og statsret. Man kunne vælge at udvidde mindmappet med en mere uddybet gennemgang. 3BО Kristnes bog: Biblen: NT+ GT 3B∆ Koranen versus Biblen Kildekritisk teori 3B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion > Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag 2B* Sura 33,35-40 ”vigtigste/sidste” udsending: Profeten Muhammed 2BО Bogens folk: Jøder og kristne 3B* Kunne også være tekst om religionskritik eller andre livsanskuelser gennemgået i undervisningen 2B∆ Modernister 3BО Jødernes bog: ”Tanakh”= GT 2BО To slags vantro 2B∆ Traditionalister 2BО Andre tilværelsestolninger 2A. L.1-2 ”De fleste af dem...” det vil sige vantro 2A. L.45 Fællesskab og Udsending 3A: Tekstnærhed. - Find (eller byg videre på 2A) på citater/ord i teksten 2B∆ Fundamentalister 3BО Hinduisme 2B∆ Jens Formans bog (2006): ”Muslimernes religion” figuren side 49 om typer af muslimer Obs. Nogle ville slet ikke sætte en pil. Pilen går kun i den ene retning, da opfattelsen af konflikt med sekulære muslimer primært findes hos udvalgte grupper af danskere. 2A. L.6 Kan ingen finde på foruden Gud 2B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen L : Fællesskabets udsending L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” 1A: Præsentation Om koranen fra koranen (sura 10, 36-45). Emneområde: Islam. Forfatterkarakteristik: Indefra: Åbenbaring fra Allah gennem Muhammed (indefra perspektiv) / Udefra: Forfatter ukendt. Formentligt flere forfattere (vestlige forskere). Teksttype: Indefra: Nedskrevet af Muhammeds disciple og samlet senest 652 e.kr. Udefra: Vestlige forskere daterer koranen så sent som det 9. årh. 2BО Mødet med vesten og moderne videnskab 2B* Sura 2, 185. (Tekst fra pensum) ”Ramadan, hvor Koranen blev sendt som en retledning…” L : Den yderste dag 2BО Islam i dag L. 5-10: Koranen er ”Guds ord” og altså sand 2A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - Notér linjetal! L : Vantros beskyldninger og uretfærdighed 2BО 1.Søjle: Allah er Gud og Muhammed… 2BО (baggrundsviden) Blev åbenbaret til Muhammet L Det, som de (vantro) ikke kan omfatte i viden (..) for løgn 2B∆: (Nøglebegreb) Monoteisme, ikke polyteisme: Kun én Gud 1B. Fokuseret referat. Ca. 4-5 afsnit - Linjenumre - Overskrift. 2BО Andre søjler: 2.bøn, 3.almisse, 4.faste (Ramadan) 5.Valfarten Obs. Nøglebegrebet sekularisering er et af de vigtigste i religion. 2B∆ Euroislam 2B∆: Myten bag riten/ her: dobbeltmyte Obs. Begrebet euroislam dækker både sekularister og modernister. Det kan skabe forvirring. 2B* Amer Majid, s. 17 Abr og Ismael bygger Kabaen: 2B* Sura 2, ”I skal gennemføre valfarten…” 2B* Tariq Ramadan i JP 11/11-05: Tariq Ramadans råd til sameksistens 1A. Præsentation -Titel evt. hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder 2B* Amer Majid, s. 296 Mekka 630: ”Profeten påbegyndte sin tawâf…” 2B∆: Overgangsrite.

