Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Science Team K Slutrapport fra evalueringen Henrik Busch, Jan Sølberg, Finn Horn 3. november 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Science Team K Slutrapport fra evalueringen Henrik Busch, Jan Sølberg, Finn Horn 3. november 2006."— Præsentationens transcript:

1 Science Team K Slutrapport fra evalueringen Henrik Busch, Jan Sølberg, Finn Horn 3. november 2006

2 Evalueringsopgaven Delopgave 1 at bidrage til en løbende kvalitetsudvikling af Science Team K, Delopgave 2 at sikre en fremadrettet erfaringsopsamling, som kan anvendes i fremtidige lignende lokalt forankrede naturfaglige udviklingsprojekter. Projektperiode: 2003-2006

3 Evalueringsdesign To-strenget evaluering 8 delundersøgelser 1.Rekruttering 2.STK-ROSE 2004-2006 3.Naturfagslærere 2004-2006 4.Projektledere 5.Gymnasielærere 6.Skoleledere 7.Tre case studier 8.Dokumenter 3 perspektiver Projektelementer Projektaktører Lokale naturfaglige kulturer

4 Succeshistorier Projektorganisation Fokus Netværk Udstyr Faglig opdatering af lærere Interesse Ildsjæle Projektkultur Opmærksomhedspunkter ”Natur/teknik” Tid, overskud og ressourcer Det politiske led og erhvervslivet Skrøbelighed Forstærkede skævheder Helhedstænkning

5 Succes: Organisation Grundig planlægning Organisering af projektledelse Kompetente projektledere Netværksstruktur Anerkendelse af lokale aktører

6 Succes: Fokus Mange aktører Skoleledere Naturfags(lærere) Elever Politikere, forvaltning Forældre Offentlighed Redskaber Kerneaktiviteter (initiativpulje) Lundbeckfondens og projektledelsens initiativ Branding, mediedækning & lokalforankring ! Skrøbelighed Efter at jeg var med på…, har skolelederen bakket mig suverænt op. Jeg tror det pludselig gik op for ham, at sciencelærernes succes var skolens succes og dermed også hans. Det er helt fantastisk rart, det giver også mere lyst, energi og engagement, at føle at ens arbejde blir´værdsat, når man gør en stor indsats.

7 Succes: Netværk Omfattende netværk Formelle og uformelle netværk Fagligt baserede samarbejder Langtidsholdbar effekt !Skrøbelighed Meget er allerede ved at dø ud, hvis man ikke ledelsesmæssigt holder fast i det. … Det er som en snegl, der lige har haft hovedet ude og nu er ved at trække det ind igen, hvis vi ikke holder fast i det. (Skoleleder under interview).

8 Succes: Udstyr Redskaber Initiativpuljen Konsekvenser Det netværksskabende Det interesseskabende Den faglige opdatering ! Det teknologiske fix !Bred eller small anvendelse?

9 Opmærksomhed: natur/teknik Bevidst fravalg af natur/teknik Ingen målrettet indsats for overgangsproblemer Ringe grad af flerfagligt samarbejde Fraværende helhedstænkning Jeg synes, det er et genialt træk at fokusere så meget på naturfagene. Men det er jo en skam at man ikke i en eller anden form inddrager lærere på klassetrin 1-7 kl. Det havde efter min mening betydet meget at børnene er sporet ind på det videnskabelige i god tid. Det er især interessen der skal styrkes fra start af. Jeg er selv meget aktiv i det naturfaglige, men er lidt skuffet over ikke at være inddraget i kurser osv. (Natur/teknik-lærer).

10 Opmærksomhed: Skrøbelighed Langtidsholdbarheden hviler på et skrøbeligt fundament Netværker Ildsjæle Fokus

11 Anbefalinger - Kalundborg Ny Kalundborg kommune Der udarbejdes en kommunal handlingsplan: Fuldtidsansat naturfagskonsulent Forpligtende samarbejde med erhvervsliv Økonomisk grundlag for efteruddannelse Årlige forløbsundersøgelser Initiativpulje Skolelederne Skabe rammer for skolens ildsjæle Opbygge samarbejdskulturer Videreføre STK-resultater til natur/teknik Inddrage skolebestyrelser

12 Anbefalinger – ny projekter Stærkt kommunalt engagement En stærk projektledelse Medtænkning af alle naturfagene Velstruktureret ressourcenetværk Et langsigtet udviklingsperspektiv

13 Succes: Ildsjæle Mange! Drivkræfter på den enkelte skole Personligt og fagligt løft ! Skrøbelighed - udbrænding

14 Succes: Interesse Fokus blandt elever Øget engagement Målbar effekt blandt pigerne Uafklaret betydning for rekruttering

15 Opmærksomhed: Det politiske led og erhvervslivet Noget-for-noget modellen blev kun implementeret på skoleplan

16 Opmærksomhed: Tid, mentalt overskud, ressourcer Noget-for-noget modellen Manglende fleksibilitet i lærernes arbejde Mange dagsordener i lærernes dagligdag Jeg synes, det er et genialt træk at fokusere så meget på naturfagene. Men det er jo en skam at man ikke i en eller anden form inddrager lærere på klassetrin 1-7 kl. Det havde efter min mening betydet meget at børnene er sporet ind på det videnskabelige i god tid. Det er især interessen der skal styrkes fra start af. Jeg er selv meget aktiv i det naturfaglige, men er lidt skuffet over ikke at være inddraget i kurser osv. (Natur/teknik- lærer).


Download ppt "Science Team K Slutrapport fra evalueringen Henrik Busch, Jan Sølberg, Finn Horn 3. november 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google