Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer fra sidste år (7.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer fra sidste år (7."— Præsentationens transcript:

1

2 Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer fra sidste år (7. semesterstuderende) Gruppedannelse Introduktion 5. semester Semesterstart Check løbende semestret på www.lsn.auc.dk for generel og specifik studieinformation Udstykningsprocessen

3 Sekretær: Charlotte Hansen (FIB 11/9a) Semesterkoordinator: Lars Ramhøj (FIB 11/22) Medkoordinator: Ulrik Thomsen Tilmeldte/fremmødte e-mail –alle: l5up-stud@land.auc.dk –gruppe: l5up-04@land.auc.dk (04 = gruppenummer) –AaU-vejledere: (initialer@land.auc.dk) Kopikort: 100 stk.kort til hver Gruppedannelse –grupperum –nøgler (adgangskontrol, udlevering/depositum) Introduktion 5. semester Praktiske forhold

4 Udstykningsprocessen Introduktion 5. semester Gruppenummer, område og placering 5.122 23b 5.215 25 5.319 27 5.421 29 5.510 31 5.6 5 38 5.7 6 40 5.8 2 42 5.9 4 44

5 3 faser –kortlægning (NB! afleveringsfrister for h.h.v. kort og projekt) –matrikulær sag Projektforløbet ændring i f.t. sidste semester: afsætning inden den matrikulære sag –FER Områder Instrumenter Lodsejerkontakt (brev) Vejledere (2 faglige - 1 special vedr. MIA) Lærebøger (se studievejledningen) –skelafsætning (kompendium) –matrikulære slides på: www.plan.auc.dk/~lr Udstykningsprocessen Introduktion 5. semester

6 fastlægges sammen med vejler under hensyntagen til de foreliggende (anvendelige måleblade) størrelse: ca. 5 ha indhold: 2-3 gårde huse (afhængig af deres størrelse og tilgængelighed) Projektafgræsning Udstykningsprocessen Introduktion 5. semester

7 Semestrets struktur Faste rammer og parallelitet i indhold Klare termnier Skema - pres på lokaler, tilstræbt 2 hele projektdage pr. uge Ikke skemalagt undervisning (selvstudier, læseferie) Praktiske øvelser i fotogrammetri og GIS i det tidl. forår Ekskursion til Kbvn. primo marts Udstykningsprocessen

8 Forandringer af ejendomme Arbejde digitalt i den udstrækning, det er muligt (MIA) Projekter i det åbne land –større vandværk/renseanlæg/varmeværk –golfbane –råstofindvinding –campingplads –køreteknisk anlæg –… hvad I finder på Introduktion 5. semester Matrikulære projektforløb

9 nødvej servitutter –bortfald –stiftelse ved hævd betingelser for omlægning af private veje erstatning for øget færdsel administrativ praksis vedrørende digebeskyttelse erstatningsareal for ophævelse af fredskovspligt fortrinsstilling FER - Fast Ejendoms Retsforhold Omfatter om muligt en uddybning af problemstilling fra den matrikulære sag Introduktion 5. semester Udstykningsprocessen

10 Erik Stubkjær - 3 gr. Lars Ramhøj - 3 gr. Henning Elmstrøm - 1 gr. (praktiserende lsp.) Hardy Jensen - 2 gr. (praktiserende lsp.) Introduktion 5. semester Vejledere Arealforvaltning (matrikelvæsen og fast ejendoms retsforhold) MIA vejledning: Lars Birk Jensen (praktiserende lsp.)

11 Udstykningsprocessen Jens Juhl - 2 gr. Peter Cederholm - 2 gr. Karsen Jensen - 2 gr. Anders Brønnum - 1 gr. (praktiserende lsp.) Søren Bagger Jensen - 1 gr. (lsp. assistent) Peter Zacho - 1 gr. (praktiserende lsp.) Introduktion 5. semester Vejledere Geoinformatik (landmåling m.v.)


Download ppt "Praktiske forhold Projektforløbet –kortlægning (Jens Juhl) –ejendomsændringer (Lars Ramhøj) Geodata (Esben Clemens) Vore erfaringer fra sidste år (7."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google