8 Jens Christian von Holck
2B∆ Sekularisering: Adskillelse mellem religion og stat 2BО Konflikt Jens Christian von Holck og Forlaget Systime. Dette var præsentation af et mindmap hentet fra midten af et islamforløb. Ligesom ved eksamen kan man ikke nå at få det hele med, men må vælge ud. Denne udvælgelsesproces er helt central, når man fortolker. En teori som ”diskursanalyse” kan bl.a. beskrive principperne for denne udvælgelse. Til eksamen i religion plejer jeg at sige til mine elever, at de skal ”tænke” et mindmap, men at de selvfølgelig ikke kan nå at tegne et i de godt 20 minutter, de har til forberedelsen. Her må de skrive direkte på teksten. I begyndelsen vil nogle måske finde koderne (fx 2B*) forvirrende. De kan udelades, men vær opmærksom på , at de spiller en væsentlig rolle for, hvor hurtigt man kan rette, og præcist man kan melde tilbage i forbindelse med en evaluering. På et A3-papir kan man således ikke få en bjælke i højre side til at dreje rundt, hver gang det ”kun” er baggrundsviden  Med venlig hilsen, Jens Christian von Holck 2BО Profeter før Muhammed: Jesus, Abraham m.fl. 2B∆ Sekularister 3BО Kristnes bog: Biblen: NT+ GT 3B∆ Koranen versus Biblen Kildekritisk teori 3B. Sæt citatet/ ordet i forhold til Andre emneområder i religion > Evt. *=tekst, ∆=begreb, О=baggrund - Andre fag 2B* Sura 33,35-40 ”vigtigste/sidste” udsending: Profeten Muhammed 2BО Bogens folk: Jøder og kristne 3B* Kunne også være tekst om religionskritik eller andre livsanskuelser gennemgået i undervisningen 2B∆ Modernister 3BО Jødernes bog: ”Tanakh”= GT 2BО To slags vantro 2B∆ Traditionalister 2BО Andre tilværelsestolninger 2A. L.1-2 ”De fleste af dem...” det vil sige vantro 2A. L.45 Fællesskab og Udsending 3A: Tekstnærhed. - Find (eller byg videre på 2A) på citater/ord i teksten 2B∆ Fundamentalister 3BО Hinduisme 2B∆ Jens Formans bog (2006): ”Moderne Sharia.” figuren side 49 om typer af muslimer 2A. L.6 Kan ingen finde på foruden Gud 2B. Sæt citatet/ ordet i forhold til *) tekster fra emneområdet, ∆) nøglebegreber/teori eller О) baggrundsviden fra undervisningen L : Fællesskabets udsending L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” L. 1-4: Om ”ikke-muslimers tro” 1A: Præsentation Om koranen fra koranen (sura 10, 36-45). Emneområde: Islam. Forfatterkarakteristik: Indefra: Åbenbaring fra Allah gennem Muhammed (indefra perspektiv) / Udefra: Forfatter ukendt. Formentligt flere forfattere (vestlige forskere). Teksttype: Indefra: Nedskrevet af Muhammeds disciple og samlet senest 652 e.kr. Udefra: Vestlige forskere daterer koranen så sent som det 9. årh. 2BО Mødet med vesten og moderne videnskab 2B* Sura 2, 185. (Tekst fra pensum) ”Ramadan, hvor Koranen blev sendt som en retledning…” L : Den yderste dag 2BО Islam i dag L. 5-10: Koranen er ”Guds ord” og altså sand 2A: Tekstnærhed - Find citater/ord i teksten. - Notér linjetal! L : Vantros beskyldninger og uretfærdighed 2BО 1.Søjle: Allah er Gud og Muhammed… 2BО (baggrundsviden) Blev åbenbaret til Muhammet L Det, som de (vantro) ikke kan omfatte i viden (..) for løgn 2B∆: (Nøglebegreb) Monoteisme, ikke polyteisme: Kun én Gud 1B. Fokuseret referat. Ca. 4-5 afsnit - Linjenumre - Overskrift. 2BО Andre søjler: 2.bøn, 3.almisse, 4.faste (Ramadan) 5.Valfarten 2B∆ Euroislam 2B∆: Myten bag riten/ her: dobbeltmyte 2B* Amer Majid, s. 17 Abr og Ismael bygger Kabaen: 2B* Sura 2, ”I skal gennemføre valfarten…” 2B* Tekst fra undervisningen: Tariq Ramadans råd til sameksistens 1A. Præsentation -Titel evt. hovedpointe Emneområde Forfatterkarakteristik Teksttype/alder 2B* Amer Majid, s. 296 Mekka 630: ”Profeten påbegyndte sin tawâf…” 2B∆: Overgangsrite.


Download ppt "Forfatter: Jens Christian von Holck"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google