Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til forårets kandidatmoduler d Ved Studievejledningen og undervisere Sådan ændres nummeret for det samlede antal dias i præsentationen: 1.Gå.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til forårets kandidatmoduler d Ved Studievejledningen og undervisere Sådan ændres nummeret for det samlede antal dias i præsentationen: 1.Gå."— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til forårets kandidatmoduler d Ved Studievejledningen og undervisere Sådan ændres nummeret for det samlede antal dias i præsentationen: 1.Gå til fanen Vis 2.Vælg Diasmaster 3.I den overordnede diasmaster (nr. 1) overskrives nummertegnet # nederst til højre med et tal. 4.Luk mastervisning Sådan indsættes/vises tekst i sidefod og sidenummerering på ét eller alle dias: 1.Gå til fanen Indsæt 2.Vælg Sidehoved og fod 3.Vælg chekboksene Diasnummer og Sidefod og efter ønske og tilret sidefodsteksten. 4.Vælg Anvend for at indsætte kun på det aktuelle dias – eller Anvend på alle for at indsætte på samtlige dias. Bemærk muligheden for at undlade titeldias.

2 Program  Kl. 12.30-12.40: Introduktion og præsentation v. Studievejledningen  12.40-12.55: Præsentation af konstitueret modul: Videns- og oplevelsessamfundets kulturinstitutioner (Jan)  12.55-13.10: Præsentation af konstitueret modul: Informationsadfærd og systemdesign (Tanja og Thorkild)  13.10-13.25: Præsentation af frit modul: Praksisforskning og videnskabelse (Jens og Brian)  13.25-13.40: Præsentation af frit modul: Kulturarv: digitalisering og informationsstrukturer (Mette)  13.40-13.55: Præsentation af frit modul: Informationskompetence og undervisning på danske biblioteker (Volkmar)

3 Program - fortsat  13.55-14.05: Pause og lokaleskift til Learning Lab Valg- og øvelsescafé med Kage  v/ studievejledningen  14.05-14.20: Præsentation og gennemgang af øvelsespakke  14.20-15.20: De studerende laver i grupper selvvalgte øvelser.  15.20-15.30: Opsamling og afrunding ved Studievejledning

4 Kandidatuddannelsens opbygning De konstituerende moduler knytter sig til IVAs fag- og forskningsområder inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Forskningen er organiseret omkring 6 satsningsområder De frie moduler knytter sig også til forskningsområderne, men varierer i højere grad med aktuelle forskningsprojekter på IVA.

5 Konstituerende moduler  Kommunikation  Vidensorganiserende systemer og processer  System- og brugerevaluering  Informationsadfærd og systemdesign i organisationer  Biblioteksudvikling og ledelse  Vidensmedier i kultur og samfund  Videnshåndtering  Videns- og oplevelsessamfundets kulturinstitutioner  Hverdagsinformationsadfærd  Entreprenørskab og formidling NB: vi udbyder normalt 2 konstituerende moduler i Aalborg

6 Fire moduler  Informationsvidenskabens teorier og metoder  Praksisforskning og videnskabelse  Design af informationsarkitektur  Bibliometri og forskningsevaluering  Sprogvidenskab, vidensorganisation og informationssøgning  Kulturarv: digitalisering og informationsstrukturer  Litteraturformidlingen mellem trykkekultur og digital kultur  Motiverende informationsarkitektur  IIR-metodeudvikling - i teori og praksis  Viden i spil i ABM-institutioner NB: vi udbyder normalt 2-3 frie moduler i Aalborg

7 Praktikophold (frit modul) 1/3  Kandidatstuderende kan vælge at erstatte ét frit modul med et praktikophold. Praktikopholdet omfatter i alt10 ECTS inkl. den afsluttende praktikrapport. Praktikopholdet skal godkendes på forhånd af IVA, der tildeler en praktikvejleder til praktikopholdet.  Varigheden af praktikopholdet, projektarbejde samt opgaveskrivning svarer til en arbejdsbelastning på ca. 275 timer. Praktikopholdet kan fordeles tidsmæssigt ud over semestrets samlede tid.  Den studerende finder selv et praktiksted og varetager selv kontakt til og aftaler med praktikstedet. Der skal indgås en praktikaftale, der skal godkendes og underskrives af projektstedet, vejlederen på IVA og den studerende.

8 Praktikophold (frit modul) 2/3  Studerende kan kun gennemføre et praktikophold én gang i deres kandidatuddannelse.  Formålet med praktikopholdet er at den studerende kan opnå viden og erfaringer med at udføre og deltage i et konkret projekt, der kan give indblik i informationsvidenskab og kulturformidling ´i praksis´. Gennem tilstedeværelse og aktiv deltagelse på en relevant arbejdsplads i forhold til studiet får den studerende mulighed for at gøre brug af sin faglige og teoretiske indsigt og viden i en praktisk projektorienteret sammenhæng og for at reflektere over det udførte arbejde i praktikken.

9 Praktikophold (frit modul) 3/3 Frokostmøde med Charlotte Knagh Vestergaard om de nærmere detaljer. Tirsdag den 29. november kl. 12.15 – 13.00. Information vil komme på Studienettet.

10 Undervisningsformer, undervisningslitteratur og pensum I skal vænne jer til at kandidatstudiet i høj grad er baseret på en selvstændig arbejdsindsats  … med få konfrontationstimer ... pensum omkring 2000/1000 sider  …plus løbende opgaver

11 Hvad vælger jeg efter?  Generalist eller specialist? – toning af uddannelsen  Hvad vil jeg gerne arbejde med?  Hvad finder jeg interessant?  Hvad vil jeg gerne skrive om? – overvej gerne problemstillinger  Hvad er mest interessant – kurset eller projektet?

12 Praktisk Tilmeldingsfristen er: 25. november via Studienettet Kontakt studievejledningen: E-mail: studievejledningen@iva.dkstudievejledningen@iva.dk Tlf.: 98 77 30 20

13 Spørgsmål


Download ppt "Introduktion til forårets kandidatmoduler d Ved Studievejledningen og undervisere Sådan ændres nummeret for det samlede antal dias i præsentationen: 1.Gå."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google